Skip to main content

Näthinnesjukdomar

Vi fokuserar på Diabetisk makulaödem (DME)
och Retinal venocklusion (RVO). 

Näthinnesjukdomar

Näthinnesjukdomar är en grupp sjukdomar som påverkar ögats näthinna, den tunna vävnaden som ligger på insidan av ögat och som ansvarar för att omvandla ljus till nervsignaler som via synnerven skickas till hjärnan. Dessa sjukdomar är relativt vanliga och kan påverka personer i alla åldrar. Vissa av sjukdomarna är dock vanligare hos äldre personer.

Symptomen kan variera beroende på vilken sjukdom det rör sig om, men vanliga symptom inkluderar nedsatt synskärpa, suddig syn, synfältsbortfall, förvrängd syn och ökad känslighet för ljus. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt om man upplever den här typen av symptom.

Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto bättre är chanserna att undvika permanent synnedsättning eller blindhet. Personer som lever med den här typen av sjukdomar kan ha det svårt att hantera symptomen och den eventuella synnedsättningen. Det finns dock hjälp att få, såsom synrehabilitering, hjälpmedel och stödgrupper.

Exempel på näthinnesjukdomar är diabetiskt makulaödem (DME) och retinal venocklusion (RVO). Läs mer vid länkar nedan:

Näthinnesjukdomar är en grupp sjukdomar som påverkar ögats näthinna, den tunna vävnaden som ligger på insidan av ögat och som ansvarar för att omvandla ljus till nervsignaler som skickas till hjärnan.

SE-OPHTHDM-230005v1. Senast uppdaterad 2023-05-26.