Näthinnesjukdomar

Vi fokuserar på Diabetisk makulaödem (DME)
och Retinal venocklusion (RVO).


Näthinnesjukdomar är en grupp sjukdomar som påverkar ögats näthinna, den tunna vävnaden som ligger på insidan av ögat och som ansvarar för att omvandla ljus till nervsignaler som via synnerven skickas till hjärnan. Dessa sjukdomar är relativt vanliga och kan påverka personer i alla åldrar. Vissa av sjukdomarna är dock vanligare hos äldre personer.

Symptomen kan variera beroende på vilken sjukdom det rör sig om, men vanliga symptom inkluderar nedsatt synskärpa, suddig syn, synfältsbortfall, förvrängd syn och ökad känslighet för ljus. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt om man upplever den här typen av symptom.

Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto bättre är chanserna att undvika permanent synnedsättning eller blindhet. Personer som lever med den här typen av sjukdomar kan ha det svårt att hantera symptomen och den eventuella synnedsättningen. Det finns dock hjälp att få, såsom synrehabilitering, hjälpmedel och stödgrupper.

Exempel på näthinnesjukdomar är diabetiskt makulaödem (DME) och retinal venocklusion (RVO). Läs mer vid länkar nedan:

Diabetiskt makulaödem

Diabetiskt makulaödem (DME) är ett tillstånd som påverkar gula fläcken (makula) vilken är en del av näthinnan i ögats bakre del med ansvar för den centrala synskärpan. DME är en av de ögonsjukdomar som kan drabba diabetiker.

Retinal venocklusion

Retinal venocklusion (RVO) är en sjukdom som uppstår när en ven i ögats näthinna blir blockerad och hindrar blodflödet till vissa delar av näthinnan. Detta kan leda till synnedsättning eller i värsta fall blindhet. Sjukdomen kan drabba både unga och gamla, men äldre personer löper större risk att drabbas.

SE-ABBV-240038 v1. Senast uppdaterad april 2024.