Mage och tarm

Att leva med en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har stor påverkan på livet. Vår ambition är att förbättra livet för alla som lever med sjukdomarna Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.


IBD är en vanlig inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom eller IBD (Inflammatory Bowel Disease) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. IBD karakteriseras av en kronisk inflammation i tarmens slemhinna. Sjukdomarna debuterar vanligen vid 15-40 års ålder och är lika vanligt hos både kvinnor och män. Sjukdomen är kronisk och går vanligen i skov med längre perioder av låg eller ingen sjukdomsaktivitet. Gemensamt för de båda sjukdomarna är att de flesta idag kan leva ett bra liv med rätt behandling. Samsjuklighet vid inflammatorisk tarmsjukdom innebär dels att patienten kan vara drabbad av flera av varandra oberoende sjukdomar, men även att den inflammatoriska tarmsjukdomen ger symtom i andra organ än tarmen, såsom på lederna och på huden.


Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som oftast drabbar tunn- och tjocktarm. Varje år nyinsjuknar cirka 750 personer.

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som oftast drabbar änd- och tjocktarm. Drygt 30 000 personer i Sverige lever med Ulcerös kolit.

Relaterat innehåll

Allt om IBD

På alltomidb.se hittar du mer information om Crohns sjukdom, ulcerös kolit och andra mag-tarmrelaterade sjukdomar.

Öka din delaktighet

Du kan själv testa och registrera din sjukdomsaktivitet via en smartphone. 

SE-ABBV-240069 v1. Senast uppdaterad april 2024.