Skip to main content

Mage och tarm

Att leva med en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har stor påverkan på livet. Vår ambition är att förbättra livet för alla som lever med sjukdomarna Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.

Lär dig mer om inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar på Allt om IBD opens in a new window

IBD är en vanlig inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom eller IBD (Inflammatory Bowel Disease) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. IBD karakteriseras av en kronisk inflammation i tarmens slemhinna. Sjukdomarna debuterar vanligen vid 15-40 års ålder och är lika vanligt hos både kvinnor och män. Sjukdomen är kronisk och går vanligen i skov med längre perioder av låg eller ingen sjukdomsaktivitet. Gemensamt för de båda sjukdomarna är att de flesta idag kan leva ett bra liv med rätt behandling. Samsjuklighet vid inflammatorisk tarmsjukdom innebär dels att patienten kan vara drabbad av flera av varandra oberoende sjukdomar, men även att den inflammatoriska tarmsjukdomen ger symtom i andra organ än tarmen, såsom på lederna och på huden.

Öka din delaktighet

Du kan själv testa och registrera din sjukdomsaktivitet via en smartphone. Idag finns den möjligheten via IBD Home alternativt 1177. Din mottagning kan ge dig mer information om hur det fungerar.

Läs mer om IBD Home

SE-IMMG-220011v1. Senast uppdaterad 22-04-28