Nervsystemet

Mer än en halv miljon personer lever i dag med en neurologisk sjukdom. Vi strävar mot ett bättre liv för alla som påverkas av neurologisk sjukdom.


Vi gör satsningar inom flera sjukdomar i nervsystemet

Varje år insjuknar ca 40 000 svenskar i en neurologisk sjukdom, och mer än en halv miljon personer lever i dag med konsekvenserna av en sådan sjukdom. Vi tillhandahåller en behandling inom Parkinsons sjukdom samtidigt som vi gör långsiktiga satsningar på forskning, evidensbaserad behandling, patientnära arbete och vårdsamarbeten som skapar snabbare tillgång till neurologisk konsultation, Konsultativ Neurologi samt nära vård, ParkinsonHome. Vår forskning inom nervsystemet fokuserar på Parkinsons sjukdom,  Alzheimers sjukdom, migrän, akut stroke, spasticitet efter stroke samt ryggmärgsskador.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som innebär att nervceller som tillverkar dopamin långsamt försvinner och leder till dopaminbrist i hjärnan.

Relaterat innehåll
#Hjärnhälsa 2030

Målet med #Hjärnhälsa2030 är att öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar samt att stimulera till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället för att förbättra livet för alla som påverkas av neurologisk sjukdom.

SE-ABBV-240042 v1. Senast uppdaterad april 2024.