AbbVie anser om vår kultur

En stark kultur ökar företagets värde – våra 7 bästa tips för att bli en bra arbetsplats

En stark kultur ökar företagets värde


AbbVie Sverige utsågs 2024 för tionde året i rad till en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works undersökning, och tillhör Legends efter 10 år på topplistan. Resultatet visar att 99 procent känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället, och att 96 procent tycker att AbbVie Sverige är en mycket bra arbetsplats.

Sedan AbbVie bildades har det funnits på företagets strategiska agenda att skapa en unik företagskultur och bli den bästa arbetsplatsen. Strategin går också i linje med FNs hållbarhetsmål Agenda 2030, för att bidra till en bättre värld där människor har såväl bättre hälsa som goda arbetsförhållanden. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med en rad aktörer i samhället för att uppnå detta.

Sedan fem år tillbaka är vi en skandinavisk organisation och resultatet visar lika starka resultat i alla tre länderna. 

Här ger vi våra bästa tips på hur vi tagit oss hit - våra 7 ingredienser:

1. Syfte, gemensamma mål och tydlig kommunikation
Formulera vårt gemensamma syfte, skapa tydliga, gemensamma och anpassade mål - som kommuniceras tydligt och transparent och i rätt tid från våra ledare, som involverar och engagerar alla medabetare i att vår verksamhet och kultur.

2. Ledarskap, självledarskap och utveckling
Utveckling av mogna ledare och ett självledarskap som gör det möjligt för alla att bidra med sin fulla potential för att möta en komplex och föränderlig miljö tillsammans och optimera allas bidrag till vår verksamhet och kultur.

3. Kulturklubbar
Culture Hothouse består av en medlem per team i företaget och deras uppgift är att fånga upp och belysa vilka förbättringsområden som finns. Tillsammans bidrar dessa aktiviteter till att vi håller vår kultur levande – och kan agera med förbättringar när det behövs.

4. Patienten i fokus
Vi vill involvera och engagera de patienter som vi kan hjälpa - på riktigt. Vårt fokus är att förbättra liv, vilket innebär att alltid ha i åtanken de behov som patienten har i allt som vi gör.

5. Fira framgång
Detta är ett sätt för oss att lyfta fram det positivta och hitta inspiration i vårt dagliga arbete, att ta sig tid att stanna upp och vara nöjd med vårt arbete och njut av känslan av prestation.

6. Socialt ansvar
På AbbVie tar vi socialt ansvar på allvar, inte bara bidra till det samhälle vi lever i, utan också skapa mening och stolthet i det arbete som vi gör. Denna känsla av mening och stolthet sprider sig också till det viktiga arbete som vi gör för att förbättra liv – och ökar våra chanser att göra detta ännu bättre. Med detta investerar vi resurser för att göra det möjligt för människor att bli engagerade i våra filantropiska initiativ.

7. Vara en av de bästa arbetsplatserna
Kan man mäta kultur? Ja, det kan man faktiskt. Varje år tar vi temperaturen på kulturen genom att delta i Great Place to Works årliga medarbetarundersökning. Här ger alla sitt perspektiv på företagets ledarskap, kultur och tillit. Genom att analysera dessa resultat i detalj kan vi göra viktiga åtgärder och justera kursen, men viktigast är förstås vad vi själva vill åstadkomma och vad vi vill stå för. Den riktningen beskrivs i vår kulturvision som är en viktig del i vår strategiska plattform – lika viktig som våra affärsmål. Visionen har utarbetats av vår ledningsgrupp och vårt kulturråd, Culture Hothouse, och har sedan förankrats i hela organisationen.

Egentligen skulle man kunna sammanfatta allt detta i våra tre värdeord människor, medkänsla, möjligheter. Att vi får vara oss själva, att vi ser på varandra och omvärlden med medkänsla, och att vi vill vara med och skapa möjligheter till ett bättre liv för människor som påverkas av sjukdom.


SE-ABBV-240014 v1. Senast uppdaterad april 2024.