Vårt sociala ansvar


Genom ett aktivt socialt engagemang som vi delar upp i två delar; Employee Volunteering och AbbVie Giving, bidrar vi ytterligare till vårt samhälle.AbbVie Giving

AbbVie i Sverige donerar pengar varje år till organisationer som bidrar till att förbättra livet för andra människor. Varje jul ger vi våra medarbetares julklappspengar till en av våra partners verksamhet. Bland annat har pengarna gått till inköp av uppsökarbilar till Convictus, en organisation som hjälper människor i utsatthet. Det är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan bidra till bättre förutsättningar för många fler människor varje dag. 2023 gick julgåvan för tredje året i rad till BRIS, Barnens Rätt i Samhället, för deras viktiga arbete för barn och ungdomars hälsa, något som är extra vikgtigt i oroliga tider.Donationer

2023 gick julgåvan för tredje året i rad till BRIS, Barnens Rätt i Samhället, för deras viktiga arbete för barn och ungdomars hälsa, något som känns extra vikgtigt i oroliga tider.Sedan 2020 är vi månadsgivare till Ronald McDonald Barnfond så att alla sjuka barn ska erbjudas möjligheten att vara med sin familj då de vistas på ett sjukhus långt hemifrån.


Det behövs mer än läkemedel

Som en del i vårt samhällsansvar har vi valt att ta ett socialt ansvar och bidra till det lokala samhälle vi är en del av.

14,000+

medarbetare i 50+ länder var volontärer under Week of Possibilities 2023. I Sverige var vi fler än 85 volontärer under Möjligheternas Dag 2023.

248+

miljoner kronor insamlade med matchning från AbbVie Foundation under 2023 års kampanj AbbVie Gives Back.Employee Volunteering

Vi tror på att låta engagemang växa, och uppmuntrar medarbetare att arbeta ideellt inom ramen för ett flertal företagsövergripande initiativ. Vi samarbetar därför långsiktigt med flera utvalda organisationer för att tillsammans med dem bidra till det samhälle vi lever i.
Inom Employee Volunteering genomför vi varje år Möjligheternas Dag, vilket är vårt svenska initiativ inom ramen för Week of Possibilities som pågår runt om i hela världen en hel vecka.
2023 genomförde vi återigen Möjligheternas Dag tillsammans med Ronald McDonald Barnfond och de fem familjehusen vars viktiga verksamhet gör livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer genom att erbjuda ett boende i hemmiljö nära sjukhuset. Denna gång kunde vi göra praktiska insatser både inne och ute som att sätta upp hyllor, klippa häckar, rensa rabatter och stengångar, plantera nya blommor samt erbjuda pysselaktivitet. Dessutom bjöds de boende familjerna på lunch, vilket är uppskattat och skönt att slippa tänka på, för en dag i alla fall.
 

Möjligheternas Dag

Se film här från 2023 års Möjligheternas Dag som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond.

Se film här från 2021 års Möjligheternas Dag som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond.

2018 genomförde vi Möjligheternas Dag tillsammans med Cancerkompisar, ett samarbete där vi både utbildade cancerambassadörer och spred kunskap om den viktiga anhörigfrågan. 

Se film här från 2022 års Möjligheternas Dag som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond.

Se film här ifrån 2019 års Möjligheternas Dag som vi genomförde tillsammans med Ronald McDonald Barnfond.

2016 och 2017 genomförde vi dagen hos organisationen Convictus, en ideell förening som arbetar med hemlöshet, drogberoende och hälsa, och bidrog då med praktiska insatser på deras härbergen och hälsocenter i Stockholm.