AbbVie Online Användarvillkor

Ikraftträdandedatum: 1/1/2013

Dessa onlineanvändarvillkor reglerar din åtkomst till webbplatser som kontrolleras av AbbVie, inklusive dess dotterbolag och dotterbolag (tillsammans kallade "AbbVie"), som länkar till dessa onlineanvändarvillkor (tillsammans kallade "AbbVie-webbplatser"). Dessa onlineanvändarvillkor gäller inte för AbbVie-webbplatser som inte länkar till dessa onlineanvändarvillkor, eller på tredjepartswebbplatser som AbbVie-webbplatser kan länka till. Din användning av AbbVie-webbplatser är föremål för dessa onlineanvändarvillkor och sekretesspolicyn.

Utan att det påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag, förbehåller sig AbbVie rätten att ändra dessa onlineanvändarvillkor för att återspegla tekniska framsteg, lagliga och regulatoriska förändringar och god affärspraxis. Om AbbVie ändrar dessa onlineanvändarvillkor kommer en uppdaterad version av dessa onlineanvändarvillkor att återspegla dessa ändringar och vi kommer att meddela dig om sådana ändringar genom att uppdatera ikraftträdandedatumet överst i dessa onlineanvändarvillkor. Genom att gå in på eller använda AbbVie-webbplatserna samtycker du till att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden till den aktuella versionen av dessa onlineanvändarvillkor som du kan se när du besöker AbbVie-webbplatserna. Om du inte håller med dessa onlineanvändarvillkor, eller är missnöjd med AbbVie-webbplatserna, är din enda och exklusiva gottgörelse att sluta använda denna AbbVie-webbplats.


Friskrivningsklausuler

Du bekräftar och godkänner att:

Även om vi strävar efter att tillhandahålla på AbbVie-webbplatserna den senaste utvecklingen avseende våra produkter och tjänster, och annan information om AbbVie, garanterar vi inte riktigheten, effektiviteten och lämpligheten för någon information som finns på AbbVie-webbplatserna. Varje person tar fullt ansvar och alla risker som uppstår vid användning av AbbVie-webbplatserna. Informationen presenteras "I BEFINTLIGT SKICK" och kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. AbbVie förbehåller sig rätten att göra tillägg, raderingar eller ändringar av informationen på AbbVie-webbplatserna när som helst utan föregående meddelande.

ABBVIE GÖR INGA UTSÄTTNINGAR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG ELLER ART MED REPETERANDE TILL INFORMATIONEN ELLER INNEHÅLLET SOM UPPLATS PÅ ABBVIE WEBBPLATSER. ABBVIE AVSÄKER HÄRMED ALLA UTSÄTTNINGAR OCH GARANTIER, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SKADADE AV LAG, KONTRAKT ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGRA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN PERSONLIGHET. ABBVIE SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGOT SKADOR AV NÅGOT SLAG ELLER ART, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKT, INDIREKTA, SÄRSKILDA (INKLUSIVE VINSTFÖLJANDE) FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR I SAMBAND MED USA VIE WEBBPLATSER OCH/ELLER INFORMATIONEN ELLER INNEHÅLLET SOM UPPLATS PÅ ABBVIE WEBBPLATSER, OAVSETT OM ABBVIE HAR RÅDET OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

AbbVie är inte ansvarigt, och lämnar ingen som helst garanti, för riktigheten, effektiviteten, aktualiteten och lämpligheten för all information eller innehåll som erhållits från tredje part, inklusive hyperlänkar till eller från tredje parts webbplatser. Om inte annat anges på AbbVie-webbplatserna kommer AbbVie inte att redigera, censurera eller på annat sätt kontrollera något innehåll som tillhandahålls av tredje part på någon anslagstavla, chattrum eller andra liknande forum som publiceras på AbbVie-webbplatserna. Sådan information bör därför betraktas som misstänkt och godkänns inte av AbbVie.

AbbVies webbplatser kan innehålla framtidsinriktade uttalanden som återspeglar AbbVies nuvarande förväntningar om framtida händelser och affärsutveckling. De framåtblickande uttalandena innebär risker och osäkerheter. Den faktiska utvecklingen eller resultaten kan skilja sig väsentligt från de prognostiserade och beror på ett antal faktorer inklusive, men inte begränsat till, framgången för aktuella forskningsprogram, resultat av pågående eller framtida kliniska prövningar, pågående kommersialisering av dess produkter, regulatoriska godkännanden av läkemedel, giltighet och upprätthållande av dess patent, stabiliteten i dess kommersiella förhållanden och de allmänna ekonomiska förhållandena. AbbVie har för avsikt att uppdatera AbbVie-webbplatserna regelbundet men påtar sig ingen skyldighet att uppdatera något av innehållet.


Din användning

Du förstår, bekräftar och samtycker till följande:

Genom att använda AbbVie-webbplatserna samtycker du till att inte störa eller avlyssna vår elektroniska information som publiceras på AbbVie-webbplatserna eller på någon av våra servrar. Du samtycker också till att inte försöka kringgå några säkerhetsfunktioner på AbbVie-webbplatserna och att följa alla tillämpliga, lokala, statliga, federala och internationella lagar, regler och förordningar.

Du ger AbbVie rätten att använda allt innehåll du laddar upp eller på annat sätt överför till AbbVie-webbplatserna, i enlighet med dessa onlineanvändningsvillkor och AbbVies sekretesspolicy på något sätt som AbbVie väljer, inklusive, men inte begränsat, till att kopiera, visa, framföra eller publicera det i vilket format som helst, modifiera det, införliva det i annat material eller göra det till ett härlett material. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag avsäger du dig alla moraliska rättigheter du kan ha till innehåll du laddar upp eller på annat sätt överför till AbbVie-webbplatserna (om sådana finns).

Förutom vad som uttryckligen anges och överenskommits i förväg av AbbVie, ska inget konfidentiellt förhållande upprättas i händelse av att någon användare av AbbVie-webbplatserna skulle göra någon muntlig, skriftlig eller elektronisk kommunikation till AbbVie (såsom feedback, frågor, kommentarer, förslag, idéer, etc.). Om någon AbbVie-webbplats kräver eller begär att sådan information tillhandahålls, och att sådan information innehåller personlig identifieringsinformation (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress), ska AbbVie erhålla, använda och underhålla den på ett sätt som överensstämmer med vår integritetspolicy. I annat fall ska sådan kommunikation och all information som lämnas med den betraktas som icke-konfidentiell, och AbbVie ska vara fri att reproducera, publicera eller på annat sätt använda sådan information för vilka ändamål som helst, inklusive, utan begränsning, forskning, utveckling, tillverkning, användning eller försäljning av produkter som innehåller sådan information. Avsändaren av all information till AbbVie är fullt ansvarig för dess innehåll, inklusive dess sanning och riktighet, och dess icke-intrång i någon annan persons äganderätt eller integritetsrätt.


Produktmärkning

Produktnamn, beskrivningar och märkning kan vara av amerikanskt ursprung eller av ett tredjelands ursprung som inte är ditt hemland. Produkter kanske inte är tillgängliga i alla länder eller kan vara tillgängliga under ett annat varumärke, i olika styrkor eller för olika indikationer. Många av de listade produkterna är endast tillgängliga på recept via din lokala sjukvårdspersonal. Förutom vad som uttryckligen anges och överenskommits i förväg av AbbVie, är ingen direktör, anställd, agent eller representant för AbbVie, dess dotterbolag och dotterbolag engagerade i att ge medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller andra medicinska tjänster som på något sätt skapar en läkare-patient-relation via AbbVies webbplatser.


Immateriella rättigheter

Informationen, dokumenten och relaterad grafik som publiceras på AbbVie-webbplatserna ("Informationen") är AbbVies enda egendom, förutom information som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer enligt avtal med AbbVie. Tillstånd att använda informationen ges, förutsatt att (1) ovanstående upphovsrättsmeddelande visas på alla kopior; (2) användningen av informationen är endast för informativ och icke-kommersiell eller personlig användning; (3) Informationen ändras inte på något sätt; och (4) ingen grafik tillgänglig från denna AbbVie-webbplats används separat från medföljande text. AbbVie ansvarar inte för innehåll som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer, och du är förbjuden att distribuera sådant material utan tillstånd från ägaren av upphovsrätten till det. Förutom vad som är tillåtet ovan, beviljas ingen licens eller rättighet, uttrycklig eller underförstådd, till någon person under något patent, varumärke eller annan äganderätt som tillhör AbbVie. Ingen användning av något AbbVie-varumärke, handelsnamn, klädsel och produkter på AbbVie-webbplatserna får göras utan föregående skriftligt tillstånd från AbbVie, förutom för att identifiera företagets produkter eller tjänster.


Sekretess och säkerhet

AbbVie har åtagit sig att skydda din integritet online. Vi förstår vikten av integritet för våra kunder och besökare på AbbVie-webbplatserna. Vår användning av personligt identifierbar information styrs av vår integritetspolicy och genom att besöka och använda AbbVie-webbplatserna samtycker du till att vara bunden av den sekretesspolicyn.

Du inser och samtycker till att när du skickar din personligt identifierbara information till AbbVie-webbplatserna, medan AbbVie har säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra obehörig åtkomst eller avlyssning, finns det ingen absolut garanti för säkerhet. OBEHÖRIG ÅTKOMST, ELLER NÅGON DIREKT, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLÖDDA VINST) SOM LÅTTAS AV EN KUND ELLER ANVÄNDARE, ÄVEN OM ABBVIE TIDIGARE HAR ANMÄLLETS OM DETTA INTE, ANTINGEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, ATT INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS AV NÅGON KUND SKA VARA FRI FRÅN AVLYSSNING ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST, OCH GER INTE NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR EN DEL. VARJE KUND ÄR ANSVARIG FÖR ATT BEHÅLLA KONFIDENTIALITET FÖR SIN ELLER HENNES EGET LÖSENORD.


Ansvarsbegränsning

AbbVie tar inget ansvar för material, information och åsikter som tillhandahålls på, publiceras på eller på annat sätt är tillgängliga via AbbVies webbplatser. Att lita på dessa material, information och åsikter sker helt på egen risk. AbbVie frånsäger sig allt ansvar för skada eller skador som uppstår till följd av användningen av AbbVie-webbplatserna eller innehållet på dem.

ABBVIE WEBBPLATS, WEBBPLATSENS INNEHÅLL OCH PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM ABBVIE WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIGT", MED ALLA FEL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ABBVIE ELLER DESS SÄLVERANTÖRER, ELLER DERAS RESPEKTIVA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER (NEDAN "ABBVIE-PARTER") VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON SKADOR AV NÅGOT SLAG, UNDER NÅGON JURIDISK TEORI I SAMBAND MED OSS, ELLER I DETTA ELLER MED OSS. ATT ANVÄNDA, ABBVIE WEBBPLATS, WEBBPLATSENS INNEHÅLL, ALLA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM ABBVIE WEBBPLATS, ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE EVENTUELLA SÄRSKILDA, INDIREKTA, PUNITIVA, OAVSIKTLIGA, EXEMPLARISKA ELLER EXPLICIELLT ELLER I OCH MED, EXPLICIELLT ELLER INKLUSIVE JURY, FÖRLORAD VINST ELLER SKADOR SOM RESULTAT AV FÖRSENINGAR, AVBROTT I SERVICE, VIRUS, RADERING AV FILER ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, ELLER FEL, UNDERLÄMNINGAR ELLER ANDRA EXAKTIGHETER I ABBVIE WEBBPLATSEN ELLER DEN INTE ÄR WEBBPLATSEN ELLER DEN INTE NÄR WEBBPLATSEN Dvs. OCH OM ABBVIE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. Du samtycker till att oavsett tillämplig lag om motsatsen, kan du inte lämna in ett anspråk eller en talan som härrör från eller relaterad till AbbVie-webbplatserna eller dessa onlineanvändarvillkor mer än ett (1) år efter att ett sådant anspråk eller en sådan talan uppstod. VÄNLIGEN TÄNK PÅ ATT YTTERLIGARE JURIDISKA MEDDELANDEN, ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH ANDRA VILLKOR KAN GÄLLA FÖR ABBVIE-WEBBPLATSEN.


Allmän

Du samtycker till att dessa onlineanvändarvillkor och integritetspolicyn beskriver hela avtalet mellan oss med avseende på dess ämne. AbbVie-webbplatserna skapades och drivs enligt lagarna i delstaten Illinois. Lagarna i delstaten Illinois kommer att styra villkoren som anges i dessa onlinevillkor, i den mån lagarna i delstaten Illinois inte åsidosätts av tillämplig tvingande lag, t.ex. konsumentskyddslagar som gäller för dig. Om en domstol med behörig jurisdiktion finner att någon bestämmelse i dessa onlineanvändarvillkor är ogiltig eller omöjlig att verkställa, samtycker du till att övriga bestämmelser i dessa onlineanvändarvillkor förblir i full kraft och verkan.