Våra principer är grunden i vår verksamhet

woman on beach
Våra principer
Våra principer

För att ytterligare understryka vikten av ett etiskt och värdegrundat beteende, lanserade AbbVie 2019 våra så kallade principer. Dessa är grundvalen för hur vi agerar när vi gör affärer. 


Våra principer