Vår företagskultur

Vår företagskultur är ständigt i fokus och alla medarbetare är delaktiga i arbetet att forma vår gemensamma arbetsplats. 


Kärnan i vår kultur

Kärnan i vår kultur är våra ledord Människor, Medkänsla, Möjligheter och våra beteenden som vi kallar The Ways We Work, som är en guide till hur vi agerar i vårt dagliga arbete: Alla för en, Smarta & säkra beslut, Snabbt & ansvarsfullt, Tydligt & modigt samt Förverkliga möjligheter.

Med detta som plattform leder vi vägen för att skapa värde för människor som påverkas av sjukdom och vårt samhälle.


Våra beteenden

Vår kultur är unik med mycket mångfald. Här får man utrymme att vara sig själv och alla ges möjlighet att påverka vårt dagliga arbete.

Jesper Ervell
Accountant, Finance, AbbVie Scandinavia