Torra ögon

En vanlig ögonåkomma som kan orsaka obekväma symptom som klåda, röda ögon och dimsyn. Sjukdomen uppstår när tårproduktionen minskar eller tårkvaliteten försämras, vilket leder till att ögat inte är tillräckligt fuktigt. 

Vad är torra ögon?


Torra ögon är det vanligaste ögonbesväret. Torra ögon är vanligare bland kvinnor och äldre, även om det förekommer i alla åldrar.

Ögats yta täcks av en tårfilm som består av tårvätska. När man blinkar sprids tårvätskan över ögonens yta och håller hornhinnan fuktig. Tårvätskan innehåller ämnen som har en smörjande effekt, förhindrar infektion och gör att vätskan avdunstar långsamt. Den vanligaste orsaken till torra ögon är att körtlarna i ögonlocken inte producerar tårvätska, vilket i sin tur är ett vanligt ålderssymtom. Om talgkörtlarna i ögonlocken blir tilltäppta kan symtomen bli värre.


Vilka är symtomen på torra ögon?

De vanligaste symtomen är brännande känsla, sveda, trötthet, dimsyn och gruskänsla i ögonen. Man kan bli röd i ögonen, uppleva att ögonen känns tunga och bli känslig för starkt ljus. Det kan hända att trådigt slem samlas på ögonlocken. Symtomen kan vara mindre tydliga på morgonen när man vaknar och sedan förvärras under dagen. Många som drabbas upplever en gradvis försämring av synen, vilket kan göra det svårt att utföra vardagliga aktiviteter som att arbeta vid datorn eller läsa.


Vad orsakar torra ögon?

Läkemedel som används för behandling av vissa sjukdomar, bland annat högt blodtryck och njursjukdom, kan minska produktionen av tårvätska. Torra ögon kan i sällsynta fall vara ett symtom på en annan sjukdom som till exempel Sjögrens syndrom, och kan drabba personer med autoimmuna sjukdomar.


Diagnos och behandling av torra ögon

Diagnosen av torra ögon kan göras genom en ögonundersökning där ögonläkaren bedömer tårkvaliteten, tårproduktionen och ögats yta. Ibland kan man behöva göra ytterligare tester, som tårsekretionsprov eller kontrastfärgning (färgning av ögat med färgämne), för att fastställa sjukdomen.

Behandlingen av torra ögon fokuserar på att lindra symptomen och öka ögats fuktighet. Det finns flera behandlingsalternativ och man får diskutera med sin läkare vilken som är bäst lämpad.


FÖREKOMST

Cirka 10-20 procent av befolkningen lider av torra ögon. 

ORSAK

Med ålder försämras funktionen hos de körtlar som ska producera tårfilmen. Vissa läkemedel kan minska produktionen av tårvätska. I sällsynta fall kan det vara symtom på en annan sjukdom som till exempel Sjögrens syndrom.SE-ABBV-240041 v1. Senast uppdaterad april 2024.