Skip to main content

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan. 

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan. Vanligast är att tunn- och tjocktarmen drabbas, men sjukdomen kan även uppstå i andra delar av mag-tarmkanalen.

Crohns sjukdom är den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen, vid sidan av ulcerös kolit. Sjukdomen debuterar oftast i 15-30 årsåldern och är något vanligare hos kvinnor än hos män. I Sverige lever idag cirka 15 000-35 000 personer med sjukdomen.

Symtom på Crohns sjukdom

När tarmslemhinnan angrips ger det ofta besvär som magsmärtor, kortare eller längre perioder med daglig diarré, feber, viktminskning och eventuellt blod i avföringen.

Symtomen vid Crohns sjukdom kommer ofta smygande. Perioder med kraftigare besvär varvas ofta med perioder då man känner sig bättre. Eftersom inflammationen kan sitta i olika delar av mag-tarmkanalen kan symtomen dessutom se lite olika ut från individ till individ. Sjukdomen kan vara mindre aktiv och ge få eller inga symtom under längre perioder men minst 20 procent har en högaktiv sjukdom med ständiga besvär som behöver vård och medicinsk behandling.

Diagnos av Crohns sjukdom

Om läkaren misstänker Crohns sjukdom så undersöks tarmen. Detta gör man genom endoskopiska undersökningar så som till exempel koloskopi där man undersöker ändtarmen och tjocktarmens insida med hjälp av en mjuk och böjlig slang. Genom slangen kan man se hur tarmen ser ut och ta vävnadsprov som visar om tarmen är inflammerad. Många gånger kombinerar man detta med blod- och avföringsprover. Inflammatoriska förändringar och förträngningar kan även upptäckas med hjälp av ultraljud eller att mag-tarmkanalen röntgas med kontrastmedel.

Öka din delaktighet

Du kan själv testa och registrera din sjukdomsaktivitet via en smartphone. Idag finns den möjligheten via IBD Home alternativt 1177. Din mottagning kan ge dig mer information om hur det fungerar.

Läs mer om IBD Home

Behandling av Crohns sjukdom

Syftet med all behandling av IBD är att dämpa inflammationen och begränsa konsekvenserna. Beroende på sjukdomsaktivitet och var i mag-tarmkanalen inflammationen sitter, gör läkaren en bedömning om vilken behandling som är lämpligast.

Det finns flera olika sätt att behandla sjukdomen.

Läkemedel
Med effektiva läkemedel kan man idag uppnå snabb symtomlindring och läkning av tarmslemhinnan. Medicineringen individualiseras och många som behandlas kan med hjälp av rätt medicin och kunskap leva ett fullgott liv.

Operation
Om den medicinska behandlingen inte räcker till, måste man ibland ta bort den angripna tarmdelen genom ett kirurgiskt ingrepp.

Kost
Kost är alltid en viktig del av behandlingen för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar. Det är väldigt individuellt vilken kost som fungerar eller inte fungerar, och vid behov kan många få hjälp av dietist.

Läs mer om behandling av Crohns på alltomibd.se

Att leva med Crohns sjukdom

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom är väldigt individuell. Även om Crohns sjukdom inte kan botas så kan man ofta med en snabb diagnos och en lämplig behandling leva ett bra liv.

Här kan du  läsa mer:


Stolta magar
 och Mag- och tarmförbundet och ILCO Tarm- uro och stomiförbundet har bra informationsmaterial om inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar och erbjuder råd och stöd.

Allt om IBD

På alltomidb.se hittar du mer information om Crohns sjukdom, ulcerös kolit och andra mag-tarmrelaterade sjukdomar.
Läs mer

SE-IMMG-220012v1. Senast uppdaterad 22-04-28