Med människan i centrum

Vi arbetar för att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum.CANCER

Vi nöjer oss först när alla kan leva ett bra liv trots cancer

Med människan i centrum arbetar vi för att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling. Därför forskar vi inom några av de mest svårbehandlade cancerformerna.

HUDEN

Flera hundratusen lever idag med en kronisk hudsjukdom

Vår ambition är att alla som påverkas av Atopisk Dermatit (AD), Psoriasis och Hidradenitis Suppurativa (HS) ska kunna leva sina liv utan begränsningar.

LEDERNA

Reumatism – en vanlig sjukdom med många diagnoser

Ungefär en miljon människor i Sverige lever idag med en reumatisk sjukdom. Vi vill höja ambitionsnivån och fortsätta förbättra livet för alla som lever med reumatisk sjukdom.

MAGE OCH TARM

IBD är ett samlingsnamn för kroniska tarmsjukdomar

Att leva med en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har stor påverkan på livet. Vår ambition är att förbättra livet för alla som lever med sjukdomarna Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.

NERVSYSTEMET

1 av 3 svenskar kommer någon gång drabbas av en hjärnsjukdom

Mer än en halv miljon personer lever i dag med en neurologisk sjukdom. Vi strävar mot ett bättre liv för alla som påverkas av neurologisk sjukdom.

Kliniska prövningar
Letar du efter en studie att delta i?

I så fall finns det en ny databas,  HiKS – Hitta Kliniska Studier i Sverige. Där kan du skriva in den sjukdom du är intresserad av och se om det finns en studie som passar för dig.


MEDSKAPANDE GER ÖKAD

Patientkraft

Människor som påverkas av svår sjukdom kan ofta leva ett bra liv om de får vara medskapare i sin egen hälsa.

Se Magnus berätta hur vi samskapar med patienter och närstående.

Medskapande ger ökad patientkraft
Medskapande ger ökad patientkraft

SE-ABBV-240035 v1. Senast uppdaterad april 2024.