Med människan i centrum

Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum.

SE-ABBV-190013v1. Senast uppdaterad 2019-06-05.