Skip to main content

Med människan i centrum

Vi arbetar för att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med
medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum.

SE-ABBV-230007v1. Senast uppdaterad 2023-01-25.