Med människan i centrum

Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med
medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum.

SE-ABBV-190013v2. Senast uppdaterad 2021-06-30