AbbVie Home

Hållbara eHälsolösningar med digifysisk vård – digitalt när det passar, fysiskt när det behövs


Samskapande spelar en avgörande roll

De bästa lösningarna skapas tillsammans med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, patienter, närstående, akademi och företag med utgångspunkt från den kliniska vardagen och patienternas och de närståendes verklighet. Alla lösningar inom AbbVie Home-paraplyet har utvecklats med olika aktörer och med olika juridiska partnerupplägg. Kontakta oss om du har frågor om lösningarna, så pekar vi dig till rätt aktör!

Innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar

För bättre hälsa behövs fortsatt utveckling av innovativa behandlingar som kan öka livskvalitet och överlevnad, men även hållbara vårdlösningar som underlättar vardagen. För att hälso- och sjukvården ska kunna fortsätta leverera hög kvalitet i takt med en växande befolkning och förändrade behov krävs ett större tillvaratagande av patienters erfarenheter och kunskaper i samband med en tillgänglig och flexibel vård. Därför kombinerar vi ofta våra innovativa läkemedel med nyskapande vårdinitiativ. AbbVie Home är ett samlingsnamn för våra eHälsolösningar som involverar och engagerar personer som påverkas av sjukdom till att bli medskapare i sin hälsa. 

Borta bra, men hemma bäst!

eHälsolösningar kan ersätta en del av besöken i vården genom att patienterna med hjälp av teknik och motivation ges möjlighet att få bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation, behandling och rådgivning i tryggheten av sitt eget hem, samtidigt som de vet att de kan få kontakt med vården om det behövs. För vården innebär det att besöken för välmonitorerade patienter kan glesas ut, vilket även möjliggör större tillgänglighet för de patienter som verkligen behöver det.


Derma Home

Patientstyrd monitorering som ökar delaktighet och förbättrar behandlingsresultat.

Egenmonitorering inom cancer

Stärka individen och att bidra till omställningen för en förbättrad cancervård.

IBD Home

Patientstyrd monitorering för ökad frihet med bibehållen kontroll.

Parkinson Home

Nära vård ger möjlighet att leva som vanligt.

Konsultativ Neurologi

Digitala möten mellan specialister möjliggör rätt behandling i rätt tid.