Skip to main content

AbbVie Home

Hållbara eHälsolösningar med digifysisk vård – digitalt när det passar, fysiskt när det behövs

 

Innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar

För bättre hälsa behövs fortsatt utveckling av innovativa behandlingar som kan öka livskvalitet och överlevnad, men även hållbara vårdlösningar som underlättar vardagen. För att hälso- och sjukvården ska kunna fortsätta leverera hög kvalitet i takt med en växande befolkning och förändrade behov krävs ett större tillvaratagande av patienters erfarenheter och kunskaper i samband med en tillgänglig och flexibel vård. Därför kombinerar vi ofta våra innovativa läkemedel med nyskapande vårdinitiativ. AbbVie Home är ett samlingsnamn för våra eHälsolösningar som involverar och engagerar personer som påverkas av sjukdom till att bli medskapare i sin hälsa. 

 

Borta bra, men hemma bäst!

eHälsolösningar kan ersätta en del av besöken i vården genom att patienterna med hjälp av teknik och motivation ges möjlighet att få bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation, behandling och rådgivning i tryggheten av sitt eget hem, samtidigt som de vet att de kan få kontakt med vården om det behövs. För vården innebär det att besöken för välmonitorerade patienter kan glesas ut, vilket även möjliggör större tillgänglighet för de patienter som verkligen behöver det.

 

Samskapande spelar en avgörande roll

De bästa lösningarna skapas tillsammans med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, patienter, närstående, akademi och företag med utgångspunkt från den kliniska vardagen ochpatienternas och de närståendes verklighet. Därför samarbetar vi med många olika aktörer och söker ständigt nya och idérika partners som vill samarbeta med oss mot samma mål

SE-ABBV-2200770v1 Senast uppdaterad 2023-03-01.