AbbVie Skandinavien Golden Ticket

AbbVie Skandinavien lanserar Golden Ticket tillsammans med life science-inkubatorn SmiLe. Syftet är att gå in i partnerskap med ett lovande nystartat företag som delar vårt mål att upptäcka nya innovativa behandlingar som förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. 

Vinnaren av AbbVie Skandinaviens Golden Ticket utsedd

AAX Biotech har utsetts till vinnare av den första AbbVie Skandinavien Golden Ticket som lanserats i samarbete med SmiLe. AAX Biotech, ett forskningsdrivet bioteknikföretag från Karolinska Institutet Innovations, erbjuder innovativa, egenutvecklade teknologier för tillverkning av bättre och mer effektiva antikroppsbaserade läkemedel inom flera terapiområden. 

AbbVie Skandinaviens Golden Ticket-program är utformat med syftet att hjälpa ett lovande nystartat företag att kommersialisera sin innovativa läkemedelsforskning inom ett av AbbVies nyckelområden; onkologi, neurovetenskap, immunologi, oftalmologi och estetik.

Golden Ticket-utlysningen genererade ett stort antal sökande och efter noggrant analyserande föll juryns slutgiltiga val på AAX Biotech AB som utvecklar två unika plattformsteknologier. Detta är av stort värde i utvecklingen av t.ex. terapeutiska bi-specifika antikroppar och nya cellbaserade cancerbehandlingar som CAR-T, men även inom diagnostik. Utöver detta bidrar metoden till en effektivare produktion och en mer homogen produkt som kan leda till färre bieffekter vid klinisk användning.

–       Vi är otroligt glada och inspirerade av att få så många ansökningar till vårt första Golden Ticket-initiativ i Skandinavien, säger Matthew Iles, vd på AbbVie Skandinavien.

–       Ännu gladare är vi att idag kunna annonsera vinnaren, AAX Biotech, som vi har valt med stor omsorg då vi bedömer att de har en unik och lovande lösning som kan skapa värde för ännu fler patienter i framtiden, konstaterar Matthew.

Inom ramen för Golden Ticket-programmet får AAX Biotech nu ett års tillgång till:
•        Labbutrymme, finansierat av AbbVie, med tillgång till forsknings- och kontorsfaciliteter och tjänster, tillhandahållna av SmiLe på plats i Lund
•        Mentorskap- och affärscoaching från SmiLe under hela året
•        Skräddarsytt stöd från AbbVies internationella forskare och mentorer
•        Exklusiv tillgång till AbbVie- och SmiLe-nätverk under året med möjlighet till framtida samarbete

Bakgrund AbbVie Golden Ticket

AbbVies Golden Ticket-program startade i USA 2018 för att stödja innovativa bioteknikföretag i tidiga skeden i deras arbete att utveckla nya behandlingar. Golden Ticket-programmet med SmiLe i Sverige är en naturlig förlängning av företagets affärsutveckling: att samarbeta med olika aktörer i samhället för att skapa god hälsa och välmående genom att tillhandahålla såväl finansiering som mentorskap och vetenskaplig expertis i ett tidigt skede i ett företags forskning och utveckling. Golden Ticket visar också AbbVies engagemang i att skapa en dynamisk och levande life science-industri.

“För oss är det viktigt att ligga i framkant och driva en innovativ och attraktiv life science-bransch – där vi alla strävar mot FNs globala mål om god hälsa.”

Matthew Iles
vd, AbbVie Scandinavia

SE-ABBV-240074 v1. Senast  uppdaterad april 2024.