Cancer

Vi nöjer oss först när alla kan leva ett bra liv trots cancer. Därför forskar vi inom några av de mest svårbehandlade cancerformerna.


Med människan i centrum arbetar vi för att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling.

Med människan i centrum arbetar vi för att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling.

Numera finns många olika angreppssätt för att hjälpa personer med cancer. Och ännu fler möjligheter väntar framöver, med potential att ge hopp till de miljoner människor som får diagnosen cancer och oroar sig för framtiden.

Det slutliga målet är att kunna bota fler cancersjukdomar än vad som idag är möjligt. För att komma dit behövs kontinuerlig utveckling av nya läkemedel. Ett sätt att bidra till framstegen kan vara att delta i en klinisk studie.

Vi forskar inom några av de mest svårbehandlade cancerformerna, så som blodcancersjukdomarna akut myeloisk leukemi (AML), diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), multipelt myelom (MM), myelofibros (MF), men också tumörsjukdomar som bröstcancer, lungcancer och äggstockscancer. I dagsläget tillhandahåller vi behandlingar inom blodcancersjukdomarna kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och akut myeloisk leukemi (AML). 


Akut myeloisk leukemi

AML är den vanligaste formen av akut leukemi hos vuxna. Det är en av de mest aggressiva formerna av blodcancer, men forskningen går framåt och behandlingsalternativen blir allt fler

Kronisk lymfatisk leukemi

KLL är den vanligaste formen av kronisk blodcancer hos vuxna. Den har ofta ett långsamt förlopp. Vid symtomgivande sjukdom finns flera olika behandlingsalternativ och forskningen går framåt.

SE-ABBV-240075 v1. Senast uppdaterad april 2024.