Skip to main content

Människor. Medkänsla. Möjligheter.

Vårt mål är att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Hur kan vi tillsammans lösa framtidens hälsoutmaningar?

Vi flyttar fram gränsen för vad som kan uppnås med medicinsk behandling

Innovation & samarbeten opens in a new window

Vår verksamhet sträcker sig längre än att forska fram innovativa läkemedel.

Fokusområden opens in a new window

Vårt forskningsfokus är främst inom cancer, immunologi, neurologi och ögonsjukdomar.

Kultur & karriär opens in a new window

Vi skapar en arbetsplats för personlig tillväxt där alla kan bidra utifrån sin fulla potential.

Vårt samhällsansvar omfamnar människa, miljö och samhälle

SE-ABBV-220049v1. Senast uppdaterad 22-07-01.