Människor. Medkänsla. Möjligheter.

Vårt mål att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Följ oss på våra sociala medier:

Hur kan vi tillsammans lösa framtidens hälsoutmaningar?

Vi flyttar fram gränsen för vad som kan uppnås med medicinsk behandling

Vårt samhällsansvar inbegriper samhälle, människa och miljö

SE-ABBV-190013v1 Senast uppdaterad 2019-06-05