Människor. Medkänsla. Möjligheter.

Vårt mål är att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Hur kan vi tillsammans lösa framtidens hälsoutmaningar?

Vi flyttar fram gränsen för vad som kan uppnås med medicinsk behandling

Vårt samhällsansvar omfamnar människa, miljö och samhälle

SE-ABBV-190013v2 Senast uppdaterad 2021-09-17