Hållbarhet


Att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom handlar om mer än att forska fram innovativa läkemedel. Det handlar om samhällsansvar, både lokalt och globalt. Vårt ansvarsarbete inbegriper samhälle, människa och miljö.


AbbVie vill bidra till en hållbar framtid för hälso- och sjukvården i Sverige. Därför lägger vi på AbbVie i Sverige stor vikt vid vårt ansvar som företag. Grundläggande är att vi följer vår branschorganisation LIFs etiska regelverk samt att vi behandlar våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med respekt. Alla AbbVies medarbetare förväntas agera i enlighet med uppförandekoden (Code of Conduct) som står för våra värderingar och normer och är grunden till vårt företags etik- och följsamhetsprogram. Vår uppförandekod genomsyrar vårt dagliga arbete och beslut. Läs mer här.#Blimålmedveten, Agenda 2030

Vi bidrar även aktivt till FNs plan för en bättre värld, Agenda 2030. Läs och titta på videor om hur vi bidrar.

Vårt sociala ansvar

Att ge tillbaka är en del av vår kultur

Genom vårt sociala engagemang bidrar vi ytterligare till vårt samhälle.

Vårt miljöansvar

Vi bidrar till en hållbar utveckling

I allt vi gör, från forskning, produktion, innan distribution, till att våra läkemedel når patienten, arbetar vi aktivt med att minska miljöpåverkan. 

Trygg tillgång till läkemedel
Trygg tillgång till läkemedel

Läkemedel behövs nästan alltid för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se vår f d vd Linn Mandahl, numera vd AbbVie Schweiz, berätta hur vi säkerställer att läkemedel finns tillgängliga när patienterna behöver dem.


SE-ABBV-240030 v1. Senast uppdaterad april 2024.