Arbeta med integritet

För att kunna nå vårt mål att förbättra liv krävs att alla våra medarbetare arbetar värderingsstyrt och med den högsta integritet.


Därför har vi en uppförandekod som innehåller våra gemensamma värderingar som vi vill att alla följer. Den innehåller även hur vi förhåller oss till marknadsföringslagen och information till patient och vård. Läkemedelsbranschens industriorganisation, LIF, har också ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet; LER, LIFs Etiska Regelverk. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som vi ofta samarbetar med. AbbVie följer LIFs etiska regelverk sedan länge, och utbildar sig också kontinuerligt för at säkerställa att vi följer med i förändringar i LER.

Vidare följer vi den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA, och den etiska uppförandekoden som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika. Det innebär att läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar vilka personer eller organisationer som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen genomfördes av företagen i maj 2016. Sedan dess har ny data publicerats årligen. Vidare rapporterar vi årligen alla värdeöverföringar och samarbeten med patientorganisationer och donationer till EFPIA. Alla värdeöverföringar som vi gör publiceras också publikt på LIFs webbsida; www.lif.se.

AbbVie har också en global visselblåsare-process som alla medarbetare kan använda om de ser något som de uppfattar som en överträdelse mot vår uppförandekod, eller något annat som inte känns okej.


Global visselblåsarlinje

AbbVies visselblåsarlinje är tillgänglig för alla medarbetare 24/7.

Uppförandekod

Grunden för vår integritet är vår uppförandekod; Code of Conduct.

Transparens

Vi rapporterar våra värdeöverföringar till vårdpersonal och intresseorganisationer.