Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som vid sidan av Crohns sjukdom är Sveriges vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdom.

Vad är Ulcerös kolit?


Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan i änd- och tjocktarm. Vid sidan av Crohns sjukdom är ulcerös kolit den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen i Sverige. Drygt 30 000 personer i Sverige lever med ulcerös kolit.

Vanligtvis insjuknar man mellan 15- till 35-års ålder men även små barn och äldre får sjukdomen.


Symtom på Ulcerös kolit

Vid ulcerös kolit kommer symtomen ofta smygande. Vanliga symtom är diarré med blod och slem i avföringen, smärtor i nedre vänstra delen av magen som försvinner vid tarmtömning, försämrad matlust och ibland även viktminskning.

Det är vanligt att symtomen varierar över tid, där sämre perioder (skov) följs av perioder då man inte märker så mycket av symtomen.


Diagnos av Ulcerös kolit

Om läkaren misstänker ulcerös kolit kan diagnosen bekräftas genom en utredning av tarmen. Detta görs främst med hjälp av rektoskopi och/eller koloskopi, röntgen och laboratorieparametrar.

Rektoskopi och/eller koloskopi innebär att man med en mjuk böjlig slang undersöker ändtarmen och tjocktarmens insida. Genom slangen kan man se hur tarmen ser ut och ta vävnadsprover som visar om tarmen är inflammerad. Många gånger kombinerar man detta med blod- och avföringsprover.

Inflammatorisk aktivitet och förändringar kan även upptäckas då mag-tarmkanalen röntgas med kontrastmedel.


Behandling av Ulcerös kolit

Syftet med all behandling av ulcerös kolit är att dämpa inflammationen och begränsa konsekvenserna. Beroende på sjukdomsaktivitet och hur stort det inflammerade området i tarmen är, gör läkaren en bedömning om vilken behandling som är lämpligast.

Läkemedel
Ulcerös kolit kan behandlas med olika läkemedel som gör att symtomen helt eller delvis försvinner och att tarmslemhinnan läker. Medicineringen individualiseras och många som behandlas kan med hjälp av rätt medicin och kunskap leva ett fullgott liv.

Operation
Om den medicinska behandlingen inte räcker till, måste man ibland ta bort den angripna tarmdelen genom ett kirurgiskt ingrepp.

Kost
Kost kan vara en viktig del av behandlingen för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar. Det är väldigt individuellt vilken kost som fungerar eller inte fungerar, och vid behov kan många få hjälp av en dietist.

Läs mer om behandling av ulcerös kolit på alltomibd.se


Att leva med Ulcerös kolit

Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom är väldigt individuell. Även om ulcerös kolit inte kan botas så kan man ofta med en snabb diagnos och en lämplig behandling leva ett bra liv.

FÖREKOMST

Varje år nyinsjuknar cIirka 1 000 personer, ungefär lika många kvinnor som män drabbas. Drygt 30 000 personer i Sverige lever med ulcerös kolit.

ORSAK

Orsaken till ulcerös kolit är ännu inte känd, men man vet att sjukdomen delvis är ärftlig. Det finns även faktorer i omgivningen som kan påverka risken för att få ulcerös kolit.
Allt om IBD

På alltomidb.se hittar du mer information om ulcerös kolit och andra mag-tarmrelaterade sjukdomar.

Öka din delaktighet

Du kan själv testa och registrera din sjukdomsaktivitet via en smartphone. 

Här kan du läsa mer:

Mag- och tarmförbundet och ILCO Tarm- uro och stomiförbundet har bra informationsmaterial om inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar och erbjuder råd och stöd.

SE-ABBV-240071 v2. Senast uppdaterad april 2024.