Skip to main content

Lederna

Ungefär en miljon människor i Sverige lever idag med en reumatisk sjukdom. Vi vill höja ambitionsnivån och fortsätta förbättra livet för alla som lever med reumatisk sjukdom.

Vanlig sjukdom med många diagnoser

Reumatism innefattar en mängd olika  sjukdomar som angriper de delar av kroppen som påverkar hur du rör dig, till exempel skelettet, lederna och musklerna. Det finns omkring 80 olika reumatiska sjukdomar och även andra delar av kroppen, som kärl, bindväv och hjärta, kan drabbas. Cirka en miljon människor i Sverige lever med en reumatisk sjukdom.

De vanligaste diagnoserna är artros, reumatoid artrit (RA eller ledgångsreumatism) och spondylartriter (SpA, en grupp diagnoser med gemensamma drag och överlappande symtom). Inom gruppen spondylartriter ingår de mer kända diagnoserna ankyloserande spondylit (AS – även kallat Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit. RA, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit tillhör gruppen inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Samsjuklighet inom reumatiska sjukdomar innebär att man utöver den reumatiska sjukdomen får en annan diagnostiserad sjukdom som en direkt följd eller som en konsekvens av den reumatiska grundsjukdomen. Exempelvis kan patienter med ledgångsreumatism, vid obehandlad eller svår sjukdom, ha förhöjd risk att utveckla diabetes.

SE-IMM-210040v1. Senast uppdaterad 2023-03-31.