Lederna

Ungefär en miljon människor i Sverige lever idag med en reumatisk sjukdom. Vi vill höja ambitionsnivån och fortsätta förbättra livet för alla som lever med reumatisk sjukdom.


Vanlig sjukdom med många diagnoser

Reumatism innefattar en mängd olika  sjukdomar som angriper de delar av kroppen som påverkar hur du rör dig, till exempel skelettet, lederna och musklerna. Det finns omkring 80 olika reumatiska sjukdomar och även andra delar av kroppen, som kärl, bindväv och hjärta, kan drabbas. Cirka en miljon människor i Sverige lever med en reumatisk sjukdom.

De vanligaste diagnoserna är artros, reumatoid artrit (RA eller ledgångsreumatism) och spondylartriter (SpA, en grupp diagnoser med gemensamma drag och överlappande symtom). Inom gruppen spondylartriter ingår de mer kända diagnoserna ankyloserande spondylit (AS – även kallat Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit. RA, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit tillhör gruppen inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Samsjuklighet inom reumatiska sjukdomar innebär att man utöver den reumatiska sjukdomen får en annan diagnostiserad sjukdom som en direkt följd eller som en konsekvens av den reumatiska grundsjukdomen. Exempelvis kan patienter med ledgångsreumatism, vid obehandlad eller svår sjukdom, ha förhöjd risk att utveckla diabetes.


Ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit är en autoimmun sjukdom som främst drabbar nedre delen av ryggen och bäckenet, benämndes tidigare Bechterews sjukdom.

Barnreumatism - JIA

Barnreumatism, Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA), är en ledinflammation hos barn och ungdomar. Det är en sjukdom som framförallt orsakar värk och stelhet i lederna, men som även kan drabba andra organ i kroppen.

Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som främst drabbar lederna. Det är också den vanligaste reumatiska sjukdomen.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kan vara mild och drabba ett fåtal leder eller mycket aggressiv och drabba flera leder.

Läs mer om reumatiska sjukdomar

Reumatism är samlingsnamnet på en mängd olika sjukdomar som angriper de delar av kroppen som påverkar hur du rör dig, till exempel skelettet, lederna och musklerna. Det finns omkring 80 olika reumatiska sjukdomar och även andra delar av kroppen, som kärl, bindväv och hjärta, kan drabbas.


Doktorn frågar podcast i tre säsonger

Podden vänder på det klassiska konceptet ”fråga doktorn”
– här är det istället vårdpersonalen som frågar och patienterna som svarar!
Podden produceras av Unga Reumatiker i samarbete med AbbVie och finns på alla podcast-plattformar och Spotify. 


SE-ABBV-240063 v1. Senast uppdaterad april 2024.