Derma Home

Patientstyrd monitorering som ökar delaktighet och förbättrar  behandlingsresultat.

Ökat engagemang och direkt återkoppling

Med Derma Home kan personer med psoriasis eller atopisk dermatit få ökat engagemang i sin vård, bättre tillgänglighet och kvalitet i vårdprocessen samt ökad möjlighet att nå behandlingsmålen. Derma Home är en mobil tjänst där personer med psoriasis eller atopisk dermatit via en app kan göra egenuppföljning utifrån en individuellt framtagen plan med direkt återkoppling från vården. Patienterna kan besvara skattningsformulär som ligger till grund för behandlingen, svara på frågor om andra symtom och levnadsvanor (screena för samsjuklighet), men också få påminnelser om när det är dags att ta medicin eller prover. Den sammanställda informationen underlättar uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar, riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis. 

Samarbetspartners: ADDI Medical äger Derma Home och har tagit fram eHälsolösningen tillsammans med svensk hälso- och sjukvård och AbbVie.

Relaterat innehåll

Läs mer om atopisk dermatit och psoriasis.

Derma Home


En e-hälsolösning för patienter med psoriasis eller atopisk dermatit och för sjukvården. Här kan du ladda ner folder och läsa mer. 

Derma Home.

SE-ABBV-240021 v1. Senast uppdaterad april 2024.