Hud

Flera hundratusen lever idag med en kronisk hudsjukdom. Vår ambition är att alla som påverkas av Atopisk Dermatit (AD), Psoriasis och Hidradenitis Suppurativa (HS) ska kunna leva sina liv utan begränsningar.


Atopisk dermatit (AD), som också kallas atopiskt eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Symtom kan variera från mildare besvär med rodnad, torr och kliande hud, samt mindre eksem, till stora besvär med intensiv klåda och plågsamma eksem med skorpbildning, sprucken hud och vätskande sår på stora delar av kroppen. Runt en miljon personer i Sverige är drabbade av AD, vilket motsvarar ungefär var tionde person. De allra flesta som har sjukdomen får sina symtom i en mycket tidig ålder, men det är även möjligt att utveckla besvär senare i livet. Periodvis kan man vara besvärsfri, men även om eksemet försvinner finns anlaget kvar. Vid AD finns också ökad risk för samsjuklighet som exempelvis astma, allergisk rinit, hjärt-kärl-sjukdom, andra autoimmuna sjukdomar och psykisk ohälsa. AD kan påverka nästan alla delar av en individs liv, så gott som dagligen. 

Psoriasis är en vanlig kronisk sjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Sjukdomen drabbar mellan 2–3 procent av världens befolkning. Det finns ingen bot för sjukdomen, men den kan lindras med behandling. Sjukdomen är ärftlig och den är inte smittsam. Psoriasis kan drabba huden, lederna, och självkänslan. Psoriasis kan drabba huden och den kan även drabba leder i form av psoriasisartrit. Den gör ingen skillnad på ålder eller kön, när det gäller risken att utveckla sjukdomen.

Psoriasis ses idag som en systemsjukdom vilket innebär att det även finns en ökad risk för helt andra sjukdomsyttringar som t ex diabetes, blodfettsrubbning, ångest, depression och hjärt-kärl-sjukdom med högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke.

Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Sjukdomen kännetecknas av inflammation i huden och att det ofta uppstår knölar, sår och bölder. Trots att sjukdomen drabbar omkring en procent av befolkningen är den relativt okänd. HS drabbar oftast yngre personer och då främst kvinnor i fertil ålder. Hur allvarlig sjukdomen är varierar, besvären kan vara milda till svåra, men oavsett grad har man alltid smärtsamma bölder.

För HS finns en känd samsjuklighet såsom övervikt, metabolt syndrom och en ökad risk för autoimmuna sjukdomar som bland annat inflammatorisk tarmsjukdom.


Atopisk dermatit

Atopisk dermatit (AD), också kallad för atopiskt eksem, är en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar huden och kännetecknas av torra, röda och starkt kliande eksem.

Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) är en relativt okänd kronisk sjukdom som kännetecknas av inflammerade områden i huden där det ofta uppstår smärtsamma knölar, sår och bölder. Sjukdomen uppskattas drabba cirka 1 procent av befolkningen.

Psoriasis

Psoriasis, som är en av våra vanligaste folksjukdomar, är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som drabbar huden. Besvären kan i princip uppstå på alla delar av kroppen men är vanligast i hårbotten, på knän, armbågar och i kroppens hudveck.

Relaterat innehåll
Läs mer om atopisk dermatit

Här kan du som lever med AD hitta information och verktyg som hjälper dig att ha en bra dialog med din vårdgivare och få den hjälp du behöver.

Läs mer om hidradenit (HS)

På HS online kan du läsa mer om fakta, orsaker, symtom och diagnos, behandling och att leva med HS.

SE-ABBV-240059 v1. Senast uppdaterad april 2024.