Skip to main content

Hud

Flera hundratusen lever idag med en kronisk hudsjukdom. Vår ambition är att alla som påverkas av Atopisk Dermatit (AD), Psoriasis och Hidradenitis Suppurativa (HS) ska kunna leva sina liv utan begränsningar.

Lär dig mer om Atopisk Dermatit (AD) här opens in a new window

Atopisk dermatit, som också kallas atopiskt eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Symtom kan variera från mildare besvär med rodnad, torr och kliande hud, samt mindre eksem, till stora besvär med intensiv klåda och plågsamma eksem med skorpbildning, sprucken hud och vätskande sår på stora delar av kroppen. Runt en miljon personer i Sverige är drabbade av AD, vilket motsvarar ungefär var tionde person. De allra flesta som har sjukdomen får sina symtom i en mycket tidig ålder, men det är även möjligt att utveckla besvär senare i livet. Periodvis kan man vara besvärsfri, men även om eksemet försvinner finns anlaget kvar. Vid atopisk dermatit finns också ökad risk för samsjuklighet som exempelvis astma, allergisk rinit, hjärtkärlsjukdomar, andra autoimmuna sjukdomar och psykisk ohälsa. Atopisk dermatit kan påverka nästan alla delar av en individs liv, så gott som dagligen. 

Psoriasis är en vanlig kronisk sjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Sjukdomen drabbar mellan 2–3 procent av världens befolkning. Det finns ingen bot för sjukdomen, men den kan lindras med behandling. Sjukdomen är ärftlig och den är inte smittsam. Psoriasis kan drabba huden, lederna, och självkänslan. Psoriasis kan drabba huden och den kan även drabba leder i form av psoriasisartrit. Den gör ingen skillnad på ålder eller kön, när det gäller risken att utveckla sjukdomen.

Psoriasis ses idag som en systemsjukdom vilket innebär att det även finns en ökad risk för helt andra sjukdomsyttringar som t ex diabetes, blodfettsrubbning, ångest, depression och hjärt-kärl-sjukdom med högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke.

Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Sjukdomen kännetecknas av inflammation i huden och att det ofta uppstår knölar, sår och bölder. Trots att sjukdomen drabbar omkring en procent av befolkningen är den relativt okänd. Hidradenitis Suppurativa drabbar oftast yngre personer och då främst kvinnor i fertil ålder. Hur allvarlig sjukdomen är varierar, besvären kan vara milda till svåra, men oavsett grad har man alltid smärtsamma bölder.

För Hidradenitis suppurativa finns en känd samsjuklighet såsom övervikt, metabolt syndrom och en ökad risk för autoimmuna sjukdomar som bland annat inflammatorisk tarmsjukdom.

SE-IMMD220005v1. Senast uppdaterad 22-05-03.