Hud

Flera hundratusen lever idag med en kronisk hudsjukdom. Vår ambition är att alla som påverkas av Psoriasis och Hidradenitis Suppurativa (HS) ska kunna leva sina liv utan begränsningar.

Psoriasis är en vanlig kronisk sjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Sjukdomen drabbar mellan 2–3 % av världens befolkning. Det finns ingen bot för sjukdomen, men den kan lindras med behandling. Sjukdomen är ärftlig och den är inte smittsam. Psoriasis kan drabba huden, lederna, och självkänslan. Psoriasis kan drabba huden och den kan även drabba leder i form av psoriasisartrit. Den gör ingen skillnad på ålder eller kön, när det gäller risken att utveckla sjukdomen.

Psoriasis ses idag som en systemsjukdom vilket innebär att det även finns en ökad risk för helt andra sjukdomsyttringar som t ex diabetes, blodfettsrubbning, ångest, depression och hjärt-kärl-sjukdom med högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke.

Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Sjukdomen kännetecknas av inflammation i huden och att det ofta uppstår knölar, sår och bölder. Trots att sjukdomen drabbar omkring en procent av befolkningen är den relativt okänd. Hidradenitis Suppurativa drabbar oftast yngre personer och då främst kvinnor i fertil ålder. Hur allvarlig sjukdomen är varierar, besvären kan vara milda till svåra, då i form av smärtsamma bölder.

För Hidradenitis suppurativa finns en känd samsjuklighet såsom övervikt, metabolt syndrom och en ökad risk för autoimmuna sjukdomar som bland annat inflammatorisk tarmsjukdom.

SE-IMMD-210009. Senast uppdaterad 2021-04-15.