Jämlikhet, jämställdhet, mångfald & inkludering

Att omfamna jämlikhet, jämställdhet, mångfald och inkludering är grundläggande hos oss. Vi är stolta över att kunna erbjuda en miljö som gör att våra medarbetare i Sverige och runt om i världen får vara sig själva och kan uppnå sin fulla potential.

Vårt engagemang

Vi är engagerade i rättvisa, jämlikhet, mångfald och inkludering. Detta inkluderar att värdesätta olika perspektiv, skapa en inkluderande kultur och behandla alla medarbetare med värdighet och respekt.

Gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential...

På AbbVie är det ett avgörande att ha en inkluderande kultur med flera perspektiv. Det förbättrar våra chanser att nå vårt mål - att förbättra liv - då det ger fler perspektiv. Så det är inte bara rätt sak att göra; det stärker även vår förmåga till innovation och är avgörande för vår förmåga att leverera nu och i framtiden.

I Sverige är vi extra stolta över hur långt vi har kommit i jämställdhetsfrågan. På AbbVie Sverige är fler än hälften av våra ledare kvinnor och varje år gör vi lönerevisioner för att säkerställa att vi har lika lön för lika arbete. 


Jämlikhet ger fler perspektiv  – en jämlik och inkluderande arbetsplats med stor mångfald bidrar med fler perspektiv, vilket ger oss större möjlighet att nå vårt mål att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se Eva berätta hur vi aktivt driver inkludering, mångfald och jämställdhet. 

Ett av våra viktiga mål är att skapa en jämlik och inkluderande arbetsplats med stor mångfald 

Ett av våra viktiga mål är att skapa en jämlik och inkluderande arbetsplats med stor mångfald 


Vi arbetar ständigt med våra jämställdhetsfrågor, både mångfald och inkludering. Att skapa en inkluderande organisation skapar en miljö där våra medarbetare känner sig trygga att dela annorlunda perspektiv, kreativa idéer och att vi tillsammans kan skapa en starkare organisation som hittar nya möjligheter i en dynamisk värld.”

Jessica Andersson
HR Business Partner, AbbVie Scandinavia