Skip to main content

Möta patienters behov

Forskning och medicinsk innovation är kärnan i vår verksamhet och vår utvecklingsprocess börjar alltid med patienten. Genom att alltid utgå från patientens behov kan vi nå vårt mål
– att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Vår forskning

Vi satsar omfattande resurser på forskning och utveckling inom immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar.

Pipeline

Läkemedelsutveckling

Vi är övertygade om att vi kan göra skillnad för ännu fler människor i framtiden genom vår forskning inom immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar.

 

SE-ABBV-220029 v1.  Senast uppdaterad 2022-04-27.