Skip to main content

Ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit (AS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst påverkar lederna och ledbanden i ryggraden.

Vad är ankyloserande spondylit?

Ankyloserande spondylit (AS) är en autoimmun sjukdom, såsom psoriasis, diabetes typ 1 och Multipel Skleros (MS). Sjukdomen är kronisk, progressiv och inflammatorisk och den angriper främst nedre delen av ryggen och bäckenet.

AS är en av de reumatiska sjukdomarna och ca 0,1-0,2 procent av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas leva med AS. Två tredjedelar av de som insjuknar är män och alla åldrar finns representerade, vanligast är dock insjuknande mellan 15 och 30 års ålder. Kvinnor insjuknar vanligtvis något senare i livet. Diagnosen ställs 5-10 år efter symtomdebut.

Att det tar så lång tid till diagnos beror på att det krävs fynd på röntgen och då kan sjukdomen redan ha varit aktiv under lång tid. För att tidigt kunna diagnostisera och behandla dessa patienter delas AS upp i två sjukdomar:  axial spondylartrit (röntgenfynd) och icke-radiografisk axial spondylartrit. Studier visar att sjukdomsbördan är minst lika stor för de patienter som ännu inte har röntgenfynd och därmed bör även de behandlas för att motverka smärta och stelhet.

Autoimmunitet innebär att kroppens immunsystem inte fungerar som det ska, utan immunförsvaret går till angrepp mot den egna vävnaden. Exakt varför en autoimmunitet uppstår är inte klart. Ärftlighet är en förklaring, men inte den enda. En infektion kan utlösa en autoimmun sjukdom.

Symtom på ankyloserande spondylit

AS börjar oftast med värk och påverkan på nedre delen av ryggen samt lederna i bäckenet. Värken kommer smygande över tid och leder till stelhet i ryggen, med inskränkningar i rörlighet på sikt. Nattlig stelhet och smärta som leder till störd nattsömn och trötthet är också de indikatorer. Smärta över stora muskelfästen och ögonsjukdomarna irit och uveit kan även de vara tecken på AS.

För att få diagnosen AS ska vissa kriterier uppfyllas. Av de fem kriterierna nedan ska fyra i patientens sjukdomshistoria finnas med.

 • Korsryggssmärta som kommit smygande och är starkast under efternatten
 • Morgonstelhet
 • Stelhet och smärta efter att ha suttit stilla, minskar med fysisk aktivitet
 • Smygande debut, symtom över mer än 3 månader
 • Ålder under 40 år (gäller män)                                                       


Andra tecken kan vara.

 • Perifer artrit
 • Entesit (i hälen)
 • Daktylit
 • Uveit / Irit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Psoriasis
 • Spondylartrit i familjen

 

Behandling av ankyloserande spondylit

Tillsammans med din läkare bestämmer du hur behandlingsplanen ska se ut samt vilka mål behandlingen ska ha. Behandling av AS består till stor del av aktiv rörelse och träning för att förhindra stelhet (vilket ska utföras trots värk). Sjukgymnastik är det första steget i behandlingen med ett individuellt anpassat träningsprogram. Vattenträning individuellt eller  i grupp är ofta en lämplig behandling.

NSAID (icke steroida antiinflammatoriska preparat) preparat kan sättas in för att lindra symtomen och många patienter får god lindring.  Om man har otillräcklig effekt av NSAID kan man pröva biologiska läkemedel. Den framtida prognosen och aktiviteten ska styra och givetvis även patientens preferenser. Lokala steroidinjektioner har också ofta god effekt vid behandling av en inflammerad led.

Svensk Reumatologisk förening har riktlinjer för behandling av AS

SE-IMM-210040v1. Senast uppdaterad 2023-03-31.

Värk i ryggen på natten

Läs mer om ankyloserande spondylit