Vår företagskultur

Vår företagskultur är ständigt i fokus och alla medarbetare är delaktiga i arbetet att forma vår gemensamma arbetsplats. 

Kärnan i vår kultur

Kärnan i vår kultur är våra ledord Människor, Medkänsla, Möjligheter och våra beteenden som vi kallar The Ways We Work, som är en guide till hur vi agerar i vårt dagliga arbete: Alla för en, Smarta & säkra beslut, Snabbt & ansvarsfullt, Tydligt & modigt samt Förverkliga möjligheter.

Med detta som plattform leder vi vägen för att skapa värde för människor som påverkas av sjukdom och vårt samhälle.

SE-ABBV-190013v2 Senast uppdaterad 2020-11-02