Vår företagskultur

Vår företagskultur är ständigt i fokus och alla medarbetare är delaktiga i arbetet att forma vår gemensamma arbetsplats. 

Kärnan i vår kultur är våra ledord Människor, Medkänsla, Möjligheter och våra beteenden som vi kallar The Ways We Work, som är en guide till hur vi agerar i vårt dagliga arbete: Alla för en, Smarta & säkra beslut, Snabbt & ansvarsfullt, Tydligt & modigt samt Förverkliga möjligheter.

Vår kulturvision är:

Med en kultur baserad på öppenhet, tillit och medkänsla förverkligar vi tillsammans möjligheter och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom.
 
Vi är engagerade, utforskande och modiga, tar ansvar och bryr oss om varandra. 

Varje individ är ansvarig för att ständigt utvecklas och vi vill att alla bidrar med sin fulla potential för att tillsammans kunna möta en komplex och föränderlig framtid. 

Samsynen kring våra gemensamma mål och givna mandat skapar ett starkt fokus och tydliga prioriteringar. På så vis överträffar vi ständigt våra höga förväntningar. 

Vi känner stolthet för vårt arbete och kultur – och vill vara en förebild för andra.

SE-ABBV-190013v1 Senast uppdaterad 2019-06-05