Skip to main content

Barnreumatism - Juvenil Idiopatisk Artrit

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) är ett namn som används för att beskriva flera olika typer av ledinflammation hos barn och ungdomar. Ett mer vardagligt namn är barnreumatism.

Vad är Juvenil Idiopatisk Artrit?

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) är en inflammatorisk, så kallad autoimmun sjukdom, som psoriasis, diabetes typ 1 och Multipel skleros (MS). Det är en sjukdom som framförallt orsakar värk och stelhet i lederna, men som även kan drabba andra organ i kroppen. Juvenil betyder att den börjar före 16-års ålder. Idiopatisk betyder att man inte känner till orsaken till sjukdomen. Ordet artrit betyder ledinflammation.

JIA är en av de reumatiska sjukdomarna. I Sverige beräknas 200 till 300 barn per år insjukna i JIA, vilket i sin tur innebär att cirka 1 800 barn och ungdomar under 18 år lever med JIA i Sverige. Ärftlighet har viss betydelse men det krävs ytterligare, men hittills okända, faktorer för att utlösa sjukdomen.

Det finns flera former av JIA och de yttrar sig på olika sätt, men som för alla former av ledinflammation kan de drabba en enstaka eller flera leder i kroppen. En del får tydligt svullna leder med värme och rodnad. Andra blir inte så svullna utan får smärta och stelhet med svårigheter att röra lederna fullt ut som resultat. Ofta känner man sig trött, särskilt när sjukdomen är aktiv.

Autoimmunitet innebär att kroppens immunsystem inte fungerar som det ska, utan immunförsvaret går till angrepp mot den egna vävnaden. Exakt varför en autoimmunitet uppstår är inte klart. Ärftlighet är en förklaring, men inte den enda. En infektion kan utlösa en autoimmun sjukdom.

Symtom på Juvenil Idiopatisk Artrit

För att ställa diagnosen JIA ska artriten funnits i minst 6 veckor. Smärtan är mest påtaglig vid rörelse och belastning men brukar oftast försvinna i samband med vila. Typiskt förekommande är morgonstelhet och stelhet efter en tids stillasittande men framåt dagen blir de rörligare och mjukare.

Annas kropp skriker av smärta

Behandling vid Juvenil Idiopatisk Artrit

Målet är att få ned inflammationen, öka rörligheten och minska risken för framtida funktionsnedsättningar. 

Vården av barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar är ett lagarbete som bygger på ett nära samarbete mellan å ena sidan barnet/ungdomen med familj och å andra sidan barnläkare/barnreumatolog, barnsjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, ortopedkirurg, handkirurg, tandläkare och ögonläkare. 

Läkemedelsbehandlingen vid JIA syftar till att minska ledinflammationen och om möjligt stoppa fortsatt sjukdomsutveckling så att ledförstörelse förhindras. Idag är därför principen för behandling med läkemedel att man skall vara mycket aktiv och gärna kombinera olika mediciner. Basbehandlingen är enklare inflammationsdämpande medel, så kallad NSAID-preparat, i kombination med lokalbehandling med kortisoninjektioner i drabbade leder. Många barn behandlas också med metotrexat. Vid svår sjukdom med otillräcklig effekt av metotrexat lägger man till så kallade biologiska läkemedel.

Tillsammans med den medicinska behandlingen utgör sjukgymnastik och arbetsterapi hörnstenar i behandlingen av barn och ungdomar med JIA. Arbetsterapeuten ansvarar för rehabilitering av armens och handens funktion och sjukgymnasten för resten av kroppens leder. Därtill har arbetsterapeuten den viktiga uppgiften att se hur barnet fungerar i det dagliga livet i hemmet, i skolan, på förskolan och på fritiden. Sjukgymnastiken syftar till att bibehålla och öka funktionen i drabbade leder. Många gånger har också musklerna kring drabbade leder försvagats och behöver tränas till bättre styrka.

SE-IMM-210040v1. Senast uppdaterad 2023-03-31.