Skip to main content

En plats för personlig tillväxt

Vi tror på att låta engagemang växa, och uppmuntrar medarbetare att arbeta ideellt inom ramen för ett flertal företagsövergripande initiativ. 

Jobba på AbbVie

"En av de främsta anledningarna till att jag valde att börja på AbbVie som vd var företagets otroligt fina rykte om dess kultur. Självklart låg det också i vågskålen att AbbVie är ett välskött företag med en stark pipeline och portfölj med innovativa mediciner, men kulturen var definitivt avgörande för mig"

Linn Mandahl, f d vd Skandinavien, numera vd för Schweiz.

Vad vi erbjuder

Sedan AbbVie bildades har det funnits en tydlig övertygelse att de människor som jobbar här är företagets viktigaste tillgång och största konkurrensfördel. Vår arbetsplats kännetecknas av engagemang, öppenhet och tillit till varje individs förmåga. Vi vill skapa en utforskande miljö där alla kan bidra utifrån sin fulla potential.

Som medarbetare på AbbVie är du genom innovation och samarbete med och skapar lösningar som ökar människors livskvalitet och bidrar till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. För att nå vårt mål behöver vi de bästa medarbetarna och vi satsar därför på att vara den bästa arbetsplatsen.

Oavsett yrkesområde erbjuder vi spännande karriärmöjligheter, både lokalt och internationellt, samt möjlighet till utveckling genom projekt och samarbeten. Vi vill hjälpa dig att uppnå din fulla potential!

Vi erbjuder bonusprogram, attraktiva pensions- och försäkringslösningar, flexibel arbetstid samt en mängd satsningar på hälsa och friskvård.

Vad vi söker

Vi söker dig som delar vår passion för att hitta nya lösningar på framtidens hälsoutmaningar. Vi söker dig som vill ha en kreativ miljö där dina idéer räknas och dina lösningar behövs. Vi vill ha mångfald bland våra kollegor för att spegla den mångfald som finns hos de människor som vi arbetar för. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund, expertis och perspektiv, och flera som själva har erfarenhet av att vara patient eller anhörig.
Oavsett våra olikheter delar vi ett gemensamt mål: att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Välkommen att vara med!

SE-ABBV-220035v1. Senast uppdaterad 2022-04-27.