Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism är en sjukdom som orsakar framförallt värk och stelhet i lederna, men som även kan drabba andra organ i kroppen.

Vad är Reumatid Artrit (RA)?


Reumatoid Artrit (RA) är den medicinska termen för det vi brukar kalla ledgångsreumatism. Det är en autoimmun inflammatorisk sjukdom, precis som psoriasis, diabetes typ 1 och Multipel skleros (MS).

RA är den vanligaste av de reumatiska sjukdomarna och i Sverige beräknas ca 0,5-1,0 % av den vuxna befolkningen leva med sjukdomen.  Övervägande delen av dem som insjuknar är kvinnor och alla åldrar finns representerade men vanligast är insjuknande mellan 45 och 65 års ålder.

Autoimmunitet innebär att kroppens immunsystem inte fungerar som det ska, utan immunförsvaret går till angrepp mot den egna vävnaden. Exakt varför en autoimmunitet uppstår är inte klart. Ärftlighet är en förklaring, men inte den enda. En infektion kan utlösa en autoimmun sjukdom.

 Rökning både ökar risken att insjukna i RA och kan förvärra sjukdomens förlopp för den som redan lever med RA. Rökning ökar också risken för att eventuell behandling inte ska ha en lika god effekt eller i värsta fall helst misslyckas.


Symtom på ledgångsreumatism

RA kan komma smygande eller debutera akut. Den kan debutera i en eller flera leder, subakut eller smygande med värk, ömhet, belastningssmärtor samt svullnad. Vanligast är att den först blir kännbar i mindre leder såsom fingerleder, fötter eller knän.  Allmänna inflammationssymtom med uttalad trötthet, generell stelhetskänsla under efternatten eller morgonen är också vanliga kännetecken.


Diagnos av ledgångsreumatism

RA är en ”igenkänningsdiagnos” som grundas på sjukdomshistoria och statusfynd vid undersökning. I 85% av dem som insjuknar kan man hitta reumatoid faktor (IgM-RF) i blodprov, men provet i sig säger inte om man har RA. Vid misstanke bör personen remitteras till en reumatolog för vidare utredning, efter att sjukdomssymtomen hållit i sig i 6 veckor. Enligt patientlagen har man även rätt till en andra bedömning och hjälp med remiss för detta. Du kan även som patient skriva din egen remiss och skicka till kliniken.

För att få diagnosen RA ska vissa kriterier uppfyllas, det finns sju internationella kriterier och fyra av dessa ska uppfyllas för diagnosen.

 • Morgonstelhet som varar i minst en timme
 • Artrit i tre eller flera leder
 • Artrit i händernas leder
 • Symmetrisk artrit, samma påverkan på vänster som på höger kroppshalva
 • Reumatiska noduli (små knutor på ställen där kroppen utsätts för tryck)
 • Positiv reumatoid faktor (IgM-RF)
 • Typiska förändringar på röntgen av handens skelett

Behandling av ledgångsreumatism

Behandlingsmålen är på kort sikt att:

 • Lindra värk, rörelsesmärta, stelhet och trötthet
 • Bevara normal ledfunktion
 • Återgå till arbetslivet, med eventuell anpassning för att det ska fungera
 • Möjliggöra att livet fortsätter som tidigare med socialt umgänge och fritidsintressen

På lång sikt är målen att:

 • Förhindra leddestruktion och felställningar
 • Förhindra funktionsbortfall i inre organ

Dessa mål ska du sätta tillsammans med din läkare, för att ni gemensamt ska kunna enas om din behandlingsplan med mål för just din behandling. Dina mål behöver inte vara desamma som din läkares, men ni ska vara överens om vart ni är på väg och vilka målen är. Genom att ställa frågor kan du få reda på vilka behandlingsmål som lämpar sig just för din situation.

Behandling av RA består i aktiv rörelse för att förhindra stelhet, trots värk. Det är viktigt att avlasta de inflammerade lederna och innan diagnos ställts kan även NSAID (icke steroida antiinflammatoriska preparat) preparat sättas in för att lindra symtomen. Efter diagnos bör terapi med antireumatiska läkemedel (såsom DMARDs eller biologiska läkemedel) påbörjas snarast, för att förhindra leddestruktion och framtida funktionshämning. Vid en aggressiv och aktiv sjukdom kan man gå direkt till de biologiska läkemedlen; det är den framtida prognosen och aktiviteten som ska styra och givetvis även den enskilda patientens preferenser. Lokala steroidinjektioner har också ofta god effekt vid behandling av en inflammerad led.


Att leva med RA

När man lever med en reumatisk sjukdom är det väldigt individuellt hur man upplever sjukdomen och hur den påverkar livskvaliteten. Att känna sin egen kropp och ha kunskap om hur sjukdomen inverkar på vardagen kan underlätta livet på många sätt. Att veta vilka möjligheter till vård som finns och vilka rättigheter man har, gör kontakterna med sjukvården lättare och en bra dialog med vårdteamet gör behandlingen enklare. Att göra vad man kan för att må bättre rent generellt, har ofta en välgörande inverkan på både kropp och själ.

Så även om reumatisk sjukdom inte går att bota så finns det vardagsnära knep att ta till för att må lite bättre.

REUMATIKERLINJEN

Sigrid vill motivera andra att fortsätta kämpa.

FÖREKOMST

Cirka 0,5-1 procent av den vuxna befolkningen i Sverige lever med RA. I Sverige insjuknar ungefär 25 personer per 100 000 varje år.

ORSAK

Orsaken till RA är inte helt känd. Immunologiska faktorer har en påverkan och även rökning har uppmärksammats ha samband med sjukdomen. Även viss ärftlighet finns.4 av 7

internationella kriterier ska uppfyllas för att få diagnosen RA.


Läs mer om ledgångsreumatism

Att leva med en kronisk inflammatorisk sjukdom som RA, så gäller det att kunna hantera symtom som smärta, stelhet, trötthet med mera samt tänka på sin livsstil som kan ha stor betydelse för välbefinnandet. På reumatikerlinjen.se kan du ta del av tips och få inspiration.


Doktorn frågar podcast i tre säsonger

Podden vänder på det klassiska konceptet ”fråga doktorn”
– här är det istället vårdpersonalen som frågar och patienterna som svarar!
Podden produceras av Unga Reumatiker i samarbete med AbbVie och finns på alla podcast-plattformar och Spotify. 


SE-ABBV-240066 v1. Senast uppdaterad april 2024.