Skip to main content

Konsultativ Neurologi

Digitala möten mellan specialister möjliggör
rätt behandling i rätt tid.

Neurologikonsultation på distans

Med Konsultativ Neurologi kan onödiga remisser undvikas samtidigt som fler personer med Parkinsons sjukdom kan bedömas. Detta kortar väntetiden att få en bedömning av en parkinsonspecialist och tillgång till rätt behandling. Med denna lösning kan en neurolog konsultera en parkinsonspecialist vid en universitetsklinik och med hjälp av en videolänk och skärmdelning diskutera bästa omhändertagande för respektive patient. 

Ta del av film här:

Samarbetspartners: Karolinska Universitetssjukhuset och Neurology Clinic på Sophiahemmet.

SE-NEUR-220023 v1 Senast uppdaterad 2022-07-01.