Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis Suppurativa, som också kallas HS eller hidradenit, är en hudsjukdom som kännetecknas av inflammation i huden.

Vad är Hidradenitis suppurativa?


Hidradenitis suppurativa (HS) kännetecknas av inflammerade områden i huden där det ofta uppstår knölar, sår och bölder. Inflammationen uppkommer oftast i de hudområden där det finns en viss typ av svettkörtlar som kallas apokrina körtlar. De finns framför allt i armhålorna, ljumskarna, underlivet och på bröstet.

HS är inte smittsamt. Det anses inte heller att sjukdomen orsakas av en infektion eller av bristande hygien (en vanlig missuppfattning om orsaken till HS).

Sjukdomen är förknippad med avvikelser i immunförsvaret men den exakta orsaken till HS är inte känd. Det kan vara en utmaning att diagnostisera sjukdomen och många patienter upplever långvariga fördröjningar i diagnos och behandling. Drygt 90 000 personer i Sverige beräknas vara drabbade av HS. Det är vanligt att sjukdomen utvecklas hos unga vuxna i tidiga 20-års ålder, men den kan uppkomma i alla åldrar. Kvinnor löper högre risk att drabbas av HS än män.


Symtom på Hidradenitis suppurativa

Typiska symtom på HS är smärtsamma, inflammerade knölar och bölder (varansamlingar) i armhålor, ljumskar, underliv, på skinkor och under bröst. Patienter med svårare former av HS kan ha ärrbildning och fistlar (gångar under huden).


Diagnos av Hidradenitis suppurativa

Det är viktigt att HS diagnostiseras och behandlas så tidigt som möjligt. Eftersom HS ofta misstas för en infektion är det inte ovanligt att det tar lång tid att få en diagnos. Många som har HS känner sig också obekväma med att tala om sina symtom och söka hjälp. Hudläkare brukar bedöma svårighetsgraden för symtomen på HS på en skala som kallas Hurley-skalan.

  • Milda fall (grad I) - Isolerade bölder/knölar utan fistelgångar eller ärrbildning
  • Måttliga fall (grad II) - Återkommande bölder/knölar i separerade områden med ärrbildning och fistelgångar
  • Svåra fall (grad III) - Återkommande bölder spridda över ett sammanhängande hudområde, omfattande ärrbildning och fistelgångar

Alla som har HS får inte svårare symtom med tiden, men hos vissa personer kan symtomen återkomma och förvärras om man inte får tillgång till behandling. Om man misstänker att man har HS är det första steget att tala med en läkare och få rätt diagnos. 


Behandling av Hidradenitis suppurativa

Eftersom orsakerna till HS är okända, saknas studier på behandlingar som direkt riktar sig mot sjukdomens uppkomstmekanismer. För de allra flesta minskar dock symtomen med behandlingar och det är viktigt att ta hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad vid valet av behandling. Det kan röra sig om ett enskilt läkemedel, men ofta kombineras olika behandlingsmetoder, som du och läkaren tillsammans kommer fram till. Till exempel kan utvärtes behandling kombineras med systemisk behandling och inte sällan även med kirurgi.

Om du har HS kan dessa behandlingsalternativ vara aktuella:

Läkemedel för utvärtes bruk
Lokala läkemedel appliceras på hudförändringen och verkar direkt på hudytan. Detta är vanligen den första behandlingen som används. Ett exempel kan vara ett antibiotikum som appliceras direkt på huden.

Systemiska läkemedel
Systemiska läkemedel finns i form av tabletter eller injektioner. Exempel på systemiska läkemedel i form av tabletter är antibiotika, där man ibland kan kombinera olika sorter. Om detta inte fungerar kan biologisk behandling i form av injektioner med antikroppar ges.

Kirurgi
Det finns två kirurgiska metoder som främst används vid HS: klassisk kirurgi och laserkirurgi. Klassisk kirurgi används på både enstaka och spridda förändringar. Laserkirurgi används främst när HS-symtomen är begränsade till ett ställe och inte är spridda.


Att leva med Hidradenitis Suppurativa

HS är en sjukdom som kan upplevas som mycket besvärande och smärtsam och som kan ha en stor inverkan på livskvaliteten för den som är drabbad av sjukdomen. Upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom som HS är mycket individuell. Det är du som känner din kropp bäst och vet hur sjukdomen påverkar dig och ditt liv och vilket behov av stöd som du behöver. Att röra på sig, äta näringsriktigt, undvika stress och sova tillräckligt är bra för hälsa och välmående hos alla.
Om man ha HS kan även följande åtgärder vara av särskilt värde:

  • Viktnedgång (om du är överviktig) - forskning visar att det finns koppling mellan HS och övervikt. Om du är överviktig kan det vara bra att se över dina kost- och motionsvanor.
  • Rökstopp (om du röker) – forskning visar att det finns samband mellan rökning och HS och att rökning kan försämra prognosen.
  • Undvik åtsittande kläder – det finns inga särskilda kläder som lindrar HS, men du kan rådgöra med din hudläkare om vad som fungerar bäst för dig beroende på var på kroppen symtomen sitter och hur svåra besvären är.
  • Tvätt med antiseptisk tvål eller badtillsatser - tvätt med antiseptisk tvål eller badtillsatser är alltid bra för att förhindra att området infekteras av hudbakterier. 
FÖREKOMST

Mellan 1 till 4 procent, där siffrorna varierar i olika studier och länder, sannolikt på grund av att sjukdomen är underdiagnostiserad. Kvinnor löper högre risk än män att utveckla hidradenitis suppurativa. 

ORSAK

HS är en inflammatorisk hudsjukdom. Det innebär att sjukdomen är förknippad med avvikelser i immunförsvaret, men den exakta orsaken till HS är inte känd. Ungefär en tredjedel av alla som får diagnosen HS har en nära släkting som också har sjukdomen. Läs mer om HS

På HS online kan du läsa mer om fakta, orsaker, symtom och diagnos, behandling och att leva med HS.

SE-ABBV-240061 v1. Senast uppdaterad april 2024.