Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och, i sin allvarligaste form, rörelsehinder.

Vad är psoriasisartrit?


Sjukdomen kan vara mild och drabba ett fåtal leder men också vara mycket aggressiv och drabba ett flertal leder. Det finns en koppling till psoriasis och drygt 40 procent av de som lever med psoriasis får problem med lederna i någon form, vilket kan leda till psoriasisartrit. Psoriasissymtomen uppträder ofta först och det kan dröja drygt 10 år innan ledproblem uppstår.


Symtom på psoriasisartrit

Psoriasisartrit kan orsaka smärta och stelhet i leder på ena sidan (asymmetrisk artrit) eller på båda sidor av kroppen (symmetrisk artrit). Trots att psoriasisartrit kan påverka alla leder i kroppen är svullnad och smärta i fingrar och tår vanligast. Nedre delen av ryggen, handleder, knän och anklar kan också påverkas.

Hur symtomen utvecklas varierar från person till person. De kan starta långsamt och byggas på över tid eller så kan de utvecklas snabbt och bli svåra. Om man har svår psoriasis behöver det dock inte innebära att man utvecklar svår psoriasisartrit.


Diagnos av psoriasisartrit

Vid diagnos av psoriasisartrit utgår läkaren ifrån:

  • Sjukdomshistoria
  • Test av reumatoid faktor (RF)
  • Magnetkameraundersökning
  • Röntgen
  • Blodprov

Behandling av psoriasisartrit

Trots att det för närvarande inte finns något botemedel för psoriasisartrit finns det olika behandlingsalternativ för att minska smärtan, reducera svullnaden och inflammationen i lederna. Tidig upptäckt är viktigt för att förhindra eller begränsa mer omfattande skador på leder och den funktionsnedsättning som kan uppträda i senare skeden av sjukdomen.

Den behandling som ordineras beror på sjukdomens svårighetsgrad. Sjukgymnastik och egen fysisk träning kan ge god effekt i alla sjukdomsstadier. För de flesta är det också nödvändigt med någon form av medicinering. Inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel dämpar själva sjukdomsprocessen. Lokala kortisoninjektioner brukar också kunna hjälpa. Vid mer svårbehandlad sjukdom ges ofta cellhämmande läkemedel i låga doser eller biologiska läkemedel som ger god effekt både på hud- och ledsymtom.

Det är angeläget att få remiss till reumatolog, det vill säga en läkare som är specialiserad på sjukdomar i leder, muskler och ben, när man misstänker psoriasisartrit.


Att leva med psoriasisartrit

När man lever med en reumatisk sjukdom är det väldigt individuellt hur man upplever sjukdomen och hur den påverkar livskvaliteten. Att känna sin egen kropp och ha kunskap om hur sjukdomen inverkar på vardagen kan underlätta livet på många sätt.  Att veta vilka möjligheter till vård som finns och vilka rättigheter man har, gör kontakterna med sjukvården lättare och en bra dialog med vårdteamet gör behandlingen enklare. Att göra vad man kan för att må bättre rent generellt, har ofta en välgörande inverkan på både kropp och själ.

Så även om reumatisk sjukdom inte går att bota så finns det vardagsnära knep att ta till för att må lite bättre.

PSORIASISARTRIT

Joanna har vänt motgång till framgång. 

FÖREKOMST

Cirka 0,25 procent av befolkningen har psoriasisartrit. Den drabbar både kvinnor och män och kan uppstå i alla åldrar, men är vanligast i 30- till 55-årsåldern. 

ORSAK

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och i värsta fall rörelsehinder.
Läs mer om psoriasisartrit

Via patientorganisationer och reumatikerlinjen kan du hitta mer information och råd kring psoriasisartrit.


Doktorn frågar podcast i tre säsonger

Podden vänder på det klassiska konceptet ”fråga doktorn”
– här är det istället vårdpersonalen som frågar och patienterna som svarar!
Podden produceras av Unga Reumatiker i samarbete med AbbVie och finns på alla podcast-plattformar och Spotify. 


SE-ABBV-240067 v1. Senast uppdaterad april 2024.