Ögonsjukdomar

Vår ambition är att förändra livet för alla som lever med grön starr (glaukom), torra ögon och olika näthinnesjukdomar. 


Ögat kan precis som andra delar av kroppen drabbas av sjukdom, en del är relaterade till andra sjukdomar, som till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och autoimmuna sjukdomar. Andra orsaker kan vara arv och miljö. Med rätt vård och behandling kan du bevara synen. Du kan läsa mer om varje område, se länkar nedan:


Grön starr (glaukom)

Glaukom, eller grön starr, är en sjukdom som oftast kännetecknas av ökat tryck inne i ögat. På sikt kan det höga trycket skada synnerven och leda till att man förlorar den perifera synen (sidoseendet) och i vissa fall så småningom leda till blindhet.

Näthinnesjukdomar

Exempel på näthinnesjukdomar är diabetiskt makulaödem (DME) och retinal venocklusion (RVO). Båda dessa näthinnesjukdomar kan leda till försämrad syn och, om de inte behandlas i tid, blindhet.

Torra ögon

Tårvätskan innehåller ämnen som har en smörjande effekt, förhindrar infektion och gör att vätskan avdunstar långsamt. Torra ögon kan ha flera orsaker. Antingen produceras det för lite tårvätska eller så har kvalitén på tårvätskan blivit sämre.


SE-ABBV-240036 v1. Senast uppdaterad april 2024.