Skip to main content

Parkinson Home

Nära vård ger möjlighet att leva som vanligt.

Trygg vård i hemmet 

Under de senaste åren har patienters önskemål kring nära vård ökat. Patienter slipper ta sig till sjukhuset och får istället rådgivning och behandling i sitt eget hem där man känner sig trygg. Detta betyder också att man kan fortsätta leva sitt liv i stort sett som vanligt – på sina egna villkor. Patienter med Parkinsons sjukdom som behöver behandling med pump, kan slippa läggas in på sjukhus för att prova ut sin medicinering. Med hjälp av videokommunikation mellan läkare, specialistsjuksköterska och patient – vid en eller flera tillfällen om dagen, kan själva dosinställningen av läkemedlet göras i hemmet.
Utprovning i hemmet har visat sig vara både tidseffektivt och säkert.
Patienterna upplever processen som trygg samtidigt som vårdpersonal upplever att metoden uppfyller deras kliniska behov. Vårdpersonal sparar både tid och resurser och patienterna kan – istället för att spendera tid på sjukhus – leva sitt liv med familj, vänner och allt annat som hör vardagen till.

Samarbetspartners: Karolinska Universitetssjukhuset och ATEA.

SE-NEUR-220024 v1 Senast uppdaterad 2022-07-01