Egenmonitorering inom cancer

Egenmonitorering anses vara en viktig del för att stärka individen och att bidra till omställningen för en förbättrad cancervård.

Egenmonitorering inom cancer

Det pågår en omställning som syftar till att göra vården mer nära och samtidigt konsolidera den högspecialiserade vården i ökad grad. I den omställningen kommer sjukhus- och primärvårdens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens roller att utvecklas. Även den närmsta vården – individers egenvård – kommer att få en mer betydande roll. I sammanhanget anges ofta egenmonitorering som en viktig del för att stärka individen och att bidra till omställningen för en förbättrad cancervård. Inte minst då allt fler lever allt längre med en cancerdiagnos och att cancer i allt högre grad börjar betraktas som en kronisk sjukdom.

15 organisationer presenterar en gemensam rapport som sätter ljuset på behovet av utveckling av egenmonitorering inom just cancerområdet för att bidra till bättre livskvalitet för patienterna och effektivare hälso- och sjukvård. I rapporten presenteras sju förslag inom tre områden: 

  • Stärka de nationella satsningarna gällande egenmonitorering inom cancer
  • Samverka, bygga kunskap och förbereda verktyg för en bred användning
  • Skapa långsiktiga förutsättningar för användning av hälsodata

Förhoppningsvis bidrar rapporten till att flera målinriktade, handlingsorienterade och breda samverkansinitiativ inleds liksom att frågan om egenmonitorering inom cancer lyfts på nationella agendor. Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan Nätverket mot cancer, Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Halland, Region Kronoberg, Linköpings universitet, IBM, Lif, Swedish Medtech, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, AbbVie, Janssen, PwC och Tamro.

Relaterat innehåll

Läs mer om terapiområdet cancer här:

SE-ABBV-240022 v1. Senast uppdaterad april 2024.