Skip to main content

IBD Home

Patientstyrd monitorering för ökad frihet
med bibehållen kontroll.

Mobillösning ger enklare vardag för patienter

Med IBD Home kan personer med inflammatorisk tarmsjukdom följa och dela sin sjukdomsinformation, vilket ökar både trygghet och frihet samt ger dem bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation. IBD Home är en mobil lösning där patienterna i en app kan rapportera sina symtom och inflammationsgraden i tarmen, vilken mäts via ett test som kan tas hemma. Denna data kommer automatiskt också in det nationella kvalitetsregistret SWIBREG. Både patient och vårdgivare får en samlad bild av aktuell sjukdomsaktivitet och bättre underlag för att utvärdera behandlingen, för rätt vård vid rätt tid.

Telia IBD Home - möjlighet till rätt vård av rätt patient i rätt tid.

Håll koll på din IBD – med hjälp av din telefon och IBD Home.

Samarbetspartners: Telia, svensk hälso- och sjukvård, patientrepresentanter, det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG samt Bühlmann.

                                                                        SE-IMM-220037 v1. Senast uppdaterad 2022-07-01.