IBD Home

Patientstyrd monitorering för ökad frihet med bibehållen kontroll.

Mobillösning ger enklare vardag för patienter

Med IBD Home kan personer med inflammatorisk tarmsjukdom följa och dela sin sjukdomsinformation, vilket ökar både trygghet och frihet samt ger dem bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation. IBD Home är en mobil lösning där patienterna i en app kan rapportera sina symtom och inflammationsgraden i tarmen, vilken mäts via ett test som kan tas hemma. Denna data kommer automatiskt också in det nationella kvalitetsregistret SWIBREG. Både patient och vårdgivare får en samlad bild av aktuell sjukdomsaktivitet och bättre underlag för att utvärdera behandlingen, för rätt vård vid rätt tid.

Samarbetspartners: idag levererar ADDI tjänsten IBD Home via sin plattform HOPE vilken erbjuds i samarbete med Triolab.
IBD Home har utvecklats i samarbete med AbbVie, svensk hälso- och sjukvård, patientrepresentanter, det nationella kvalitetsregistret SWIBREG samt Bühlmann.

Läs mer om IBD Home på alltomIBD.


Relaterat innehåll

Läs mer om terapiområdet mage-och tarm här:

SE-ABBV-240024 v1. Senast uppdaterad april 2024.