#Hjärnhälsa 2030

1 av 3 svenskar kommer någon gång drabbas av en hjärnsjukdom. Det är dags att prioritera hjärnhälsa och förbättra liv.

Målet med #Hjärnhälsa2030 är att öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar samt att stimulera till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället för att förbättra livet för alla som påverkas av neurologisk sjukdom.
Neurologiska sjukdomar är en av de största orsakerna till funktionshinder i världen. Den totala sjukdomsbördan är enorm för hela samhället – men framför allt för patienter och närstående. Med hjälp av nya upptäckter och framsteg kan vi förändra detta. Tillsammans. Nu.


Alzheimers sjukdom

Alzheimers är en hjärnsjukdom med betydande utmaningar för patienter, närstående och samhället.

Här kan du ta del av Annis och Franks berättelse om hur det är att leva med Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom

Migrän
Migrän är en vanlig hjärnsjukdom och den största orsaken till funktionsnedsättning hos personer under 50 år1  Referens

Här kan du ta del av Jennys berättelse om hur det är att leva med migrän och Hortons huvudvärk.


Migrän
Migrän

Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är den snabbast ökande hjärnsjukdomen med stor påverkan på patienter, närstående och samhället.


Här kan du ta del av Anders berättelse om hur det är att leva med Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom

Hjärnhälsa ger livskvalitet – att forska fram och göra neurologiska innovationer tillgängliga är ett av våra livsviktiga bidrag.

Se Jenny berätta om vårt engagemang för att förbättra livet för personer med neurologiska sjukdomar. 

Hjärnhälsa ger livskvalitet
Hjärnhälsa ger livskvalitet

  Ta del av statistik i siffror och grafer nedan: