Skip to main content

Målet med #Hjärnhälsa2030 är att öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar samt att stimulera till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället för att förbättra livet för alla som påverkas av neurologisk sjukdom.

Neurologiska sjukdomar är en av de största orsakerna till funktionshinder i världen. Den totala sjukdomsbördan är enorm för hela samhället – men framför allt för patienter och närstående. Med hjälp av nya upptäckter och framsteg kan vi förändra detta. Tillsammans. Nu.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers är en hjärnsjukdom med betydande utmaningar för patienter, närstående och samhället.

Se film om Annis och Frank här.

Migrän

Migrän är en vanlig hjärnsjukdom och den största orsaken till funktionsnedsättning hos personer under 50 år1

Se film om Jenny här.

Referens 

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är den snabbast ökande hjärnsjukdomen med stor påverkan på patienter, närstående och samhället.

Se film om Anders här

                                                     Ta del av statistik i siffror och grafer nedan:

Klicka på bilden för att öppna som PDF (på PC)

Klicka på bilden för att öppna som PDF (på PC)

Klicka på bilden för att öppna som PDF (på PC)

Klicka på bilden för att öppna som PDF (på PC)

Här kan du ta del av Annis och Franks berättelse om hur det är att leva med Alzheimers sjukdom.

Här kan du ta del av Jennys berättelse om hur det är att leva med migrän och Hortons huvudvärk.

Här kan du ta del av Anders berättelse om hur det är att leva med Parkinsons sjukdom.

SE-ABBV-220015 v1. Senast uppdaterad 2022-03-17.