Psoriasis

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som kan drabba både hud och leder.

Vad är Psoriasis?


Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar och cirka 250 000 till 300 000 personer i Sverige lever med någon form av psoriasis. Psoriasis drabbar kvinnor och män i samma omfattning och hos drygt hälften utvecklas sjukdomen före 25-års ålder.

Vid en autoimmun sjukdom, så som psoriasis, angriper immunsystemet av misstag  kroppens friska vävnader. Den exakta orsaken till varför sjukdomen uppstår vet man fortfarande inte, men de flesta forskare är idag överens om att ärftliga faktorer spelar in och att infektioner, psykisk påfrestning och en ohälsosam livsstil kan bidra till att förvärra, eller utlösa, sjukdomen.

Det är inte ovanligt att personer med psoriasis även utvecklar ledbesvär, men det finns även koppling till inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, ögonsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.


Symtom på psoriasis

Psoriasis karakteriseras av en kraftig nybildning av hudceller och sjukdomen som oftast visar sig som fjällande utslag kan variera i svårighetsgrad (mild/måttlig/svår) och drabba olika stora ytor på kroppen. Armbågar, knän, ryggslut och hårbotten är områden som ofta är påverkade. Det finns flera olika former av psoriasis och den vanligaste formen är plackpsoriasis, och sjukdomen kan variera i intensitet och omfattning mellan individer.

En del av de som har psoriasis drabbas även av psoriasisartrit. Det är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, rörelsehinder och ibland ledskador. Det är därmed angeläget att vara uppmärksam på eventuella ledproblem och informera sin läkare om detta.


Diagnos av psoriasis

I de flesta fall är det ganska lätt att ställa en psoriasisdiagnos. Läkaren undersöker hud, hårbotten och naglar samt kontrollerar sjukdomshistoria. Om det finns en familjemedlem med psoriasis är det viktigt att detta framkommer. I sällsynta fall kan en psoriasisdiagnos kräva en biopsi, där läkaren tar ett litet prov av huden för undersökning under ett mikroskop, för att kunna fastställa rätt diagnos.


Behandling av psoriasis

Kunskapen om psoriasis och tillgången till nya behandlingsmöjligheter har ökat betydligt de senaste åren. Psoriasis kan inte botas, men en individuellt anpassad behandling ger ofta goda förutsättningar för ett bra liv. Idag finns behandling som gör det möjligt att uppleva läkt eller nästan helt läkt hud, det vill säga hud utan tecken på sjukdom. Som en följd av denna utveckling är en symptomfri/nästan symptomfri hud uppsatt som slutgiltigt behandlingsmål i de senaste svenska behandlingsrekommendationerna.

Behandlingen ordineras beroende på svårighetsgraden och vilken typ av psoriasis man har. Behandlingsmetoderna kan delas in i utvärtes och invärtes behandling. Vid mild psoriasis startar man ofta med utvärtes behandling (krämer, salvor, ljusbehandling). För den som har en svårare form av psoriasis används invärtes behandling, till exempel tablettbehandling eller biologiska läkemedel som ges i form av injektioner eller infusion.

Tillsammans med dig ska hudläkaren välja den behandlingsmetod som passar dig bäst och se till att behandlingen inte bara är effektiv, utan också att den är säker att använda på lång sikt. All vård och behandling vid psoriasis ska anpassas efter dina behov och förväntningar och uppfylla givna behandlingsmål.


Att leva med psoriasis

Psoriasis är en sjukdom som kan påverka livet på många olika sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Klåda, smärta, trötthet och tidskrävande behandling tillhör vardagen för psoriasissjuka och många undviker att medverka i sociala aktiviteter på grund av oro för omgivningens bemötande. 

Yttre faktorer som stress och livskriser påverkar ofta sjukdomen negativt och nya rön visar att det kan finnas koppling mellan psoriasis och livsstilsfaktorer. Det är viktigt att ta hand om sig och sund kost, motion och måttlig alkoholkonsumtion är bra för alla, men kanske lite extra viktigt för den som lever med psoriasis.


FÖREKOMST

Cirka 250 000 till 300 000 personer i Sverige lever med någon form av psoriasis, som drabbar kvinnor och män i samma omfattning. Hos drygt hälften utvecklas sjukdomen innan 25-års ålder.

ORSAK

Den främsta orsaken till psoriasis är ett överaktivt immunförsvar. Det är en ärftlig sjukdom, en av tre har en släkting med psoriasis. Sjukdomen bryter ut i skov som kan orsakas av till exempel infektioner.Läs mer om psoriasis

Via patientorganisationer kan du hitta mer information och råd kring psoriasis.
 

SE-ABBV-240062 v1. Senast uppdaterad april 2024.