Psoriasis

Psoriasis är en ärftlig kronisk systemsjukdom som kan drabba både hud och leder.

Vad är Psoriasis?

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar och cirka 250 000 till 300 000 personer i Sverige lever med någon form av psoriasis. Psoriasis drabbar kvinnor och män i samma omfattning och hos drygt hälften utvecklas sjukdomen innan 25-års ålder. Kroppens immunsystem fungerar inte som det ska, utan immunförsvaret går till angrepp mot den egna vävnaden. Tidigare har man sett psoriasis bara som en hudsjukdom, men nu vet man att det är en så kallad systemsjukdom, som kan drabba hela kroppen. Det finns en risk att få andra sjukdomar vid psoriasis. Vanligast är ledbesvär, med det finns även koppling till inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, ögonsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Symtom på psoriasis

Psoriasis karakteriseras av en kraftig nybildning av hudceller då immunsystemet aktiverar en reaktion i hudcellerna som snabbar på cellens tillväxtcykel, vilket orsakar röda och tjocka fjällande hudförändringar. Psoriasis kan i princip uppstå på alla delar av kroppen men är vanligast i hårbotten, på knän, armbågar och i kroppens hudveck. Det finns flera olika former av psoriasis och den vanligaste formen är plackpsoriasis. Sjukdomen kan variera i intensitet och omfattning mellan individer och vara mild, måttlig eller svår. 

Diagnos av psoriasis

I de flesta fall är det ganska lätt att ställa en psoriasisdiagnos. Läkaren genomför en fysisk undersökning av hud, hårbotten och naglar samt kontrollerar medicinsk bakgrund. Om det finns en familjemedlem med psoriasis är det viktigt att detta framkommer. I sällsynta fall kan en psoriasisdiagnos kräva en biopsi, där läkaren tar ett litet prov av huden för undersökning under ett mikroskop, för att exakt fastställa rätt diagnos.

En del av de som har psoriasis drabbas även av psoriasisartrit. Det är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, rörelsehinder och ibland ledskador. Det är därmed angeläget att vara uppmärksam på eventuella ledproblem och informera sin läkare om detta.

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som ger dem en hud fri från symptom. På engelska kallas det ”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den behandling du behöver.

Vad vill du få ut av din behandling?
Läs mer: Letmebeclear

Behandling av psoriasis

Kunskapen om psoriasis och tillgången till nya behandlingsmöjligheter har ökat betydligt de senaste åren. Psoriasis kan inte botas, men en individuellt anpassad behandling ger ofta goda förutsättningar för ett bra liv. Idag finns behandling som gör det möjligt att uppleva läkt eller nästan helt läkt hud, det vill säga hud utan tecken på sjukdom. Som en följd av denna utveckling är en symptomfri/nästan symptomfri hud uppsatt som slutgiltigt behandlingsmål i de senaste svenska behandlingsrekommendationerna.

Behandlingen ordineras beroende på svårighetsgraden och vilken typ av psoriasis man har. Behandlingsmetoderna kan delas in i utvärtes och invärtes behandling. Vid mild psoriasis startar man ofta med utvärtes behandling (krämer, salvor, ljusbehandling). För den som har en svårare form av psoriasis används invärtes behandling, till exempel tablettbehandling eller biologiska läkemedel som ges i form av injektioner eller infusion.

Tillsammans med dig ska hudläkaren välja den behandlingsmetod som passar dig bäst och se till att behandlingen inte bara är effektiv, utan också att den är säker att använda på lång sikt. All vård och behandling vid psoriasis ska anpassas efter dina behov och förväntningar och uppfylla givna behandlingsmål. Läs mer om vad du kan förvänta dig av din vård och behandling på Letmebeclear

Att leva med psoriasis

Psoriasis är en sjukdom som kan påverka livet på många olika sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Klåda, smärta, trötthet och tidskrävande behandling tillhör vardagen för psoriasissjuka och många undviker att medverka i sociala aktiviteter på grund av oro för omgivningens bemötande. 

Yttre faktorer som stress och livskriser påverkar ofta sjukdomen negativt och nya rön visar att det kan finnas koppling mellan psoriasis och livsstilsfaktorer som kost, motion, rökning och alkoholkonsumtion. Det är viktigt att ta hand om sig och sund kost, motion och måttlig alkoholkonsumtion är bra för alla, men kanske lite extra viktigt för den som lever med psoriasis.

SE-IMMD-210010. Senast uppdaterad 2021-04-15.