Skip to main content

Cancer

Vi nöjer oss först när alla kan leva ett bra liv trots
cancer. Därför forskar vi inom några av de mest svårbehandlade cancerformerna.

Med människan i centrum vill vi flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling.

Det slutliga målet är att kunna bota fler cancersjukdomar än vad som idag är möjligt. Men till dess är ett viktigt steg att utveckla målstyrda läkemedel med bättre effekt och mildare biverkningar. Läkemedel som går att använda även för de som är sköra av sin sjukdom och upprepade behandlingar. Därför forskar vi inom några av de mest svårbehandlade cancerformerna, så som blodcancer, bröstcancer, livmoder-och äggstockscancer, lungcancer samt cancer i mage och tarm, samtidigt som vi tillhandahåller en behandling inom blodcancersjukdomen kronisk lymfatisk leukemi (KLL). 

SE-ONC-210008 v.1. Senast uppdaterad 2021-12-14.

"En dag kommer vi att kunna utrota cancer. Men tills dess behöver vi överväga en mer flexibel definition som innebär att fastän tumörcellerna inte utplånats, kommer de inte att påverka patientens förmåga att leva ett bra liv."

Mark McKee, M.D.
Executive Medical Director, Global Pharmaceutical R&D, AbbVie