#BliMålmedveten för en bättre värld

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi bidrar till flera av dessa mål.

Hjärnhälsa ger livskvalitet – att forska fram och göra neurologiska innovationer tillgängliga är ett av våra livsviktiga bidrag. Se Jenny berätta om vårt engagemang för att förbättra livet för personer med neurologiska sjukdomar. 

Trygg tillgång till livsviktig medicin – det är livsviktigt att våra läkemedel finns tillgängliga när man behöver dem. Se Jeff berätta hur vi prioriterar våra läkemedelsleveranser.


Innovation vid inflammation – inflammatoriska sjukdomar får man ofta leva med hela livet. Se Annika berätta hur våra innovativa läkemedel i över 20 år har hjälpt personer med inflammatoriska tarm-, mag-, hud-och ledsjukdomar.

Med ögonen i blickfånget  – ögonen och synen är viktiga funktioner i människors liv. Att kunna se sina nära och kära. Att kunna se sin omvärld. Se Magnus berätta hur vi i över 70 år har hjälpt människor att skydda och bevara sin syn. 

Dagens forskning är morgondagens behandling – kliniska studier bidrar till en hållbar hälsa. Se Lotta berätta hur medverkan i en klinisk studie kan vara en möjlighet att pröva en substans under utveckling.

AbbVie Home – digitalt när det passar, fysiskt när det behövs - AbbVie samskapar eHälsolösningar med olika partners för att öka människors hälsa och livskvalitet. Se Mia berätta om hur digifysisk vård kan engagera personer som påverkas av sjukdom till att bli medskapare i sin hälsa och samtidigt frigöra vårdens resurser. 

Så utmanar vi cancer  – vi nöjer oss först när alla kan leva ett bra liv trots cancer. Se Margaretha berätta om vårt arbete för att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling.

Medskapande ger ökad kraft 
– människor som påverkas av svår sjukdom kan ofta leva ett bra liv om de får vara medskapare i sin egen hälsa. Se Magnus berätta hur vi samskapar med patienter och närstående. 

Vår forskning flyttar fram gränsen  – vi satsar omfattande resurser på att forska fram och utveckla innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Se vår medicinska direktör Maria berätta om hur vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling.

Jämlikhet ger fler perspektiv  – en jämlik och inkluderande arbetsplats med stor mångfald bidrar med fler perspektiv, vilket ger oss större möjlighet att nå vårt mål att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se Eva berätta hur vi aktivt driver inkludering, mångfald och jämställdhet. 

Ett vinnande kulturrecept – vi arbetar för att bli världens och Sveriges bästa arbetsplats eftersom vi är övertygade om att välmående medarbetare skapar välmående affärer. Se Theresia berätta varför 96 procent av våra medarbetare känner sig stolta över att jobba på AbbVie.

Samskapande mot ett gemensamt mål  – tilllsammans löser vi dagens och framtidens hälsoutmaningar. Se Victor berätta om hur vi samskapar med en rad olika aktörer och ökar värdet för patienter, vården och samhället. 

Engagerade medarbetare skapar mervärde för fler – i partnerskap med flera aktörer i samhället bidrar vi till en bättre värld genom att ta ett socialt ansvar, långt utöver vår viktiga kärnverksamhet att forska fram behandlingar mot svåra sjukdomar. Se Birgitta berätta varför 98 procent av våra medarbetare känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället.

Tryggt och säkert med minskande miljöpåverkan 
– vi tillhandahåller effektiva och säkra behandlingar samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Se Lovisa berätta hur vi förbätttrar människors liv samtidigt som vi minimerar vårt avtryck på miljön.

Trygg tillgång till läkemedel – läkemedel behövs nästan alltid för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se vår fd vd Linn (numera vd för AbbVie Schweiz) berätta hur vi säkerställer att läkemedel finns tillgängliga när patienterna behöver dem.