Skip to main content

#BliMålmedveten för en bättre värld

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi bidrar till flera av dessa mål.

Hjärnhälsa ger livskvalitet opens in a new window

Att forska fram och göra neurologiska innovationer tillgängliga är ett av våra livsviktiga bidrag. Se Jenny berätta om vårt engagemang för att förbättra livet för personer med neurologiska sjukdomar. #BliMålmedveten

Trygg tillgång till livsviktig medicin opens in a new window

Det är livsviktigt att våra läkemedel finns tillgängliga när man behöver dem. Se Jeff berätta hur vi prioriterar våra läkemedelsleveranser.
#BliMålmedveten

Innovation vid inflammation opens in a new window

Inflammatoriska sjukdomar får man ofta leva med hela livet. Se Annika berätta hur våra innovativa läkemedel i över 20 år har hjälpt personer med inflammatoriska tarm-, mag-, hud-och ledsjukdomar. #BliMålmedveten

Med ögonen i blickfånget opens in a new window

Ögonen och synen är viktiga funktioner i människors liv. Att kunna se sina nära och kära. Att kunna se sin omvärld. Se Magnus berätta hur vi i över 70 år har hjälpt människor att skydda och bevara sin syn. #BliMålmedveten

Dagens forskning är morgondagens behandling opens in a new window

Kliniska studier bidrar till en hållbar hälsa. Se Lotta berätta hur medverkan i en klinisk studie kan vara en möjlighet att pröva en substans under utveckling. #BliMålmedveten

Så utmanar vi cancer opens in a new window

Vi nöjer oss först när alla kan leva ett bra liv trots cancer. Se Margaretha berätta om vårt arbete för att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling. #BliMålmedveten

Digitalt när det passar, fysiskt när det behövs opens in a new window

AbbVie samskapar eHälsolösningar med olika partners för att öka människors hälsa och livskvalitet. Se Mia berätta om hur digifysisk vård kan engagera personer som påverkas av sjukdom till att bli medskapare i sin hälsa och samtidigt frigöra vårdens resurser

Medskapande ger ökad kraft opens in a new window


Människor  som påverkas av svår sjukdom kan ofta leva ett bra liv om de får vara medskapare i sin egen hälsa. Se Magnus berätta hur vi samskapar med patienter och närstående.

Trygg tillgång till läkemedel opens in a new window


Läkemedel behövs nästan alltid för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se vår fd vd Linn (numera vd för Schweiz) berätta hur vi säkerställer att läkemedel finns tillgängliga när patienterna behöver dem. 

 

 

 

Forskning flyttar fram gränsen opens in a new window


Vi satsar omfattande resurser på att forska fram innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Fler än 30 miljoner personer behandlas med våra läkemedel varje år. Se Maria berätta hur vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling.

Jämlikhet ger fler perspektiv opens in a new window


En jämlik och inkluderande arbetsplats med stor mångfald bidrar med fler perspektiv, vilket ger oss större möjlighet att nå vårt mål att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se Eva berätta hur vi aktivt driver inkludering, mångfald och jämställdhet. 

Ett vinnande kulturrecept opens in a new window


Vi arbetar för att bli den bästa arbetsplatsen. Vi är övertygade om att välmående medarbetare skapar välmående affärer och att vi då kan lyckas med vårt mål att förbättra livet för människor som påverkas av svår sjukdom. Se Theresia berätta varför 96 procent av våra medarbetare känner sig stolta över att jobba på AbbVie.

Samskapande mot gemensamt mål opens in a new window

Tillsammans löser vi dagens och framtidens hälsoutmaningar. Se Victor berätta om hur vi samskapar med en rad olika aktörer och ökar värdet för patienter, vården och samhället.

Engagerade medarbetare skapar mervärde för fler opens in a new window

I partnerskap med flera aktörer i samhället bidrar vi till en bättre värld genom att ta ett socialt ansvar, långt utöver vår viktiga kärnverksamhet att forska fram behandlingar mot svåra sjukdomar. Se Birgitta berätta varför 98 procent av våra medarbetare känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället.

Tryggt och säkert med minskande miljöpåverkan opens in a new window

Vi tillhandahåller effektiva och säkra behandlingar samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Se Lovisa berätta hur vi förbätttrar människors liv samtidigt som vi minimerar vårt avtryck på miljön.

SE-ABBV-230036v1 Senast uppdaterad 2023-05-17.