#BliMålmedveten för en bättre värld

Världen står inför stora utmaningar. Därför har FN utvecklat en plan med 17 globala mål, Agenda 2030, för hur vi tillsammans kan göra världen bättre. Vi bidrar till flera av dessa mål.

AbbVies bidrag till en bättre värld -  Vårt största bidrag för att förbättra liv för människor som påverkas av sjukdom är att forska fram innovativa behandlingar och utveckla hållbara vårdlösningar vid svåra sjukdomar. Se vår vd Linn berätta om hur vi på fler sätt bidrar till att nå de globala målen.

AbbVie samskapar eHälsolösningar med olika partners för att öka människors hälsa och livskvalitet. Se Mia berätta om hur digifysisk vård kan engagera personer som påverkas av sjukdom till att bli medskapare i sin hälsa och samtidigt frigöra vårdens resurser

Människor  som påverkas av svår sjukdom kan ofta leva ett bra liv om de får vara medskapare i sin egen hälsa. Se Magnus berätta hur vi samskapar med patienter och närstående.

Läkemedel behövs nästan alltid för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se vår vd Linn berätta hur vi säkerställer att läkemedel finns tillgängliga när patienterna behöver dem. 

Vi satsar omfattande resurser på att forska fram innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Fler än 30 miljoner personer behandlas med våra läkemedel varje år. Se Maria berätta hur vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling.

En jämlik och inkluderande arbetsplats med stor mångfald bidrar med fler perspektiv, vilket ger oss större möjlighet att nå vårt mål att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Se Eva berätta hur vi aktivt driver inkludering, mångfald och jämställdhet. 

Vi arbetar för att bli den bästa arbetsplatsen. Vi är övertygade om att välmående medarbetare skapar välmående affärer och att vi då kan lyckas med vårt mål att förbättra livet för människor som påverkas av svår sjukdom. Se Theresia berätta varför 96 procent av våra medarbetare känner sig stolta över att jobba på AbbVie.

Tillsammans löser vi dagens och framtidens hälsoutmaningar. Se Victor berätta om hur vi samskapar med en rad olika aktörer och ökar värdet för patienter, vården och samhället.

I partnerskap med flera aktörer i samhället bidrar vi till en bättre värld genom att ta ett socialt ansvar, långt utöver vår viktiga kärnverksamhet att forska fram behandlingar mot svåra sjukdomar. Se Birgitta berätta varför 98 procent av våra medarbetare känner sig stolta över hur vi bidrar till samhället.

Vi tillhandahåller effektiva och säkra behandlingar samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Se Lovisa berätta hur vi förbätttrar människors liv samtidigt som vi minimerar vårt avtryck på miljön.

SE-ABBV-210024v1 Senast uppdaterad 2021-07-01.