Skip to main content

Våra fokusområden

Vi satsar omfattande resurser på forskning och utveckling inom immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar

Med människan i centrum forskar vi inom områden där det finns stora medicinska behov

Målet är att kunna bromsa, bota eller förebygga fler sjukdomar än vad som idag är möjligt. Fram tills dess är ett viktigt steg att utveckla läkemedel med bättre effekt och färre biverkningar som gör det möjligt att leva ett bra liv, trots att man lever med en sjukdom. Det gör vi genom samarbeten med forskare, hälso- och sjukvård, beslutsfattare, andra företag och inte minst med de människor som påverkas av sjukdom.

Immunologi

AbbVie är ett av de ledande företagen inom immunologi med mer än 20 års erfarenhet av biologiska läkemedel. Vårt fokus inom immunologi är effektiva behandlingar mot kroniska inflammatoriska led-, hud och tarmsjukdomar såsom reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasis, psoriasisartrit, atopisk dermatit, Crohns sjukdom och ulcerös kolit. 

Onkologi och hematologi

Vår forskning inom cancer är inriktad på att upptäcka och utveckla målstyrda behandlingar. Vi utforskar över 20 nya
substanser i fler än 300 kliniska prövningar inom en rad cancerformer, däribland blodcancersjukdomarna kronisk lymfatisk leukemi, akut myeloisk leukemi och multipelt myelom samt olika solida tumörer

Neurologi

Vi har en bred och gedigen forskning som är inriktad på att utveckla substanser som har potential att behandla en rad
olika neurologiska och psykiatriska sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, kronisk migrän, ryggmärgsskador, spasticitet efter stroke – sjukdomar som alla påverkar miljontals människor världen över. 

 

Ögonsjukdomar

Vi har skapat innovativa produkter och tjänster för våra patienter i över 70 år och vi fortsätter att driva gränserna
för vad som är möjligt inom ögonvård varje dag. Vi fokuserar på behandlingar inom glaukom (grön starr), torra ögon och näthinnesjukdomar som diabetiskt makulaödem (DME) samt retinal venocklusion (RVO). Dessa ögonsjukdomar påverkar synen för miljontals människor varje år. Vårt mål är att skydda och bevara synen för våra patienter.

Virologi

Vår forskning inom virologi har varit inriktad på att fortsätta utveckla behandlingar för bland annat hepatit C, en allvarlig infektion som påverkar levern och på sikt kan leda till skrumplever, leversvikt och i vissa fall kan utvecklas till levercancer. Vi strävar efter att uppnå det av WHO globalt uppsatta målet om att utrota hepatit C vid år 2030. Vi har även forskat fram behandlingar inom hiv.

SE-ABBV-220030 v1. Senast uppdaterad 2022-04-27