Konsultativ Neurologi

Konsultativ Neurologi är en e-hälsolösning som kortar väntetiden för patienterna att få en bedömning av en parkinsonspecialist och tillgång till rätt behandling.

Neurologikonsultation på distans

Med Konsultativ Neurologi kortas väntetiden för personer med Parkinsons sjukdom att få en bedömning av en parkinsonspecialist och tillgång till rätt behandling. Dessutom undviks också onödiga remisser och fler patienter kan bedömas. Med denna lösning kan en neurolog ute i landet konsultera en parkinsonspecialist vid en universitetsklinik med hjälp av en videolänk och skärmdelning.

Våra samarbetspartners är Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Neurology Clinic på Sophiahemmet, Neurologi Jaan Albo AB på Vällingby Läkarhus.

Ta del av film här:

SE-ABBV-190013v2 Senast uppdaterad 2020-11-02