Diabetiskt makulaödem

Diabetiskt makulaödem (DME) är ett tillstånd som påverkar gula fläcken (makula) den del av näthinnan i ögats bakre del som står för den centrala synskärpan. DME är en av de ögonsjukdomar som kan drabba diabetiker. 

Vad är diabetiskt makulaödem?


Diabetiskt makulaödem (DME) är en komplikation av diabetes som påverkar ögat. Sjukdomen uppstår när höga blodsockernivåer och leder till att blodkärlen i ögat skadas och läckande vätska påverkar den centrala delen av näthinnan. Detta kan orsaka svullnad och skada på makula, vilket kan leda till synnedsättning eller till och med blindhet. Makula är den ljuskänsliga delen av näthinnan som är viktig för synskärpa och detaljseende. 


Symtom på DME

Symptomen på DME kan variera från lindriga synnedsättningar till kraftig synförlust. Andra vanliga symptom inkluderar suddig syn, förvrängd syn eller fläckar i synfältet. 


Diagnos av DME

Ögonläkaren ställer diagnosen genom att titta på uppkomna symptom som exempelvis försämrad syn, särskilt lässynen kan vara påverkad. Det görs också en ögonundersökning där man med hjälp av fotografier granskar ögats näthinna. Eventuellt utförs också en undersökning med hjälp av ett kontrastmedel för att titta på utbredning av svullnaden. 


Behandling av DME

Behandlingen fokuserar på att minska svullnaden i makula och förhindra fortsatt sjukdomsutveckling. Det finns flera behandlingsalternativ, inklusive injektioner i ögat, laserbehandling och kirurgi. Det är viktigt att personer med diabetes regelbundet undersöker sina ögon för att upptäcka eventuella förändringar i makula redan i ett tidigt skede.


Att leva med DME

DME kan påverka livet på olika sätt. Många som drabbas av sjukdomen upplever en minskning av sin synskärpa, vilket kan göra det svårt att utföra vardagliga aktiviteter som att köra bil eller läsa. Det kan naturligtvis också påverka arbete och sociala aktiviteter. 


FÖREKOMST

Förekomsten av DME har ökat i takt med ökningen av diabetes i samhället. Ungefär hälften av personer med diabetes typ 2 utvecklar förändringar i makula under sin livstid. 

ORSAK

Kroniskt höga blodsockernivåer är den största riskfaktorn för uppkomsten av DME.
Läs mer om diabetiskt makulaödem

SE-ABBV-240039 v1. Senast uppdaterad april 2024.