Retinal venocklusion

Retinal venocklusion (RVO) är en sjukdom som uppstår när en ven i ögats näthinna blir blockerad och hindrar då blodflödet till vissa delar av näthinnan. Detta kan leda till synnedsättning eller i värsta fall blindhet. Sjukdomen kan drabba både unga och gamla, men äldre personer löper större risk att drabbas.

Vad är retinal venocklusion?


Retinal venocklusion (RVO) är en relativt vanlig näthinnesjukdom. Vid RVO uppstår en förträngning av en ven i näthinnan, vilket kan leda till försämrad syn. Förträngningen bromsar blodflödet genom näthinnan, som då kan bli svullen och få syrebrist. Svullnaden kan leda till skador på gula fläcken, makulan, och påverka främst lässynen. Makula är det område mitt på näthinnan där synen är som skarpast, därför är den extra känslig. Förträngningen uppstår antingen i näthinnans centrala ven eller i en grenven, där en blockering av centrala vener i regel leder till mer uttalad synnedsättning. 


Symptom på RVO

Symptomen på sjukdomen kan variera beroende på vilken del av näthinnan som påverkas, men vanliga symptom är nedsatt synskärpa, synfältsbortfall, suddig och förvrängd syn.


Diagnos av RVO

Diagnosen ställs genom en ögonundersökning där ögonläkaren med hjälp av fotografier bedömer ögats näthinna. Eventuellt utförs även en undersökning med hjälp av ett kontrastmedel.


Behandling av RVO

Behandlingen syftar till att förbättra blodflödet till den blockerade venen. Det finns flera behandlingsalternativ, inklusive laserbehandling, injektion av läkemedel och kirurgi. Vilken behandling som är lämplig beror på sjukdomens omfattning och var i ögat den blockerade venen finns.


Att leva med RVO

Att leva med RVO kan vara svårt eftersom sjukdomen kan orsaka permanent synnedsättning eller blindhet. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt om man upplever några symptom på sjukdomen. 


FÖREKOMST

RVO är den näst vanligaste näthinnesjukdomen efter DME.

Riskfaktorer

Hjärt-kärlsjukdom (högt blodtryck, höga blodfetter, högt kolesterol, diabetes), hög ålder, glaukom och rökning ökar risken för att drabbas av RVO.

Läs mer om retinal venocklusion

SE-ABBV-240040 v1. Senast uppdaterad april 2024.