Säkerhetsinformation Riktlinjer för AbbVie Sveriges konton på social medier

Välkommen till AbbVie Sveriges konton på Instagram och X. Vi använder våra konton för att dela berättelser kring stora hälsoutmaningar med fokus på hållbar häIso- och sjukvård, innovationer, eHälsolösningar, de terapiområden vi är verksamma inom och samarbeten med patienten i fokus. Våra svenska konton ägs och hanteras av vår svenska kommunikationsavdelning.

Vi välkomnar alla att vara aktiva i dialogen med oss. Om du kommenterar eller ställer frågor till oss, ber vi dig beakta de riktlinjer som vi har satt upp för vår närvaro på sociala medier.

Vi arbetar i en bransch med många regleringar, där vi behöver ta hänsyn till legala krav och regler. Vi kan inte engagera oss i och diskutera känsliga ämnen kring våra produkter, andra läkemedelsbolags produkter eller behandlingar. Dessa diskussioner är bäst lämpade att tas i direktkontakt och i dialog med vården.

Det gör också att diskussionen behöver vara ämnesorienterad och konstruktiv. Kommentarer på vår sida som inkluderar något av följande innehåll som vi bedömer vara icke-konstruktivt kan därmed komma att tas bort:

  • Omnämnande av våra eller våra konkurrenters produkter
  • Innnehåll som erbjuder tjänster inom hälso-och sjukvård
  • Kränkande, diskriminerande och förnedrande innehåll, inkluderat bilder, filmer och länkar
  • Nedsättande, hotande, våldsamt eller olagligt innehåll
  • Sådant innehåll som inkluderar personlig och privat information, såsom namn på personer,   e-postadresser, telefonnummer, foton eller filmer
  • Innehåll av konfidentiell, känslig karaktär samt icke-offentlig information
  • Innehåll som gör intrång på copyright och immaterialrätt
  • Sådant som har ett kommersiellt syfte med en tydlig avsikt att sälja produkter och tjänster, eller rekrytera följare till andra nätverk inom sociala medier
  • Innehåll där informationen är falsk, inkorrekt och/eller missledande
  • Sådant innehåll som bedöms överdrivet repetitivt och/eller störande (SPAM), eller bryter mot Instagram:s eller X:s regelverk.

Vänligen uppmärksamma att följare som bryter mot ovanstående riktlinjer kan komma att bli blockerade från vår sida. I detta fall, kommer användaren inte längre kunna följa våra nyheter eller kommentera våra inlägg.

AbbVie Sverige följer olika konton utan att det innebär att AbbVie stödjer dessa konton eller dess innehåll. Det betyder heller inte att vi är engagerade i en affärsrelation med ägaren av kontot. AbbVie är inte ansvarig för och tar inget ansvar för sådant innehåll från tredje part. AbbVie Sverige kan gilla och dela innehåll på andra konton och är då ansvariga enbart för det gillade eller delade innehållet, men inte kommentarer eller delningar på det andra kontot.

Biverkningar & reklamationer

Vi råder dig till att undvika att dela specifik information gällande din hälsa. Om du har frågor om ditt hälsotillstånd, din behandling eller upplever misstänkta biverkningar ber vi dig att kontakta din behandlande läkare.

Du kan även rapportera misstänkta biverkningar på Läkemedelverkets hemsida eller till biverkningsenheten på AbbVie; [email protected].

Om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller AbbVie på [email protected]. Om du önskar komma i direkt kontakt med AbbVie, vänligen ring 08-684 44 600.

Användande av och datalagring av personuppgifter

AbbVie Sverige avslöjar eller delar inte personuppgifter på vårt konto. Vi lagrar inte eller använder unika profiler, e-post eller andra uppgifter kopplade till personliga identiteter.

Den information som uppkommer gällande biverkningsrapporter/reklamationer kommer dock att registreras i en elektronisk biverkningsdatabas, såsom ditt namn, ort och hälsorelaterad information. Vi är ålagda att lagra dessa personuppgifter i linje med de regelverk vi följer för granskningar. Databasen används för att vi ska uppfylla de rättsliga skyldigheter som finns om säkerhetsövervakning av läkemedel, för att utvärdera biverkningar och för statistik.

Informationen kan komma att lämnas ut till läkemedelsmyndigheter runtom i världen, till företagets koncernbolag och samarbetspartners för samma ändamål. Du har enligt lag rätt att utan kostnad, en gång per år, begära besked om hur personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i sådant fall få skriftlig information om behandlingen. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Läkemedelsbolaget (AbbVie AB org nr: 556887-5651) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att Instagram och X också har access till information som du delar med oss.

Tack för att du läst denna information och följer AbbVie Sverige på sociala medier.
SE-ABBV-240057 v1. Senast uppdaterad april 2024.