Skip to main content

Dermatologi Home

Patientstyrd monitorering som ökar delaktighet
och förbättrar behandlingsresultat.

Ökat engagemang och direkt återkoppling

Med Dermatologi Home kan personer med psoriasis eller atopisk dermatit få ökat engagemang i sin vård, bättre tillgänglighet och kvalitet i vårdprocessen samt ökad möjlighet att nå behandlingsmålen. Dermatologi Home är en mobil tjänst där personer med psoriasis eller atopisk dermatit via en app kan göra egenuppföljning utifrån en individuellt framtagen plan med direkt återkoppling från vården. Patienterna kan besvara skattningsformulär som ligger till grund för behandlingen, svara på frågor om andra symtom och levnadsvanor (screena för samsjuklighet), men också få påminnelser om när det är dags att ta medicin eller prover. Den sammanställda informationen underlättar uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar, riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis. 

Samarbetspartners: Svensk hälso- och sjukvård samt e-hälsoföretaget ADDI Medical.

Här kan du ladda ner folder och läsa mer om Dermatologi Home.

SE-IMM-220035 v1 Senast uppdaterad 2022-07-01.