Skip to main content

AbbVie Skandinavien
Golden Ticket

 

 

AbbVie Skandinavien lanserar Golden Ticket för att driva medicinsk innovation

AbbVie Skandinavien lanserar Golden Ticket tillsammans med life science-inkubatorn SmiLe och öppnar nu ansökan till programmet. Syftet är att gå in i partnerskap med ett lovande nystartat företag som delar vårt mål att upptäcka nya innovativa behandlingar som förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. 
 
  • Programmet är utformat med syftet att hjälpa ett lovande nystartat företag att kommersialisera sin innovativa läkemedelsforskning genom att ge ett års tillgång till högkvalitativt företags- och forskningsutrymme hos life science-inkubatorn SmiLe i Lund.
  • Det utvalda företaget får även tillgång till SmiLes inkubatorsprogram och affärscoacher under året
  • Ansökan för Golden Ticket är öppen för företag som forskar inom AbbVies fem nyckelområden: onkologi, neurovetenskap, immunologi, oftalmologi och estetik
  • Med Golden Ticket vill AbbVie visa sitt engagemang för en växande life science-industri och lyfta fram den innovation som finns i regionen 


Det skandinaviska Golden Ticket-programmet erbjuder:

  • Ett års gratis labbutrymme, finansierat av AbbVie, med tillgång till forsknings- och kontorsfaciliteter och tjänster, tillhandahållna av SmiLe på plats i Lund
  • Skräddarsytt stöd från AbbVies världsledande forskare och mentorer
  • Exklusiv tillgång till AbbVie- och SmiLe-nätverk under året med möjlighet till framtida samarbete

Vinnaren av Golden Ticket kommer att väljas ut av AbbVies och SmiLes forsknings- och affärsledare. Beslutet kommer att baseras på en uppskattning av företagets förmåga att visa fram banbrytande forskning med potential att transformera medicinsk behandling inom AbbVies nyckelområden.

Via ansökan, finner du all information du behöver.

Bakgrund AbbVie Golden Ticket

AbbVies Golden Ticket-program startade i USA 2018 för att stödja innovativa bioteknikföretag i tidiga skeden i deras arbete att utveckla nya behandlingar. Golden Ticket-programmet med SmiLe i Sverige är en naturlig förlängning av företagets affärsutveckling: att samarbeta med olika aktörer i samhället för att skapa god hälsa och välmående genom att tillhandahålla såväl finansiering som mentorskap och vetenskaplig expertis i ett tidigt skede i ett företags forskning och utveckling. Golden Ticket visar också AbbVies engagemang i att skapa en dynamisk och levande life science-industri.

Om SmiLe

SmiLe Incubator är en life science inkubator på Medicon Village i Lund som erbjuder affärsrådgivning, ett brett internationellt industri- och investerarnätverk samt för en för Sverige unik laboratorieinfrastruktur med toppmodern utrustning. Sedan start har SmiLe hjälpt mer än 100 startups att kommersialisera sina affärsidéer. Idag finns ca 30 bolag i inkubatorn och tillsammans med alumni medlemmar har dessa bolag tagit in mer än 805 miljoner Euro i riskkapital sedan 2014. Av SmiLes bolag har 21 noterats. www.smileincubator.life

SE-ABBV-230076v1. Senast uppdaterad 2023-10-25