AbbVie Integritetspolicy

Gäller från och med 26 februari 2021

Denna Integritetspolicy beskriver hur AbbVie AB, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna (”AbbVie, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) kan komma att behandla dina Personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster, produkter, kommunikationer och digitala verktyg (inklusive webbplatser och mobila applikationer) som hänvisar till denna Integritetspolicy och där AbbVie kan komma att erhålla och
kontrollera dina Personuppgifter från en tredje part (”AbbVie Relationer”).

Dina Personuppgifter som vi kan komma att samla in

Detta avsnitt beskriver de olika kategorier av Personuppgifter
som vi kan komma att samla in för ändamålen som beskrivs i denna
Integritetspolicy. Genom att klicka på de relevanta länkarna kan du få
ytterligare information om typerna av Personuppgifter som vi samlar in för online-interaktioner, jobbansökningar, sjukvårdspersonal och patient- och kundprogram.

Personuppgifter som vi samlar in från dig eller från andra källor

AbbVie kan komma att samla in Personuppgifter direkt från dig, till exempel i samband med en registrering eller ett frågeformulär. AbbVie kan också erhålla Personuppgifter indirekt, till exempel från allmänt tillgängliga källor (t.ex. webbplatser eller offentliga databaser), tredje parts leverantörer, vårdgivare, sjukförsäkringsbolag och samarbetspartners. Vi kan komma att kombinera Personuppgifter från flera online och off-line källor. Kategorierna av Personuppgifter som AbbVie kan komma att samla in om dig innefattar:

 • Direkta identifieringstecken och kontaktinformation, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer eller mailadress
 • Registreringsinformation, till exempel ditt användarnamn och lösenord
 • Relationsdata, inklusive information om produkter, behandlingar och hälsotillstånd som är av intresse för dig
 • Transaktionsdata, inklusive köp och förfrågningar
 • Finansiell information, till exempel ditt kortnummer
 • Inkomst och demografisk information, till exempel när du begär finansiellt stöd för en av våra produkter
 • Hälsorelaterad information, till exempel information om ett hälsotillstånd, säkerhets- och hälsoinformation i förhållande till våra produkter eller försäkrings- och demografisk information
 • Betalningsrelaterad information om du tillhandahåller en tjänst åt AbbVie
 • Direkta identifieringstecken och kontaktinformation, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer eller mailadress
 • Registreringsinformation, till exempel ditt användarnamn och lösenord
 • Relationsdata, inklusive information om produkter, behandlingar och hälsotillstånd som är av intresse för dig
 • Transaktionsdata, inklusive köp och förfrågningar
 • Finansiell information, till exempel ditt kortnummer
 • Inkomst och demografisk information, till exempel när du begär finansiellt stöd för en av våra produkter
 • Hälsorelaterad information, till exempel information om ett hälsotillstånd, säkerhets- och hälsoinformation i förhållande till våra produkter eller försäkrings- och demografisk information
 • Betalningsrelaterad information om du tillhandahåller en tjänst åt AbbVie

Hur vi kan komma att använda dina Personuppgifter

Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för de yrkesmässiga och kommersiella ändamål som hänför sig till dina AbbVie Relationer, kommunikation med dig, förbättra AbbVie Relationer och våra produkter och tjänster, samt för andra interna yrkesmässiga ändamål. Genom att klicka på de relevanta länkarna kan du få ytterligare information om hur vi använder Personuppgifter för online-interaktioner, jobbansökningar, sjukvårdspersonal och patient- och kundprogram.

Administrera program, tjänster och andra interaktioner med dig

Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för dagliga yrkesmässiga ändamål, som till exempel hantering av betalningar och finansiella transaktioner, kontraktshantering, webbplats administration, uppfyllande, företagsstyrning och rapporteringsskyldigheter. Vi kan också komma att använda dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig de program eller tjänster som du efterfrågat, eller för att administrera AbbVies tjänster, som till exempel direktköp, deltagande i ett program för sparande eller registrering för att erhålla en rabatt. Det innebär att vi kan komma att använda dina Personuppgifter för att besvara dina frågor, tillhandahålla dig dina efterfrågade tjänster, erbjuda dig en optimal kundupplevelse, fullgöra våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig eller vidta åtgärder baserat på ditt samtycke.

Marknadsföringskommunikation och sjukdomsinformation

Vi tillhandahåller marknadsföringskommunikation som främjar användandet av eller erbjuder deltagande i AbbVies produkter, tjänster, program, forskningsevent eller tillhandahåller annan information som kan vara intressant för dig, till exempel information om särskilda hälsotillstånd. Vi kommer att använda dina Personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig och för att avgöra vilken typ av marknadsföringskommunikation som vi ska skicka.

Du kan när som helst välja att avstå (opt out) från marknadsföringskommunikation. Instruktioner för hur du avstår är inkluderat i varje marknadsföringsmeddelande som du erhåller, eller så kan du maila oss på privacyoffice@abbvie.com.

Anpassade upplevelser och förbättring av relationer

Personuppgifter kan komma att användas för att skapa anpassade erbjudanden, information eller tjänster som är skräddarsydda för dina intressen och preferenser. De kan också komma att användas för att utveckla och förbättra dina AbbVie Relationer. I vissa fall samlar vi in dina Personuppgifter med ditt samtycke. I andra fall samlar vi in denna information för vårt berättigade yrkesmässiga intresse av att optimera och anpassa AbbVie Relationer.

Företags- och produktadministration och förbättring

För att upptäcka nya fakta som kan hjälpa AbbVie att bättre förstå kunders behov och förbättra, utveckla samt utvärdera produkttjänster, material, program och behandlingar analyserar AbbVie dina Personuppgifter med stöd av sitt berättigade intresse av verksamhets- och produktförbättringar.

Efterlevnad av lagar och regler

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter för att efterleva lagar och regler, inklusive de som är kopplade till säkerhetsövervakning. Vi kan också använda Personuppgifter för att övervaka efterlevnaden av våra policyer och procedurer, för förebyggande av bedrägeri och för att utreda och åtala användare som bryter mot våra regler eller som uppvisar ett beteende som är olagligt eller skadligt för andra eller andras egendom.

Hur vi kan komma att lämna ut Personuppgifter

Vi delar i allmänhet Personuppgifter med tredje parter för de yrkesmässiga och kommersiella ändamålen som beskrivs nedan. Vi säljer inte Personuppgifter till tredje parter. Genom att klicka på de relevanta länkarna kan du få ytterligare information om hur vi delar Personuppgifter för online-interaktioner, jobbansökningar, sjukvårdspersonal och patient- och kundprogram.

Dotterbolag och leverantörer

Vi har förbindelser med olika leverantörer, inklusive våra dotterbolag, som hjälper oss att bedriva vår verksamhet och för vilka det kan krävas tillgång till dina Personuppgifter för att de ska kunna tillhandahålla tjänster åt AbbVie. Vi kräver att de hanterar dina Personuppgifter som samlats in via AbbVie Relationer i enlighet med lämpliga avtalsrättsliga integritets- och säkerhetsbestämmelser.

Affärs- och forskningspartners

Vi kan komma att samarbeta med andra företag och offentliga samt privata organisationer för att tillhandahålla gemensamma eller gemensamt märkta produkter, innehåll eller tjänster. Du bör vara medveten om att i sådana fall kan den relevanta partnerns integritetspolicy också vara tillämplig i tillägg till denna Integritetspolicy, och i begränsade fall kan det finnas en gemensam integritetspolicy.

När det gäller gemensamt märkta formulär och sidor kommer både AbbVies logga och samarbetspartnerns logga att visas. För att få tillgång till gemensamt märkta tjänster kan du behöva fylla i ett registreringsformulär och denna registreringsinformation kan komma att delas med AbbVies samarbetspartners. Du bör läsa samarbetspartnerns integritetspolicy eftersom den till viss del kan skilja sig ifrån vår.

Utöver detta kan vi även komma att lämna ut Personuppgifter till våra externa revisorer, advokater, ekonomer eller liknande professioner baserat på vårt berättigade intresse av att bedriva vår verksamhet och våra skyldigheter att efterleva tillämpliga lagar och regler.

Utlämnande för legala skyldigheter, till myndigheter och för produktsäkerhet

Om du kontaktar AbbVie angående din upplevelse av att använda våra produkter kan vi komma att använda informationen som du lämnar till oss för att lämna in våra rapporter till U.S. Food and Drug Administration, andra liknande hälso- och läkemedelsmyndigheter runt om i världen eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Vi kan också komma att använda informationen för att kontakta din förskrivande läkare för att följa upp oförutsedda händelser som involverar användningen av vår produkt.

I vissa begränsade fall kan vi behöva lämna ut dina Personuppgifter för att fullgöra en rättslig skyldighet, process eller begäran och för skäl av allmänt intresse, till exempel för att fullgöra rapporteringsskyldigheter till våra regulatoriska myndigheter gällande våra produkters säkerhet, som svar på en stämningsansökan eller för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav på brottsbekämpning.

Utlämnande till efterföljande ägare eller verksamhetsutövare

Vi kan komma att överföra dina Personuppgifter till en efterträdande enhet till följd av en fusion, sammanslagning eller annan omorganisation, till en köpare av hela eller delar av våra tillgångar, eller i enlighet med ett finansiellt avtal eller ett gemensamt marknadsföringsavtal. De Personuppgifter som vi har om dig kan komma att överföras till parter i transaktionen baserat på vårt berättigade intresse av att förbereda och fullfölja transaktionen. Efterträdande enhet ska vara bunden av rimligen liknande bestämmelser och villkor som i denna Integritetspolicy.

Ytterligare information för online-interaktioner och
cookies (kakor)

Vi kan komma att samla in ytterligare kategorier av Personuppgifter kopplade till dina online-interaktioner med oss, såsom beskrivs i detta avsnitt. Vi använder, delar och lämnar också ut dina Personuppgifter för de ytterligare ändamål som beskrivs i det här avsnittet. De kategorier av Personuppgifter och de ändamål för användning och utlämnande som beskrivs i detta avsnitt gäller utöver vad som annars beskrivs om insamling, användning och utlämnande av Personuppgifter i denna Integritetspolicy.

Detta avsnitt beskriver också hur vi använder cookies samt andra datainsamlingstekniker och hur du kan hantera cookies som inte är nödvändiga för våra webbplatser och mobila applikationer.

Personuppgifter som kan komma att samlas in automatiskt genom våra webbplatser och mobila applikationer

Vi kan komma att samla in följande kategorier av Personuppgifter när du använder våra webbplatser och mobila applikationer.

IP-adress

När du besöker vår webbplats kan vi komma att registrera din dators eller annan elektronisk utrustnings IP-adress. En IP-adress identifierar den elektroniska enhet som du använder för att få tillgång till webbplatser, vilket gör det möjligt för oss att bibehålla kommunikationen med din enhet och anpassa innehållet.

Cookies och andra informationsinsamlingsteknologier

Vi samlar automatiskt in information genom dina online-interaktioner med oss via spårning och datainsamlingstekniker såsom cookies, web beacons och pixlar, APIs, webbtjänster, scripts, verktyg för webbläsaranalyser och serverloggar. En ”cookie” är en unik numerisk kod som överförs till din dator för att spåra dina intressen och för att känna igen dig när du besöker vår webbplats nästa gång. En ”web beacon” (även känd som en pixel tag) är en transparent grafisk bild placerad på en webbplats, i e-post eller i reklam som möjliggör monitorering av till exempel vad användaren gör på webbplatsen och datatrafiken, inklusive insamlingen av data om de webbplatser och mobila applikationer som du besökte före och efter du besökte vår webbplats eller mobila applikation. För att lära dig mer om cookies och andra datainsamlingstekniker kan du besöka allt om cookies.

De typer av cookies som vi använder kan delas in i följande kategorier:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att en webbplats centrala funktioner ska fungera.
 • Funktionella cookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att analysera användningen av webbplatsen för att utvärdera och förbättra den. De används också för att ge en bättre användarupplevelse, till exempel för att mäta interaktionen med ett visst innehåll eller för att komma ihåg inställningar.
 • Marknadsföringscookies: Dessa cookies används för att visa dig annonser som är mer relevanta för dig. Vi kan komma att dela den här informationen med annonsörer eller använda den för att bättre förstå dina intressen. Till exempel kan marknadsföringscookies komma att användas för att dela information med annonsörer så att de annonser som du ser i större utsträckning är relevanta för dig, för att tillåta dig att dela vissa webbplatser med sociala nätverk eller för att tillåta dig att kommentera på vår webbplats.

Om du vill se en detaljerad lista över de cookies som vi använder på vår webbplats, inklusive de tredje parter som placerar cookies på vår webbplats, specifika cookies och en cookies livslängd, vänligen klicka på ”inställningar för cookies ”. Om cookiens livslängd inte framgår av cookie inställningarna använder vi en förinställd livslängd på tretton (13) månader, såvida inte en kortare tidsperiod krävs enligt lag. Du kan också använda cookie inställningarna för att avstå från en cookie kategori som inte är nödvändig.

Utöver inställningarna för cookies kan du inaktivera cookies via din webbläsare. Vänligen notera att vissa cookies är nödvändiga för att vår
webbplats ska fungera, och genom att radera eller inaktivera dem i din webbläsare minskar webbplatsens funktionalitet.

Om du vill använda din webbläsare istället för våra inställningar för cookies för att avstå från Google Analytics eller Adobe Analytics spårningscookies kan du installera Google Analytics opt-out browser add-on och opt-out of Adobe Analytics.

Mobilspårning

Vissa AbbVie Relationer finns tillgängliga som antingen mobilapplikation eller mobil webbplats som du kan använda på din mobila enhet. Om du använder en mobil enhet för att få tillgång till och använda AbbVie Relationer kan vi komma att samla in följande mobilspecifika information utöver den information som beskrivits ovan: enhetens ID eller reklam-ID, typ av enhet, hårdvarutyp, MAC-adress (Media Access Control), IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity), versionen av ditt mobila operativsystem, plattformen som används för att få tillgång till eller ladda ned AbbVies webbplatser och applikationer (t.ex. Apple, Google, Amazon, Windows), platsinformation och användarinformation om din enhet och din användning av AbbVie Relationer.

Hur vi kan komma att använda Personuppgifter genom online-interaktioner

Utöver de användningsområden som beskrivits separat i denna Integritetspolicy kan vi också komma att använda dina Personuppgifter som vi samlat in online för de ytterligare ändamål som anges i detta avsnitt.

Anpassad användarupplevelse

Vi kan komma att använda din IP-adress och de Personuppgifter som vi erhåller automatiskt genom användandet av cookies eller liknande spårningstekniker för att göra det enklare för dig att använda och navigera på våra webbplatser och mobila applikationer, hjälpa dig att registrera dig och logga in, anpassa innehållet genom att förutse vilken typ av information och tjänster som kan intressera dig och anpassa samt förbättra våra interaktioner med dig genom att göra den information som vi tillhandahåller mer relevant för dig. Vi kan också komma att lägga till din webbplatsanvändardata i den allmänna profil som vi har om dig i syfte att göra dina AbbVie Relationer till en mer personlig upplevelse. När vi skickar e-post till dig kan vi komma att placera en web beacon eller liknande spårningsteknik i mailet för att få reda på om din enhet kan ta emot HTML-mail eller för att samla in data huruvida mailet eller en bilaga eller länk i mailet har öppnats. Vi använder denna information för att fastställa och dokumentera om en viss del av vår kommunikation var mer relevant för dig.

I vissa fall samlar vi in dessa Personuppgifter med ditt samtycke. I andra fall samlar vi in den här informationen baserat på vårt berättigade yrkesmässiga intresse av att optimera och anpassa din användarupplevelse.

Digitala analyser och förbättringar

Vi kan komma att använda de Personuppgifter som du tillhandahåller oss och den information som vi samlar in automatiskt genom cookies
och liknande spårningstekniker för att övervaka användartrafikmönster och preferenser. Vi kan också komma att spåra e-post kommunikation genom web beacons eller liknande spårningsverktyg i e-post för att framställa aggregerad statistik och rapporter för att analysera effektiviteten av, samt förbättra våra marknadsföringskampanjer.

Vi samlar in den här informationen baserat på vårt berättigade yrkesmässiga intresse av säkerhet, förbättring, analyser och optimering av AbbVie Relationer.

Analyser av sociala medier

Vi kan också komma att analysera offentliga källor, som till exempel webbplatser och sociala medier, för att övervaka, analysera och förbättra vår förståelse av interaktioner med och visningar av våra produkter, tjänster och events. AbbVie och dess leverantörer kommer att respektera de integritetspolicyer och de villkor som gäller för sådana källor i samband med sådana aktiviteter.

Tell-a-friend funktioner

Vi kan komma att erbjuda ”tell-a-friend” funktioner på våra sidor. Om du väljer att använda den funktionen kommer vi att samla in din väns kontaktinformation. Vi kommer automatiskt att skicka e-post till din vän med den information som du har angivit eller bjuda in din vän att besöka vår sida. Vi använder dessa Personuppgifter som du tillhandahåller som en del av ”tell-a-friend” funktionen enbart för att kunna skicka e-posten.

Hur dina personuppgifter kan komma att delas genom online-interaktioner

Utöver de typer av utlämnanden av Personuppgifter som beskrivits separat i denna Integritetspolicy kan vi också komma att dela Personuppgifter online för de ytterligare ändamål som beskrivs i detta avsnitt.

Annonsering från tredje part och online beteendeannonsering

Vi kan komma att rikta online reklam för AbbVies produkter och tjänster, som är skräddarsydd för dig på tredje parts webbplatser och mobiltjänster, som kan komma att baseras på de Personuppgifter som du tillhandahåller oss eller en tredje parts webbplats som du besöker, eller på din webbläsaraktivitet, köp eller intressen. Vi kan komma att dela viss information om din enhet som vi har erhållit genom cookies eller andra datainsamlings- och spårningstekniker baserat på dina AbbVie Relationer med våra reklamleverantörer.

Vissa AbbVie Relationer deltar i online beteendeannonsering (detta kallas ibland också riktad annonsering eller intressebaserad
annonsering). Du kan identifiera dessa webbplatser genom länken ”Alternativ för annonsering” i reklamen. Våra marknadsföringspartners kan komma att placera ut och använda cookies på våra webbplatser och på tredje parts webbplatser för att samla in Personuppgifter om dina aktiviteter för att kunna rikta reklam till dig som är baserad på dina intressen. När en AbbVie online beteendeannons riktas till dig kommer du att se en ikon där det står ”annonsalternativ” (Ad Choices). Om du klickar på ikonen eller länken kommer du att komma till en webbplats där du kan hantera eller avstå från användningen av information om din webbläsarhistorik som används för att skicka online beteendeannonser. Om du avstår kommer du fortfarande att kunna se annonser online, inklusive annonser från AbbVie som är baserade på annan information (t.ex. baserade på innehållet på den sida som visas istället för din tidigare aktivitet). I vissa fall kan tredje partsannonsörer fortsätta att samla in information om din webbläsaraktivitet, men de kommer inte att använda informationen för att rikta reklam till dig som är baserad på din tidigare webbläsaraktivitet. Du kan också avstå nu genom att klicka här.

Du kan också avstå från viss online beteendeannonsering på Digital Advertising Alliance's consumer choice tool och Network Advertising Initiative’s tool.

En del webbläsare kan överföra ”spåra ej” signaler till webbtjänster som din webbläsare kommunicerar med. När denna Integritetspolicy träder i kraft finns det fortfarande ingen branschstandard som anger hur dessa signaler ska besvaras och därför besvarar AbbVie inte dessa signaler för tillfället. Du kan dock avstå från annonsörer som använder din webbläsarhistorik för att rikta online beteendeannonser på så sätt som beskrivs ovan.

Länkar till tredje parts webbplatser och sociala medier plugin 

Denna Integritetspolicy gäller enbart för AbbVie Relationer kopplade till denna Integritetspolicy och är inte tillämplig på tredje parts webbplatser till vilka AbbVie relationer kan länka, inklusive utomstående webbplatser och reklam från tredje parter. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom de integritetspolicyer som tillhandahålls av tredje part innan du förser dem med Personuppgifter.

AbbVie Relationer kan komma att använda sociala medier plugins (t.ex. Facebook ”Gilla”-knappen och ”Dela på Twitter”-knappen) för att göra det enkelt för dig att dela information med andra. När du besöker våra
webbplatser som en del av AbbVie Relationer kan operatören av plugin och plattformen för det sociala mediet komma att placera en cookie på din enhet som gör det möjligt för operatören att få ta del av dina Personuppgifter, vilket gör det möjligt för operatören att känna igen de individer som tidigare har besökt våra webbplatser. Om du är inloggad på ett socialt media (t.ex. Facebook, Twitter) samtidigt som du är inne på vår webbplats är det genom en sådan plugin möjligt för det sociala mediet att ta emot information om att du har besökt vår webbplats. En sådan plugin gör det också möjligt för det sociala mediet att dela information om dina aktiviteter på vår webbplats med andra användare av det sociala mediet. Dessa delningsinställningar hanteras av det sociala mediet och du bör ta del av deras integritetspolicyer för att få information om deras rutiner för integritetsskydd och informationsdelning.

Ytterligare information för boende i Kalifornien

Om du bor i Kalifornien så har du vissa rättigheter vad gäller AbbVies användning och utlämnande av dina Personuppgifter. Dessa specifika integritetskrav som inte beskrivs i andra avsnitt beskrivs här.

I enlighet med reglerna för insamling som beskrivs i denna Integritetspolicy kan vi komma att samla in vissa kategorier och specifika delar av Personuppgifter antingen från dig eller från tredje part. Vi samlar in, använder och lämnar ut Personuppgifter för yrkesmässiga och kommersiella ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. AbbVie säljer inte Personuppgifter. AbbVie tar också emot och kan komma att dela avidentifierad hälsoinformation från vårdgivare och vårdplaner som är föremål för Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“HIPAA”) med sina samarbetspartners. Hälsoinformationen som AbbVie tagit emot var avidentifierad enligt HIPAA:s ”safe harbor”-metod, vilket innebär att vissa direkta kännetecken togs bort från informationen, eller HIPAA:s ”expert determination method”, vilken innebär att en kvalificerad statistiker har gått igenom hälsoinformationen som delats med AbbVie och bekräftat att det endast finns en väldigt liten risk för att en individ kan identifieras genom den kvarvarande informationen.

Som boende i Kalifornien har du rätt att begära:

 • Information om vilka Personuppgifter som AbbVie har samlat in, använt och lämnat ut om dig under de senaste 12 månaderna. Detta innefattar:
  • De kategorier av Personuppgifter som samlats in
  • De kategorier av källor från vilka dina Personuppgifter samlats in
  • De yrkesmässiga eller kommersiella ändamål för vilka AbbVie samlat in dina Personuppgifter
  • De kategorier av Personuppgifter som lämnats ut för ett yrkesmässigt eller kommersiellt ändamål
  • De kategorier av tredje parter som AbbVie har delat dina Personuppgifter med       
 • De specifika Personuppgifter som AbbVie har samlat in om dig de senaste 12 månaderna.           
 • Att få dina Personuppgifter raderade.

Om du som boende i Kalifornien utövar någon av dina rättigheter kommer inte AbbVie att behandla dig annorlunda genom att erbjuda dig andra priser eller produkter eller genom att tillhandahålla dig en annan nivå eller kvalité på våra produkter enbart baserat på denna förfrågan. En del AbbVie Relationer kan dock kräva att du samtycker till att dina Personuppgifter delas med AbbVie för att tillhandahålla tjänsten eller för att tillåta oss att använda eller lämna ut dina Personuppgifter för att tillhandahålla AbbVie Relationer. När du utövar din rätt att få dina Personuppgifter raderade kan det innebära att du inte får tillgång till vissa delar av AbbVie Relationer som kräver dina Personuppgifter för att utföra tjänsten.

Vänligen se Dina rättigheter och val om du eller din auktoriserade representant har frågor eller vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs i det här avsnittet. När du har skickat din förfrågan kommer vi att använda den information vi har för att verifiera din identitet (och din representants identitet i tillämpliga fall) och para ihop de eventuella Personuppgifter som vi har samlat in om dig med din verifierade identitet. Verifikationsprocessen kan innefatta en förfrågan om ytterligare information för att bekräfta din identitet eller din representants identitet, eller för att erhålla bevis om att du har gett din representant tillstånd att agera å dina vägnar. Om verifikationsprocessen lyckas kommer vi att besvara din förfrågan inom den tid och på det sätt som krävs enligt lag. Om vi inte kan verifiera din och/eller din representants identitet eller erhålla bevis om att du gett tillstånd till din representant att agera å dina vägnar kommer vi att försöka kontakta dig för att informera dig om detta.

Ytterligare information för jobbsökande

Om du har sökt ett jobb hos AbbVie kan de Personuppgifter som skickats in med din ansökan bland annat innefatta ditt CV, tidigare arbeten, utbildning och annan bakgrundsinformation, körkort, personnummer eller annan identifikation (som krävs eller tillåts av nationell lag), personligt brev, licenser, erhållna tillstånd och certifikat, referenser och eventuell annan information som du väljer att tillhandahålla (t.ex. anställningspreferenser, inställning till omplacering, priser eller professionella medlemskap). Denna information kan antingen komma från dig, en rekryterare, dina referenser, tidigare arbetsgivare eller utbildningsinstitutioner.

För att se till att kravet på jämlika anställningsmöjligheter efterlevs kan vi i enlighet med gällande lagstiftning komma att fråga våra sökanden om deras etniska ursprung, kön, om de tjänstgjort i militären (veteran status) och om de har något funktionshinder. Om det inte specifikt efterfrågas eller krävs enligt lag ber vi dig att inte lämna sådan information som kan komma att klassificeras som känsliga uppgifter enligt gällande lag. Känsliga uppgifter innefattar information om ras, hudfärg, religion, etnicitet, nationalitet/nationellt ursprung, ålder, könsidentitet, sexuell läggning, civilstånd, medicinsk information eller hälsoinformation (inklusive fysiska och mentala hinder eller graviditet), genetiska eller biometriska uppgifter, politisk eller filosofisk åskådning, politisk eller facklig tillhörighet, militär status (veteran status), fotografier, bakgrundskontrollinformation, juridisk information såsom belastningsregister, information om rättsliga eller administrativa processer eller annan rättsligt skyddad status.

Personuppgifter kommer att behandlas baserat på vårt berättigade intresse av att behandla din jobbansökan och utvärdera din kandidatur och dina kvalifikationer, samt kolla dina referenser. Efter att du har fått ett anställningserbjudande kan vi också komma att efterfråga ditt belastningsregister och utföra en bakgrundskontroll när det är tillåtet enligt lag. Vi kan också komma att behandla Personuppgifter i din ansökan för regulatoriska, regelefterlevnad och legala ändamål i enlighet med denna Integritetspolicy. Personuppgifter kan också komma att användas för ytterligare administrativa ändamål, inklusive aggregerad administrativ rapportering, intern utbildning och för vad som generellt sett krävs för att bedriva vår verksamhet.

Vi kan komma att dela uppgifterna i din ansökan med rekryterare, konsulter, advokater, bakgrundskontrolltjänster och våra dotterbolag.

Ytterligare information för sjukvårdspersonal

Om du är sjukvårdspersonal kan vi komma att samla in ytterligare kategorier av Personuppgifter såsom beskrivs i detta avsnitt. Vi använder och lämnar också ut Personuppgifter för de övriga ändamål som beskrivs i detta avsnitt. De kategorier av insamlade Personuppgifter och ändamålen för användning och utlämnande som beskrivs i detta avsnitt gäller utöver annan insamling, användning och utlämnande som beskrivs separat i denna Integritetspolicy.

Ytterligare Personuppgifter som AbbVie kan komma att samla in om sjukvårdspersonal

Om du är sjukvårdspersonal kan vi komma att samla in dina Personuppgifter direkt från dig eller från tredje part, till exempel från den organisation där du arbetar, allmänt tillgängliga källor, interaktioner med AbbVie (inklusive källor online) och genom deltagande i initiativ som AbbVie sponsrar eller stödjer, såsom sponsrad klinisk forskning och utvecklingsaktiviteter, tredje parts databaser och rapporter över säkerhetsövervakning av händelser.

Vi kan komma att samla in följande ytterligare kategorier av Personuppgifter för sjukvårdspersonal:

 • Yrkesmässiga detaljer såsom CV eller andra dokument eller formulär som tillhandahålls oss direkt, verksamhetsställe, jobbtitel, kontaktuppgifter kopplade till arbetet, medicinsk specialitet, licensnummer, yrkeskvalifikationer och vetenskapliga aktiviteter (såsom tidigare erfarenhet av kliniska prövningar, aktivitet på sociala medier eller andra webbplatser, deltagande i tidigare eller pågående forskningsprojekt med oss eller andra företag), anknytningar till organisationer eller institutioner, publikationer av akademisk eller vetenskaplig forskning och artiklar och medlemskap i föreningar eller styrelser.
 • Personuppgifter som tillhandahållits för deltagande i initiativ som vi sponsrat eller stöttat, till exempel våra sponsrade kliniska forsknings- och utvecklingsaktiviteter, online eller fysiska seminarier om produktinformation, utbildningsevent och uppdateringar om klinisk information.
 • Detaljer om interaktioner med oss, till exempel vilken typ av möten som vi har arrangerat, ämnen som diskuterats, din kunskap om och frågor som du har haft om vår verksamhet och våra produkter, vilket material som vi har visat dig, återkoppling som du har tillhandahållit, samt dina åsikter om och rutiner för förskrivning, rutiner för dina patienter, diagnoser och sådan spårning som sker automatiskt vid online-interaktioner med oss.
 • Detaljer om betalningar och andra värdeöverföringar som vi får från dina interaktioner med AbbVie, vilket kan inkludera ditt skattenummer eller nationella ID-nummer (när det krävs eller är tillåtet enligt lag), bidrag till kostnader för utbildningsevent (t.ex. registreringsavgifter, rese- och boendekostnader) samt avgifter för tjänster, inklusive konsulttjänster.

Ytterligare användning och utlämnande av sjukvårdspersonals Personuppgifter

Vi använder och lämnar ut sjukvårdspersonals Personuppgifter för följande ytterligare ändamål:

 • För fullgörande av vårt avtal med dig om du eller din institution har ingått ett konsult-, service- eller annan typ av avtal med oss.
 • Baserat på vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster kan vi använda och lämna ut sjukvårdspersonals Personuppgifter för:
  • Hantering och förbättring av vår relation med dig, inklusive planering, organisering och granskning av våra samarbeten med dig och för att kontakta dig
  • Säkerställande av att vi tillhandahåller dig information som är relevant i förhållande till din expertis, intressen och preferenser
  • Rekrytering och utvärdering av lämpligheten i sjukvårdspersonals deltagande i kliniska prövningar, marknadsundersökningar och andra forskningsstudier
  • Utförande av marknads- och forskningsstudier i den offentliga och privata sektorn
  • Kommunikation med dig om våra produkter och program (som är föremål för ytterligare samtyckeskrav), informera dig om vetenskapliga program eller utbildningsprogram, administrera våra patientstödsprogram och ge dig tillgång i tillämpliga fall, besvara produktordrar och tillhandahålla produktprover
  • Forsknings- och analytiska ändamål för att utveckla och utvärdera våra produkter, tjänster, material och behandlingar
  • Intern redovisning och analyser i samband med våra interna policyer och regler, till exempel AbbVies uppförandekod
 • Baserat på våra rättsliga förpliktelser och på basis av allmänna intressen kommer vi att använda och lämna ut sjukvårdspersonals Personuppgifter för:
  • Säkerhetsövervakning, rapportering, granskning och besvarande av förfrågningar eller problem i förhållande till våra produkter
  • Efterlevnad av gällande lagar och regler, inklusive de krav som följer av industrins uppförandekoder om att samla in betalningar och annan information om värdeöverföringar till sjukvårdspersonal och offentliggörande av sådan information, till föremål för nationella samtyckeskrav för att publicera sådan information på ett sätt som identifierar sjukvårdspersonalen.

Ytterligare information för deltagare i patient- och
kundprogram

Vi kan komma att samla in ytterligare kategorier av Personuppgifter om deltagare i AbbVies patient- och kundprogram, inklusive patientstödsprogram och lojalitetsprogram, såsom beskrivs i detta avsnitt. Vi kan också komma att använda och lämna ut deltagares Personuppgifter för de ytterligare ändamål som beskrivs i detta avsnitt. De kategorier av insamlade Personuppgifter och de ändamål för användning och utlämnande som beskrivs i detta avsnitt gäller utöver annan insamling, användning och utlämnande som beskrivs separat i denna Integritetspolicy.

Ytterligare personuppgifter som AbbVie samlar in för patient- och kundprogram

Om du är deltagare i ett patient- eller kundprogram kan vi komma att behandla följande ytterligare kategorier av Personuppgifter om dig, som vi erhållit direkt från dig eller från din sjukvårdspersonal, sjukförsäkringsbolag och anknutna tredje parter:

 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, telefonnummer och andra uppgifter
 • Personliga uppgifter, till exempel namn, födelsedatum och kön
 • Information som samlats in eller skapats om din användning av våra program och tjänster
 • Finansiell information hänförlig till kvalificering till olika inkomstbaserade program och program för finansiellt stöd, inklusive ditt personnummer eller annat nationellt identifikationsnummer (när det är tillåtet eller krävs enligt lag)
 • Känsliga uppgifter, till exempel hälsouppgifter kopplade till din sjukdom eller ditt tillstånd, sjukdomshistoria, behandlingar, anledning till avbrott, information om hanteringen av sjukdomen och försäkringsskydd och fördelar kopplade till din användning av våra produkter

 Ytterligare användning av uppgifter inom ramen för patient- och kundprogram

Med ditt samtycke använder vi och lämnar ut dina Personuppgifter inom ramen för ditt deltagande i programmet för att administrera och hantera programmet, inklusive anpassning av programmet efter dina behov, leverans av produkter och tjänster, administrering av lojalitetsprogram, påminnelser om att ta din produkt enligt förskrivning eller att få påfyllning av din produkt och för att tillhandahålla programsupport, kommunikation och material hänförliga till din behandling och programmet. Vi kan också komma att kontakta din läkare för att få säkerhetsinformation om läkemedel och informera sjukvårdspersonal om din medicin och ditt deltagande i ett program.

Baserat på våra rättsliga förpliktelser och på basis av allmänna intressen kan vi komma att använda dina Personuppgifter i våra program för säkerhetsövervakning, rapportering, granskning och besvarande av frågor eller problem i förhållande till våra produkter, samt för att efterleva tillämpliga lagar och regler.

Vi kommer också att använda dina Personuppgifter som inte är direkt hänförliga till dig för kompatibla ändamål för analys, forskning och publikationer, inklusive för att utvärdera, utveckla och förbättra AbbVies program och tillhörande tjänster, produkter och mediciner.

Barns integritet

AbbVie samlar inte medvetet in Personuppgifter direkt från någon som är under 13 år. Alla AbbVie Relationer som stöttar barn riktar sig endast till och kommuniceras endast med föräldrar och vårdnadshavare. Om du som förälder eller vårdnadshavare får reda på att ditt barn har tillhandahållit oss Personuppgifter kan du kontakta oss genom att använda någon av metoderna i Dina rättigheter och val så kommer vi att samarbeta med dig för att lösa problemet.

Våra kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller andra frågor om integritet kan du när som helst kontakta oss eller vårt globala integritetskontor genom att använda kontaktinformationen nedan. Du kan också avstå från eller avsluta våra program eller tjänster.

Vänligen skicka in din begäran eller förfrågan här. Du kan också kontakta oss genom att klicka på denna kontaktlänk, genom att använda kontaktuppgifterna som finns i vår mobila applikation, genom att maila oss på privacyoffice@abbvie.com, eller genom att ringa oss avgiftsfritt på 1-800-255-5162. Alternativt kan du skicka ett brev till adressen nedan:

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

Vänligen inkludera den e-postadress som användes när du registrerade dig hos oss (i tillämpliga fall), den webbplatsadress, mobila applikation eller det specifika program till vilket du tillhandahållit dina Personuppgifter (t.ex. AbbVie.com) samt en detaljerad beskrivning av din begäran när du kontaktar oss. Ange ”Begäran om radering” eller ”Begäran om ändring/rättelse” i ämnesraden om du kontaktar oss via e-post och vill att vi ska radera, ändra eller rätta dina Personuppgifter. Vi kommer att besvara alla rimliga förfrågningar i tid och vi kan komma att behöva bekräfta din identitet ytterligare för att behandla vissa förfrågningar.

Dina rättigheter och val

Enligt gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt att begära tillgång till och/eller rättelse, blockering eller radering av dina Personuppgifter, att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, att när som helst återkalla ditt samtycke (detta kommer inte att påverka lagligheten av tidigare behandling), eller att invända mot användning av dina Personuppgifter. Om vi inte har möjlighet att ge dig den information som du har efterfrågat eller utföra den ändring som du begär kommer vi att förklara varför. Enligt nationell rätt kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet.

Du kan ha rätt att invända mot sådana behandlingar som baseras på våra berättigade intressen som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Datasäkerhet och lagring

AbbVie upprätthåller lämpliga tekniska, administrativa och fysiska kontroller för att rimligen skydda Personuppgifter som samlas in via AbbVie Relationer. Det finns dock alltid en viss risk för att en obehörig tredje part fångar upp en Internetöverföring eller att någon hittar ett sätt att ta sig igenom våra säkerhetssystem. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du överför Personuppgifter via Internet, särskilt hälsorelaterad information. Eftersom vi inte kan garantera att obehöriga tredje parter inte får tillgång till dina Personuppgifter måste du alltid väga in både fördelar och risker innan du skickar in Personuppgifter till oss.

Vi kommer endast att behålla dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte annat krävs enligt tillämplig lag. De kriterier som används för att fastställa vår lagringsperiod inkluderar (i) den tid vi har en pågående AbbVie Relation med dig; (ii) om det finns ett rättslig krav eller en bästa praxis för lagring som vi är föremål för; och (iii) om lagring är nödvändigt mot bakgrund av en process eller regulatoriska utredningar.

Internationella överföringar av Personuppgifter

Vi kan komma att överföra Personuppgifter internationellt såsom beskrivs i detta avsnitt.

Företagsinterna överföringar

Personuppgifter kan komma att överföras och behandlas av och inom AbbVie Inc. i USA, moderbolaget till AbbVie, och dess dotterbolag i andra länder. Se vår senaste ”SEC filing” här och här för en komplett lista över AbbVie Inc.’s dotterbolag och deras jurisdiktioner. För att säkerställa en tillfredsställande skyddsnivå för Personuppgifter har AbbVie flera företagsinterna dataöverföringsavtal som är baserade på EU:s standardkontrakt för överföring av Personuppgifter och som är tillämpliga på överföringar av Personuppgifter inom AbbVie Inc. och dess dotterbolag världen över. För att få kopior på dessa avtal kan e-post skickas till privacyoffice@abbvie.com.

Överföringar till säljare, leverantörer och affärspartners

Personuppgifter kan också komma att överföras till och behandlas av våra säljare, leverantörer och affärspartners i andra länder. Internationella överföringar av Personuppgifter till tredje parter, inklusive utanför EES, kommer att ske i enlighet med internationella dataöverföringsrestriktioner och krav som gäller enligt dataskyddslagstiftningen, inklusive när det är lämpligt genom användande av EU:s standardkontrakt för överföring av Personuppgifter till personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden.

Global tillgång till våra webbplatser

Denna webbplats ägs och administreras av AbbVie i USA. Om du besöker webbplatsen från ett annat land än USA kommer din kommunikation med oss resultera i att dina Personuppgifter överförs över internationella landsgränser. Vi kommer endast att behandla dina Personuppgifter med ditt samtycke, för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss, för att efterleva rättsliga förpliktelser eller då vi har ett berättigat intresse. Dessa berättigade intressen inkluderar administrativa aktiviteter och att uppfylla dina förfrågningar.

Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi kommer endast att använda dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i den Integritetspolicy som gällde då Personuppgifterna samlades in. Vi förbehåller oss dock rätten att, med förbehåll för eventuella samtyckeskrav, när som helst ändra villkoren i denna Integritetspolicy. Eventuella ändringar i denna Integritetspolicy kommer omedelbart att publiceras på denna sida tillsammans med ett nytt datum för dess ikraftträdande överst på sidan. Vi uppmuntrar dig att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att se om några ändringar har gjorts. Eventuella Personuppgifter som samlas in genom din fortsatta användning av AbbVie Relationer kommer att hanteras i enlighet med den nuvarande publicerade Integritetspolicyn.