AbbVies webbaserade sekretesspolicy

Gäller från 25 maj 2018

Denna webbaserade Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) förklarar hur AbbVie AB (“AbbVie”) hanterar personlig data som samlas in och erhålls från användare genom formulär, webbsidor, mobila sidor, mobila appar och andra digitala och icke-digitala tjänster och produkter som kontrolleras av AbbVie och som hänvisar till denna Sekretesspolicy (allmänt kallade “AbbVie-tjänster”).

Sammanfattning

Denna sammanfattning ger en kort överblick över vår Sekretesspolicy. Vänligen läs hela vår Sekretesspolicy nedan för mer detaljerad information.

Information vi samlar in

Hur vi använder din information

När vi delar din information

Dina sekretessval

Säkerhet

Att nå våra webbplatser globalt

Förändringar i vår sekretesspolicy

Information vi samlar in

Klicka här för mer information »

AbbVie samlar in följande typer av information genom AbbVie-tjänster:

 • Information du tillhandahåller. Personlig data och hälsodata du tillhandahåller när du registrerar dig för våra produkter och tjänster, svarar på frågeformulär eller enkäter, eller kontaktar AbbVies kundtjänst.
 • Information som samlas in automatiskt. Din IP-adress och anonymiserad information om din användning av AbbVie-tjänster kan samlas in automatiskt med spårningsteknik, till exempel cookies. Din webbläsares programvara kan ställas in för att inte tillåta cookies. Cookies kan dock ge dig möjlighet att använda några av webbplatsens viktiga funktioner, vilket kanske inte fungerar om du inte tillåter cookies.
 • Information som samlas in från andra källor. Vi kan också kombinera information om dig från AbbVie-tjänster, information insamlad offline eller från externa parter.

Hur vi använder din information

Klicka här för mer information »

AbbVie använder den information vi samlar in för flera ändamål, främst:

 • Att förse dig med AbbVies program och tjänster enligt dina önskemål.
 • Att anpassa och förbättra din upplevelse av AbbVie-tjänster.
 • Att förbättra våra produkter och AbbVie-tjänster och andra interna affärsmässiga syften.

När vi delar din information

Klicka här för mer information »

AbbVie säljer eller avslöjar inte dina personuppgifter till utomstående tredje part utan ditt samtycke, förutom:

 • Till dotterbolag och tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla tjänster och information på våra webbplatser, inklusive marknadsföring och annonsering på nätet, och för att stödja vår affärsverksamhet. Vi kräver att dessa parter hanterar personuppgifter i enlighet med lämpliga avtalsbestämmelser om integritet och säkerhet och denna Sekretesspolicy.
 • Till ett annat företag i samband med försäljning eller överföring av en av våra produktlinjer eller avdelningar, som inkluderar de tjänster som tillhandahålls genom en eller flera av AbbVie-tjänster.
 • Till styrande tillsynsmyndigheter eller på annat sätt som kan vara nödvändigt för AbbVie för att efterleva en rättslig skyldighet eller begäran.

Dina sekretessval

Klicka här för mer information »

Du kan kontakta oss när som helst om du har frågor om denna Sekretesspolicy eller de personuppgifter vi sparar om dig. Vänligen begär information om dina personuppgifter här.

Alternativt kan du skicka ett brev till Mainzer Straße 81, DE - 65189 Wiesbaden, Tyskland (referens: EU DPO).

Säkerhet

Klicka här för mer information »

AbbVie upprätthåller lämpliga kontroller och tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda och säkra personuppgifter, men när du delar personuppgifter online finns det alltid risk för att en obehörig tredje part kan få tillgång till din information.

Att nå våra webbplatser globalt

Klicka här för mer information »

Överföringen av personuppgifter mellan AbbVie AB, dess moderbolag AbbVie Inc. i USA och andra AbbVie-bolag regleras av AbbViea Inter-Affiliate Data Transfer Avtal, som bygger på EUa-modellavtal för dataöverföringar till personuppgiftsansvariga.

Förändringar i vår sekretesspolicy

Klicka här för mer information »

Kontrollera denna Sekretesspolicy regelbundet, eftersom vi kan ändra eller uppdatera delar av denna Sekretesspolicy från tid till annan, med förbehåll för eventuella krav på samtycke. Alla eventuella förändringar kommer att uppdateras på denna sida, liksom ett nytt giltighetsdatum överst på sidan.

AbbVie online sekretesspolicy

Gäller från 25 maj 2018

Denna Online Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) förklarar hur AbbVie AB (“AbbVie”) hanterar personlig data som samlas in och erhålls från
användare genom formulär, webbsidor, mobila sidor, mobila appar och
andra digitala och offline-tjänster och produkter som kontrolleras av
AbbVie och som hänvisar till denna Sekretesspolicy (allmänt kallade
“AbbVie-tjänster”).

Olika typer av information som vi samlar in online

De typer av personuppgifter som vi kan komma att samla in och ta emot när du använder AbbVie-tjänster beskrivs i detta avsnitt och inkluderar både data som du lämnar till oss och data som vi samlar in automatiskt när du använder AbbVie-tjänster.

I den här Sekretesspolicyn avser “Personuppgifter” alla
uppgifter som är relaterade till dig som identifierad eller
identifierbar fysisk person. Exempel på Personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När dessa data kombineras med uppgifter om hälsa eller medicinsk status, benämner vi till den samlade informationen ”Hälsouppgifter.” Vi sparar dina Hälsouppgifter via AbbVie-tjänster endast med ditt samtycke eller om det krävs enligt lag.

Information du tillhandahåller

Du behöver inte registrera dig för en tjänst eller ett program för
att kunna ta emot en stor del av den tillgängliga informationen via
AbbVie-tjänster. Däremot är en del av vårt innehåll endast tillgängligt
för registrerade eller identifierade användare och kräver att du skapar
en profil eller tillhandahåller specifika uppgifter om dig själv för att
vi ska kunna tillhandahålla tjänsten.

Personuppgifter du anger vid registrering eller vid svar på enkäter

AbbVie samlar in personuppgifter som du anger på AbbVie-tjänster,
till exempel genom en anmälningsblankett för att registrera dig för
AbbVie-program och -tjänster, för att få marknadsföringsprodukter och
information, kontakta AbbVies kundservice eller svara på
AbbVie-frågeformulär eller enkäter. Dessa kan inkludera:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som till exempel din adress, telefonnummer eller e-postadress
 • Registreringsdata såsom ditt användarnamn och lösenord
 • Hälsorelaterade, försäkrings- och demografiska uppgifter, sådana som kräver ditt samtycke, i samband med ett patientstödsprogram, enkät eller frågeformulär
 • Inkomst- och demografiska uppgifter när du begär ekonomiskt stöd för en av våra produkter
 • Uppgifter om ersättning när du tillhandahåller en tjänst till AbbVie i egenskap av vårdgivare
 • Anställningar, utbildning och annan bakgrundsinformation när du söker anställning hos AbbVie
 • Yrkesmässig, klinisk praxis och utbildningsdata när du deltar i ett AbbVie-sponsrat program, forskning eller undersökning i egenskap av vårdgivare

Personuppgifter du anger vid annan kontakt med AbbVie

Du kan kontakta AbbVie för att ställa frågor, diskutera dina bekymmer
eller rapportera problem som berör våra produkter. Om du kommunicerar med eller begär information från AbbVie, kan du bli uppmanad att lämna din kontaktinformation samt eventuella hälsorelaterade och/eller personuppgifter som berör din fråga.

Data som kan komma att samlas in automatiskt

När du använder AbbVie-tjänster kan vi också komma att samla in viss användnings- och enhetsrelaterad data automatiskt enligt beskrivningen nedan.

IP Address

Vi kan komma att registrera Internet Protocol ( ”IP”)-adressen till din
dator eller annan elektronisk utrustning när du besöker AbbVie-tjänster. En IP-adress identifierar den elektroniska enhet som du använder för att komma åt sidorna, vilket gör det möjligt för oss att upprätthålla kommunikation med din dator när du navigerar i AbbVie-tjänster och anpassar innehållet.

Cookies och annan spårningsteknologi

Vi samlar också in information om din användning av AbbVie-tjänster
genom spårningstekniker såsom cookies och webbsignaler (webb beacons). En "cookie" är en unik numerisk kod som överförs till din dator för att spåra dina intressen och preferenser och att känna igen dig som återvändande besökare. En "webb beacon" är en genomskinlig grafisk bild som placeras på en webbplats, e-post eller annons som möjliggör övervakning av saker som användaraktivitet och webbplatsstrafik. Dessa  tekniker hjälper till att komma ihåg dina inställningar och låter oss ge dig innehåll och funktioner som sannolikt kommer att vara av största intresse för dig på grundval av de "clickstream" -data som visar dina tidigare aktiviteter på AbbVie-tjänster.

För spårning av webbplatsanalys använder vi Google Analytics, Adobe
Analytics och Twitter Analytics. Om du inte vill att dina data används
av Google Analytics kan du installera Google Analytics opt-out browser
add-on på Google Analytics opt-out sida.
Om du vill veta mer om cookies och annan spårningsteknik, inklusive hur du avaktiverar dem, besök http://youronlinechoices.eu/.
Observera att vissa cookies är avgörande för hur våra webbplatser
fungerar och om du tar bort eller avaktiverar dem kommer det att minska webbplatsens funktionalitet.

Mobil spårbarhet

Vissa AbbVie-tjänster finns antingen som mobila applikationer eller
mobila webbplatser som du kan använda på din mobila enhet. Om du
använder en mobil enhet för att komma åt och använda AbbVie-tjänster kan vi samla in följande mobilspecifika uppgifter utöver de andra data som beskrivs ovan: enhets- eller reklam-id, enhetstyp, typ av hårdvara, media access control ( ”MAC” )-adress, International Mobile Equipment Identity ("IMEI"), versionen på ditt mobila operativsystem, plattformen som används för att komma åt eller ladda ner AbbVie Tjänsten (t.ex. Apple, Google, Amazon, Windows), platsdata och användningsdata om din enhet och din användning av AbbVie-tjänsterna.

Data insamlad från andra källor

Vi kan komma att kombinera data om dig från ett
besök till en AbbVie Tjänst med data om dig från besök till andra
AbbVie-tjänster. Vi kan också komma att kombinera data om dig som samlas in via AbbVie-tjänster med data som vi har samlat in offline, liksom med data som tillhandahållits av tredje part.

Hur vi använder din information

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig de tjänster du
efterfrågar, kommunicera med dig, förbättra din upplevelse av AbbVies
Tjänster, förbättra våra produkter och tjänster och för andra interna
affärsändamål som beskrivs mer i detalj nedan.

Tillhandahålla program och tjänster enligt dina önskemål

If you choose to register for one of our services, we use the Personal Information that you provide through AbbVie Sites to respond to your questions, provide you the services you request and offer an optimal customer experience.

Marknadsföring

Du kan också välja att få marknadsföringsinformation från AbbVie, till
exempel erbjudanden om AbbVies produkter eller tjänster, inbjudningar att delta i undersökningar om våra produkter eller andra meddelanden och erbjudanden. I sådana fall kommer vi att använda dina kontakt- och andra personuppgifter för att skicka marknadsföringsinformation till dig. Du kan avstå från att få marknadsföringsinformation genom att följa instruktionen i det aktuella marknadsföringsmeddelandet.

Kundanpassad användarupplevelse

De personuppgifter du tillhandahåller kan användas för att skapa
anpassade erbjudanden, information eller tjänster som är anpassade till dina intressen och preferenser. Vi kan också använda din IP-adress och de data som vi erhåller automatiskt genom att använda cookies eller liknande spårningstekniker för att göra våra AbbVie-tjänster enklare att använda och navigera i, liksom att personifiera innehållet som tillhandahålls på AbbVie-tjänster genom att bedöma vilken information och vilka tjänster som kan vara av intresse för dig. I vissa fall samlar vi denna information efter att ha fått ditt samtycke. I andra fall samlar vi in denna information i enlighet med vårt legitima
affärsintresse för att optimera och anpassa användarupplevelser.

Affärs- och produktförbättringar

För att upptäcka nya fakta som kan hjälpa AbbVie att bättre förstå
kundernas behov och hjälpa till att förbättra, utveckla och utvärdera
produkttjänster, material, program och behandlingar analyserar AbbVie den information du har tillhandahållit i enlighet med AbbVies legitima intresse för affärs- och produktförbättringar.

Serviceanalyser och -förbättringar

Vi kan komma att använda den information du tillhandahåller och den
information vi samlar in automatiskt om din användning av AbbVie-tjänster för att övervaka trafikmönster och preferenser i enlighet med våra legitima affärsintressen för förbättring, analys och optimering av AbbVie-tjänster.

Användning och lagring av data

Vi kommer endast att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan, om det inte krävs av andra skäl enligt gällande lagar eller lagbestämmelser.

När vi delar dina uppgifter med tredje part

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part enligt nedan. Vi
säljer inte eller lämnar inte ut personuppgifter till tredje part för
deras egna marknadsföringssyften.

Annonsering genom tredje part och beteendebaserad onlineannonsering

Du kan förses med online-annonser på Abbvie-produkter och -tjänster på tredje parts webbplatser och mobila tjänster som är skräddarsydda för dig, till exempel på grundval av information som du lämnar till Abbvie eller en tredje parts webbplats du besöker, eller baserat på din surfaktivitet, inköp eller intressen. Dessa typer av skräddarsydda onlineannonser kan komma genom flera källor, till exempel följande:

 • Vi kan komma att dela din anonymiserade information som vi har fått från cookies och andra spårningstekniker på våra AbbVie-tjänster med våra reklamtjänsteleverantörer.
 • Vissa AbbVie-tjänster deltar i beteendeannonsering online (detta kallas också ibland reklammarknadsföring eller intressebaserad annonsering).  Våra annonsnätverkspartners kan komma att placera och använda cookies på AbbVies webbplatser och på andra webbplatser från tredje part för att samla in information om dina aktiviteter i syfte att tillhandahålla onlineannonser som är baserade på dina intressen.

Dotterbolag, återförsäljare och leverantörer

Vi har relationer med olika återförsäljare och leverantörer, inklusive våra dotterbolag, som hjälper oss att driva vår verksamhet och för vilka
det kan vara nödvändigt att ha tillgång till dina personuppgifter i
samband med att tillhandahålla tjänster till AbbVie. Vi kommer inte
tillåta dessa parter att använda dina personuppgifter i något syfte som
inte är relaterat till AbbVies affärsverksamhet och vi kräver att de
hanterar dina personuppgifter som samlats in via AbbVie-tjänsterna i
enlighet med gällande avtalsbestämmelser om integritet och säkerhet och denna Sekretesspolicy 

Webbplatser med delat varumärke

Vi kan samarbeta med andra företag för att ge dig innehåll eller
tjänster på gemensam basis eller med "delat varumärke". På en webbplats med delat‑varumärke kommer du att se både AbbVies logotyp och vår partners logotyp på skärmen. För att få tillgång till de tjänster som finns tillgängliga på en gemensam webbplats kan du behöva fylla i en ny online-anmälningsblankett, och denna registreringsinformation kan komma att delas med AbbVies samarbetspartner. Du bör läsa våra samarbetspartners individuella sekretesspolicyer eftersom de i vissa avseenden kan skilja sig från vår. Att läsa dessa policyer hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska lämna din information till en viss webbplats.

Produktrapporter

Om du kontaktar Abbvie angående din erfarenhet av användningen av en av våra produkter, kan vi använda den information som du lämnar för att avge rapporter till tillsynsmyndigheter i branschen och annat som krävs av oss enligt lag. Vi kan också använda informationen för att kontakta den ordinerande läkaren för att följa upp om en oväntad händelse som involverar användningen av vår produkt.

Juridiska rättigheter och skyldigheter

Vid vissa begränsade omständigheter kan AbbVie behöva avslöja dina
personuppgifter för att följa en laglig skyldighet eller förfrågan, till
exempel att uppfylla rapporteringsskyldigheter till våra styrande
tillsynsmyndigheter angående säkerheten på våra läkemedel eller i
samband med försäljning eller överföring av en av våra produktlinjer
eller avdelningar, vilket inkluderar de tjänster som tillhandahålls
genom en eller flera av AbbVie-tjänster. I sådana fall kommer vi att
vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i den mån det är
möjligt. Vi förbehåller oss också rätten att använda personuppgifter för
att utreda och åtala användare som bryter mot våra regler eller som
vidtar åtgärder som är olagliga eller skadliga för andra eller för
andras egendom.

Barns integritet

AbbVie samlar inte medvetet in eller använder personuppgifter direkt
från barn på AbbVie-tjänster. Vi tillåter inte medvetet barn att
beställa våra produkter, att kommunicera med oss eller att använda någon av våra onlinetjänster. Om du är förälder och upptäcker att ditt barn har gett oss information, kontakta oss med hjälp av någon av metoderna nedan och vi kommer att hjälpa dig för att lösa problemet.

Dina sekretessval

Du kan kontakta oss när som helst om du har frågor om denna
Sekretesspolicy eller de personuppgifter vi samlar in om dig. Enligt
tillämplig dataskyddslagstiftning kan du ha rätt att begära tillgång
till och/eller korrigera, blockera eller ta bort dina personuppgifter,
överföring till en annan ansvarig, återkalla ditt medgivande när som
helst (detta påverkar inte lagligheten i tidigare databehandling), eller
motsätta dig användningen av personuppgifter. Om Abbvie inte kommer att kunna tillhandahålla den begärda informationen eller göra den förändring du begär, kommer du att få veta anledningen till ett sådant beslut. Enligt gällande nationell lag har du också rätt att lämna in klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Vänligen begär information om dina personuppgifter här. Alternativt kan du skicka ett brev till Mainzer Straße 81, DE - 65189 Wiesbaden, Tyskland (referens: EU DPO).

Datasäkerhet

AbbVie upprätthåller rimliga tekniska, administrativa, organisatoriska
och fysiska säkerhetsåtgärder och kontroller för att säkerställa alla
personuppgifter som samlats in via AbbVie-tjänster. Det finns emellertid alltid en viss risk för att en obehörig tredje part kan fånga upp en internetöverföring eller att någon kommer att hitta ett sätt att göra intrång i våra säkerhetssystem. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du skickar personuppgifter via internet, särskilt din hälsorelaterade
information. AbbVie kan inte garantera att obehöriga tredje parter inte
kommer att få tillgång till dina personuppgifter. När du skickar
personuppgifter till AbbVie-tjänster måste du därför väga både
fördelarna och riskerna mot varandra.

Länkar till tredje parts webbsidor och plug-ins för sociala medier

Denna Sekretesspolicy gäller inte AbbVie-tjänster som inte länkar till
denna Sekretesspolicy eller till tredje parts webbplatser som
AbbVie-tjänster kan länka till. AbbVie-tjänster kan använda plug-ins för
sociala medier (t.ex. Facebooks ”Gilla”-knapp, "Dela på Twitter" -knappen) så att du enkelt kan dela information med andra. När du besöker AbbVie-tjänster kan administratören på det sociala
plugin-programmet placera en cookie på din dator eller annan elektronisk enhet som gör att administratören kan känna igen personer som tidigare har besökt vår webbplats. Om du är inloggad på den sociala mediawebbplatsen (t.ex. Facebook, Twitter) medan du surfar på vår AbbVie Tjänst, tillåter socialmedia-plugin-modulen att den sociala
mediewebbplatsen får information om att du har besökt vår AbbVie Tjänst. Den sociala media-plugin-modulen tillåter även den sociala
mediewebbplatsen att dela information om dina aktiviteter på vår
AbbVie-tjänst med andra användare på deras webbplats. Dessa
delningsinställningar hanteras av webbplatsen för sociala medier och
regleras av dess sekretesspolicy.

Att nå våra webbplatser globalt

Denna webbplats ägs och drivs av AbbVie AB, men den information du
tillhandahåller kommer att vara tillgänglig för våra dotterbolag,
återförsäljare och leverantörer i andra länder, och om du besöker denna webbplats från ett land utanför ditt land kommer din kommunikation med oss att resultera i överföring av information över internationella gränser. Personuppgifter kan överföras till vårt moderbolag, AbbVie Inc. i USA eller andra AbbVie dotterbolag, i länder som inte alltid kan ge en nivå av skydd för personuppgifter likvärdig med den som tillhandahålls av ditt hemland. Vi har ingått AbbVie Inter-affiliate Data Transfer-avtal med AbbVie Inc., som bygger på EUs-modellavtal för dataöverföringar till personuppgiftsansvariga och omfattar alla personuppgifter över AbbVie-bolag över hela världen för att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter. En kopia kan erhållas genom att skicka ett e-postmeddelande till privacyoffice@abbvie.com. Eventuella överföringar av personuppgifter till tredje parter utanför EES kommer att ske i enlighet med de internationella överföringsbegränsningarna som gäller enligt EU:s lagstiftning om dataskydd, inklusive, i förekommande fall, genom användning av EUs-modellavtal för dataöverföringar till personuppgiftsbiträden.

Förändringar i vår sekretesspolicy

Vi använder endast personuppgifter på det sätt som beskrivs i
Sekretesspolicyn som gällde när informationen samlades in från dig eller som är godkänd av dig. Men, och med förbehåll för eventuella
tillämpliga krav på samtycke, eller om det krävs enligt lag, förbehåller
vi oss rätten att ändra villkoren i denna Sekretesspolicy när som
helst. Eventuella ändringar av denna Sekretesspolicy kommer att
kommuniceras på denna sida med angivande av ett nytt giltighetsdatum. AbbVie uppmanar dig att granska denna Sekretesspolicy regelbundet med tanke på eventuella ändringar. Eventuella personuppgifter som samlas in om din fortsatta användning av AbbVie-tjänster kommer att hanteras i enlighet med den aktuella Sekretesspolicyn.

Tillbaka till toppen