Förebyggande behandling med Synagis® (palivizumab)

Den enda förebyggande behandlingen som idag finns mot RS-virus är passiv immunisering med direkt överförda antikroppar.

Månatlig immunisering skyddar det sköra barnet

Särskilt sköra barn i vissa riskgrupper kan få förebyggande behandling med Synagis. Det är en monoklonal humaniserad IgG-antikropp som godkändes 1999 som profylax mot RS-virusinfektion hos barn som har en ökad risk för RS-virussjukdom och som är yngre än två år. Månatlig immunisering under RS-virussäsongen med Synagis har visat att behovet av sjukhusvård på grund av RS-virus hos vissa högriskgrupper minskar.

I en placebo-kontrollerad studie på RS-virusprofylax (Impact-RSV studien) på 1502 högriskbarn (1002 Synagis; 500 placebo), reducerade 5 månatliga doser med Synagis incidensen av RS-virusrelaterad sjukhusvistelse med 55 % (p < 0,001). Inläggning i placebogruppen var 10,6% och 4,9% i behandlingsgruppen, Absolut Risk Reduktion = 5,8%. (1)

I en placebo-kontrollerad studie med 1287 patienter med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom (639 Synagis; 648 placebo), så minskade 5 månatliga doser med Synagis frekvensen av sjukhusvistelser orsakade av RS-virus med 45% (p=0,003). Inläggning i placebogruppen var 9,7% och 5,3% i behandlingsgruppen, Absolut Risk Reduktion = 4,4%. (2)

Indikation

Synagis är indicerat för prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av RS-virus hos barn som har ökad risk för RS-virussjukdom:

  • Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RS-virussäsongen började
  • Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver behandling för bronchopulmonell dysplasi
  • Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom

Referenser

1. IMpact-RSV Study Group. (1998) Pediatrics 102:531-537.3.
2. Feltes T et al. (2003) J Pediatrics 143:532-540. 

SYNAGIS®, (palivizumab), Rx, F, Immunisera och immunglobuliner, specifika immunglobuliner, SPC 2020-06-23. Indikationer:  Prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) hos barn som har ökad risk för RS-virussjukdom: Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV säsongen började. Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver behandling för bronchopulmonell dysplasi. Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom. Förpackningar: Injektionsflaska med 0,5 ml eller 1 ml injektionsvätska. Lösning 100 mg/ml. Dosering: 15 mg/kg kroppsvikt. För fullständig produktinformation och prisuppgift, se  www.fass.se

SE-ABBV-190010v2. Senast uppdaterad 2020-10-23.