Beställ material

I vår strävan att skydda små barn från RS-virus under den första tiden i livet så erbjuder vi informationsmaterial som du kan beställa eller ladda ner och ge till föräldrar som du möter.
Det finns också material till dig som vårdgivare. Du beställer enkelt via e-post direkt till din vårdmottagning.

Information om RS-virus

Vårt informationsmaterial är framtaget i syfte att hjälpa nyblivna föräldrar och anhöriga att förstå lite mer om vad RS-virus är. Här ges bland annat råd om hur man kan minska risken för smitta och vilka symtom man bör vara uppmärksam på om barnet blir sjukt.

RS-virusinfektion
En broschyr med information om RS-virus och allmänna råd till nyblivna föräldrar och deras närstående.

Beställ via e-post.

Var inte rädd. Bara lite försiktig.    
En liten folder som tipsar om hemsidan rsvirus.se.

Beställ via e-post.

Översiktsblad
Ett utvikbart A4-blad som hjälp till dig, sjuksköterska, som har ansvar för att hålla reda på de barn som behöver skyddas från RS-virus med Synagis på din klinik.

Beställ via e-post.

Injektionsfolder
Den här lilla foldern (A6-format) är avsedd som stöd till de föräldrar vars barn får förebyggande immunisering under RS-virussäsongen. Det finns dessutom plats för notering om influensavaccin.

Beställ via e-post.

Rsvirus.se
Rsvirus.se är en hemsida som handlar om RS-virus och små barn. Här ges information och allmänna råd till föräldrar och allmänhet. Du finner också broschyren om RS-virusinfektion, översatt på olika språk, tillgänglig för utskrift.

SYNAGIS®, (palivizumab), Rx, F, Immunisera och immunglobuliner, specifika immunglobuliner, SPC 2020-06-23. Indikationer:  Prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) hos barn som har ökad risk för RS-virussjukdom: Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV säsongen började. Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver behandling för bronchopulmonell dysplasi. Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom. Förpackningar: Injektionsflaska med 0,5 ml eller 1 ml injektionsvätska. Lösning 100 mg/ml. Dosering: 15 mg/kg kroppsvikt. För fullständig produktinformation och prisuppgift, se  www.fass.se

SE-ABBV-190010v2. Senast uppdaterad 2020-10-23.