Beställ material

I vår strävan att skydda små barn från RS-virus under den första tiden i livet har vi här sammanställt några kloka råd och samlat de informationsmaterial du kan beställa eller ladda ned i syfte att dela ut till de föräldrar du möter.

Information om RS-virus

Här hittar du exempel på olika informationsmaterial som alla syftar till att hjälpa nyblivna föräldrar och anhöriga att förstå vad RS-virus är, vad man bör känna till för att minska risken för smitta och vilka symtom man bör vara uppmärksam på om barnet insjuknar i en allvarlig luftvägsinfektion.

RS-virusinfektion
En broschyr med information om RS-virus och allmänna råd till nyblivna föräldrar och deras närstående.

Beställ via e-post.

Var inte rädd. Bara lite försiktig.    
En liten folder som tipsar om hemsidan rsvirus.se.

Beställ via e-post.

rsvirus.se
Hemsida om RS-virus och allmänna råd till nyblivna föräldrar och allmänhet. Här finns även en broschyr på åtta olika språk tillgänglig för utskrift.

SE-ABBV-190010 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05