RS-virus

Den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn i hela världen är respiratoriskt syncytialvirus, RS-virus. Med kunskap och förebyggande åtgärder går det att minska risken för allvarlig sjukdom hos känsliga barn. 

Små och känsliga barn drabbas mest

RS-virus är ett av våra mest förekommande luftvägsvirus. Det finns andra virus som kan ge liknande symtom, men RS-virus medför oftare en allvarligare sjukdomsbild och en längre vårdtid.

Eftersom behandlingen vid en pågående RS-virusinfektion endast är symtomlindrande och understödjande, är åtgärder för att undvika smitta av stor betydelse.

Information till nyblivna föräldrar om hur de kan minska risken för smitta, samt förebyggande behandling till barn i riskgrupper, kan minska risken för allvarliga sjukdomstillstånd.

SYNAGIS®, (palivizumab), Rx, F, Immunisera och immunglobuliner, specifika immunglobuliner, SPC 2020-06-23. Indikationer:  Prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) hos barn som har ökad risk för RS-virussjukdom: Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV säsongen började. Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver behandling för bronchopulmonell dysplasi. Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom. Förpackningar: Injektionsflaska med 0,5 ml eller 1 ml injektionsvätska. Lösning 100 mg/ml. Dosering: 15 mg/kg kroppsvikt. För fullständig produktinformation och prisuppgift, se www.fass.se

SE-ABBV-190010v2. Senast uppdaterad 2020-10-23.